Cursus

Aanpak funderingsproblematiek

Van onderzoek naar herstel van houten paalfunderingen en funderingen op staal

Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben  een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

Grondwaterstanddaling, lekke drainerende rioolbuizen, verkeerd afgestelde drainages, bemalingen en bouwputten kunnen voor soms ernstige problemen zorgen met de fundering op houten palen of op staal. Zo kunnen houten palen gaan rotten bij waterstandsdalingen en hun draagkracht verliezen. Er kan vervolgens scheurvorming ontstaan in metselwerkconstructies en de stabiliteit van de gehele constructie kan in gevaar komen. Daarbij komt dat klimaateffecten de problematiek verergert.

De financiële gevolgen van deze problemen en het eventuele funderingsherstel kunnen voor de eigenaren en bewoners desastreus uitpakken. De cursus wisselt theorie en praktijk af met elke cursusdag een excursie in een andere gemeente.

Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Aanpak problemen fundering en funderingsherstel

Je leert in de cursus:

 • Wat het effect van droogte en andere klimaatrisico’s zijn.
 • Wat oorzaken zijn van funderingsproblemen.
 • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt.
 • Hoe schade te beperken: Preventie
 • Hoe de fundering hersteld kan worden.
 • Hoe je inzicht kunt krijgen waar risico’s aanwezig zijn
   

Programmareeks

Deze cursus bestaat uit 4 modules. Je kunt je ook opgeven voor alleen Module B en D tezamen:


Aansluitend op de modules worden er 4 praktijkmiddagen georganiseerd, waar cursisten met korting aan kunnen deelnemen. Een praktijkmiddag bestaat uit een excursie en/of projectbezoek met toelichting en uitleg.

Bedoeld voor

(Aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Losse modules

  Funderingsonderzoek en - herstel € 1.395,00 excl. btw Start 1 november 2022
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. D.A. de Jong (KCAF Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek), Dhr. F.P.W. van der Kwaak
  Cursusdata: start 27 september 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: diverse locaties
  Verschillende lokaties in het land worden bezocht (incl. excursies)
  Prijs: € 2.500,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Studiepunten: 3 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  10 (Studie-uren NVM Wonen)
  6 (PE-punten NIVRE)
  In samenwerking met: Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)
 • Programma

  MODULE A1

  Achtergronden Funderingsproblematiek – 27 september 2022

  Locatie: Nebest B.V., Marconiweg 2, 4131 PD  Vianen

   

  Geschiedenis /typologie/faalfactoren

  D. de Jong, KCAF

  Omvang risicogebieden in NL/funderingsloket

  D. de Jong, KCAF

  Delfstoffenwinning en funderingsschade

  F. van der Kwaak, Hanselman

  Invloed klimaat en droogte

  A. Koekoek, Climate Adaption Services

  Aantasting houten palen en monsteranalyse

  M. Lodema, Nebest

  Rondleiding Nebest

  M. Lodema, Nebest

   

           

  MODULE A2

  rol/aanpak van partijen – 4 oktober 2022

  Locatie: Haarlem n.t.b.

   

  Overzicht aanpak overheden

  D. de Jong, KCAF

  Verantwoordelijkheden, juridische aspecten

  W. van Boetzelaer, Aardema van Boetzelaer

  Rol en Taken woningcorporaties

  E. Heida, Woningcorporatie Elkien

  Rol waterbeheerders bij bodemdaling en funderingsopgave

  D. Kern, Staf Deltacommissaris e.a.

  Toelichting aanpak Haarlem

  M. Born, KCAF en de Groene Werf, Ymere (n.t.b.)

  Excursie Haarlem herstelprojecten

   

   

  HOOFDMODULE   B.   Funderingsonderzoek; de nieuwe richtlijn

   

  MODULE B1

  Funderingsonderzoek – bovengronds – 1 november 2022

  Locatie: Fugro Leidschendam, Veurse Achterweg 10, 2264 SG Leidschendam ovh

   

  Inleiding, introductie funderingsconstructies (palen, staal)

  B. van der Kwaak, Hanselman

  Bouwopbouw

  (algemene negatieve kleef, sondering, geotechnische berekeningen, draagvermogen)

  M. Profittlich, Fugro, KCAF PFO

  Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek    

  D. Zandbergen, KCAF

  Bovengrondse meettechnieken (lintvoegmetingen, vloerveldmetingen, scheurdetectie en scheuranalyse)

  B. van der Kwaak, Hanselman

  Monitoringstechnieken – Code Oranje 

  B. van der Kwaak, Hanselman

  Filminspectie (Fugro/BVL) en vragenrondje

   

   

  MODULE B2

  Funderingsonderzoek ondergronds & berekeningen – 8 november 2022

  Locatie: Genemuiden n.t.b.

   

  Constructieve paalberekeningen

  E. de Wit, gemeente Schiedam

  Toetsingscriteria

  M. Profittlich, Fugro / KCAF PFO

  Aanpak onderzoek in project kanaal Almelo

  D. de Jong/M. Profittlich

  Toelichting projecten Wetland Wonen

  C. Nieuwboer, J. Deen en D. de Jong

  Monitoring en quick scans

  Locatiebezoek  binnenlanden west - paalinspectie-inspectieput/monitoring

   

  HOOFDMODULE   C.   Aanpak lokaal – governance, beleid  en actief grondwaterbeheer

  MODULE C1

  Aanpak bebouwd gebied – 29 november 2022

  Locatie: Rotterdam n.t.b. – Rozenkerk, Rozenlaan

   

  Beleidsinstrumenten lokaal inclusief vervangende nieuwbouw

  D. de Jong, KCAF 

  FunderMaps NL en lokaal

  D. Zandbergen, KCAF

  Grondwater

  (stedelijk grondwaterbeheer, relatie funderingen (paal/staal)

  B. de Doelder, gemeente Rotterdam

  Actief grondwaterpeil beheer - wat en waarom, ervaringen Schiedam en Rotterdam

  R. van Workum, KCAF

  Toelichting gebiedsgewijze aanpak – en aanpak gemeente Rotterdam 

  (funderingsloket)

  Bezoek herstelproject in uitvoering; projecten n.t.b. (evt met de bus)

  Rondleiding Kleiwegkwartier

  R. van Workum, J. Feenstra en R. van der Laan

   

   

  MODULE C2

  Aanpak landelijk gebied – 6 december 2022

  Locatie: Gemeentehuis Weststellingwerf, Raadszaal, Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega ovh


  Invloed bodem(daling) op funderingen      

  R. Mastebroek, Fugro

  Aanpak Veenweide Fryslan         

  A. Hartman, Weusthuis en Partners

  Problematiek kleigebieden

  H. van Meerten, Deltares

  Bodem- en waterproblematiek landelijk gebied

  Spreker Wetterskip

  Toelichting funderingsherstel in veenweides 

  M. de Jong (duurzaam funderingsherstel)

  Praktijkmiddag Friesland Veenweide: Groote Veenpolder, loket Fryslan

   

   

  HOOFDMODULE   D.   Uitvoeringsaspecten – aan de slag

  MODULE D1

  Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau – 17 januari 2023

  Locatie: Best Western Plus City Hotel Gouda,  Hoge Gouwe 201, 2801 LE Gouda

  Locatie: KBF 


  Procesgang, draaiboek en regievoering /kosten aspecten

  D. de Jong, KCAF

  Overzicht herstelmethodes en relatie met duurzaamheid

  M. Born, KCAF

  Uitvoeringsbegeleiding en verzekeringen

  F. van Lier, KCAF

  Inleiding aanpak Gouda – Stevige Stad - binnenstad

  A. Fijan, gemeente Gouda

  Excursie Gouda

   

   

  MODULE D2

  Funderingsherstel uitvoeringsaspecten – 24 januari 2023

  Locatie: Rental-X, zaal Body & Mind, gebouw 37, Mekelweg 8, 2628 CD Delft ovh


  Overzicht uitvoerende partijen herstel, branche NVAF, kwaliteitsbevordering

  J. Estié, NVAF

  Bodemverbetering bij funderen op staal 

  Ö. Likoglu, Sealteq

  Tafelmethode/ VDM-constructie 

  R. Van Wel, Van Dijk Maasland BV

  Verplaatsingen aardbevingsbestendig herstel

  T. Bresser, Bresser BV

  Inleiding houtonderzoek en aansluitend Rondleiding Stevinlab TU Delft

  R. Schipper, CiTG – TU Delft

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,4
  “Goede cursus, ik heb veel bijgeleerd. Ik vond wel het ene onderdeel net iets nuttiger dat het andere, maar dat is ook een kwestie van persoonlijke interesses.”
  Jessica Sloof (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
  “Positief ervaren. Veel interactie en daadwerkelijk gericht op de praktijk.”
  Henk van den Berg (BVL Bouwadvies BV)
  “Voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen of het hebben van discussie. Ook voldoende variatie in het programma. Daarbij was het interessant een case met een werkgroep uit te voeren.”
  Michiel IJskes (ABT BV)
  “De cursus vond ik leuk om te volgen en nuttig als aanvulling op mijn werk. De onderdelen uit de praktijk spraken mij het meest aan en zou ik meer willen aanbevelen.”
  Cursist werkzaam bij de Gemeente Rotterdam