Cursus

Aardbevingsbestendig bouwen

NPR 9998:2018 en de vernieuwde Eurocode 8

De Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998:2018) en de Eurocode 8 (Aardbevingsbestendige constructies) geven houvast bij nieuwbouw, bij de beoordeling van bestaande bouw en bij het preventief versterken van gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan. De NPR sluit aan op Eurocode 8 (EN-1998): een zesdelige normenreeks die de veiligheidsbepalingen van constructieve veiligheid bij aardbevingen geeft.

Onlangs is een aantal belangrijke veranderingen aangebracht in zowel de NPR als de Eurocode die uitgebreid aan bod komen tijdens deze cursus. In de herziene NPR is meer bekend over de intensiteit van aardbevingen en de invloed van de grond, de weerstand van gebouwen tegen aardbevingen, vallende objecten en de bijbehorende berekeningsmethoden. Ook de Eurocode 8 wordt de komende jaren herzien naar nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Daarnaast wordt ingegaan op de constructiedynamica, belastingen en eisen aan constructies en de berekening daarvan, de push over analyse en funderingsaspecten. Er wordt stilgestaan bij nieuwbouw, de beoordeling van bestaande bouw en versterkingsoperaties.

Verdiep je in de theorie en toepassing van de NPR 2018 en Eurocode 8

Tijdens deze cursus leer je meer over:

 • Constructiedynamica: eigenfrequentie en eigentrillingsvorm, het elastisch gedrag van een en twee massa veer systemen onder verschillende soorten belastingen.
 • Het effect van niet-lineariteit en de betekenis van dociliteit (taaie vervormbaarheid) en de verschillende wijzen waarop de NPR dit in rekening brengt bij zowel constructieve als niet constructieve (kwetsbare) elementen.
 • De dubbelrol van de ondergrond: enerzijds bereikt de belasting de constructie via de ondergrond, maar anderzijds moet de constructie zijn statische en dynamische responsie ook weer aan de ondergrond kwijt; een lastige interactie.
 • De veiligheidsfilosofie: welke eisen stellen we in de verschillende gevallen om in het geheel te kunnen voldoen aan het maximum Individueel risico van 1 op 100.000 en welke veiligheidsoverwegingen spelen nog meer een rol.
 • De herziening van Eurocode 8: inzicht in de belangrijkste wijzigingen in de norm en welke impact dat heeft op de werkpraktijk. Een lid van de internationale normcommissie zal dit toelichten.

Doelgroep

Constructeurs met enige voorkennis op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen en de wens om zich verder te verdiepen en van regels ook de achtergronden en/of tekortkomingen te kennen.

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1

  • Algemene inleiding
  • Een-massa-veer-systeem
  • Multi-massa-veer-systeem
  • Golfvoortplanting
  • Invloed niet-lineair gedrag en eisen aan ductiliteit

  Dag 2

  • PSHA: Uitleg en noodzaak van de probabilistische seismische hazard analyse
  • Seismiciteit in Groningen, ontstaan en ontwikkeling
  • Introductie Probabilistic Seismic Hazard Analyse
  • GMPE: ontwikkeling van Grond Motion Prediction Equation
  • Seismische hazard en risk modellen   

  Dag 3

  • ADRS Acceleration Displacement Response Spectra
  • Capacity Spectrum Method
  • Non Linear Kinematic Analysis
  • Implementation in NPR 9998   

  Dag 4

  • Verweking (Hoe berekenen we verweking? Verspreiding in Groningen)
  • Funderingsberekening fundering op staal (Capaciteit en verplaatsing, rekenvoorbeelden)
  • Funderingsberekening paalfundering (Capaciteit en verplaatsing, horizontaal en verticaal, rekenvoorbeelden)
  • Grond-constructie-interactie (Grond in (geavanceerde) bovenbouwberekeningen, Interactieberekeningen)
  • Geavanceerde berekeningsmethoden ondergrond (Rekenen aan verweking, grote vervormingen)