Cursus

Aanpak funderingsproblematiek

Van onderzoek naar herstel van houten paalfunderingen en funderingen op staal

Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben  een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

Grondwaterstanddaling, lekke drainerende rioolbuizen, verkeerd afgestelde drainages, bemalingen en bouwputten kunnen voor soms ernstige problemen zorgen met de fundering op houten palen of op staal. Zo kunnen houten palen gaan rotten bij waterstandsdalingen en hun draagkracht verliezen. Er kan vervolgens scheurvorming ontstaan in metselwerkconstructies en de stabiliteit van de gehele constructie kan in gevaar komen. Daarbij komt dat klimaateffecten de problematiek verergert.

De financiële gevolgen van deze problemen en het eventuele funderingsherstel kunnen voor de eigenaren en bewoners desastreus uitpakken. De cursus wisselt theorie en praktijk af met elke cursusdag een excursie in een andere gemeente.

Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Aanpak problemen fundering en funderingsherstel

Je leert in de cursus:

 • Wat het effect van droogte en andere klimaatrisico’s zijn.
 • Wat oorzaken zijn van funderingsproblemen.
 • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt.
 • Hoe schade te beperken: Preventie
 • Hoe de fundering hersteld kan worden.
 • Hoe je inzicht kunt krijgen waar risico’s aanwezig zijn
   

Programmareeks

Deze cursus bestaat uit 4 modules. Je kunt je ook opgeven voor alleen Module B en D tezamen:


Aansluitend op de modules worden er 4 praktijkmiddagen georganiseerd, waar cursisten met korting aan kunnen deelnemen. Een praktijkmiddag bestaat uit een excursie en/of projectbezoek met toelichting en uitleg.

Bedoeld voor

(Aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Losse modules

  Funderingsonderzoek en - herstel € 1.395,00 excl. btw Start 2 december 2021
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. D.A. de Jong (KCAF Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek), Dhr. F.P.W. van der Kwaak (Hanselman Expertises BV)
  Cursusdata: Start 9 november 2021
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: divers
  Verschillende lokaties in het land worden bezocht (incl. excursies)
  Prijs: € 2.500,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Studiepunten: 10 (PDH's Geotechniek)
  10 (PDH's Bouw- en Waterbouwkunde)
  3 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  10 (Studie-uren NVM Wonen)
  6 (PE-punten NIVRE)
  In samenwerking met: Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)
 • Programma

  Programma

  Hoofdmodule   A.   Introductie Funderingsproblematiek

  Module A1. Achtergronden Funderingsproblematiek - 9 november 2021
  Locatie: SHR Hout Research, Wageningen

  • Geschiedenis /typologie/faalfactoren
   D. de Jong, KCAF                                         
  • Omvang risicogebieden in NL/funderingsloket
   D. de Jong, KCAF                                        
  • Delfstoffenwinning en funderingsschade
   F. van der Kwaak, Hanselman                                  
  • Funderingen op staal-faalfactoren
   F. van Lier, BVL Bouwadvies 
  • Aantasting houten palen
   R. Klaassen, SHR Hout Research
  • Rondleiding hout laboratorium                                                      


  Module A2. Droogteklimaatrisico’s en rol van partijen - 16 november 2021
  Locatie:  Vollenhoven Overijssel, kantoor Wetland wonen        

  • Invloed bodem(daling) op funderingen
   G. Erkens, Deltares                                      
  • Invloed klimaat en droogte
   A. Koekoek, Climate Adaption Services (CAS)                                                        
  • Verantwoordelijkheden, juridische aspecten
   W. van Boetzelaer, Aardema van Boetzelaer
  • Overzicht Aanpak Overheden
   D. de Jong, KCAF       
  • Rol en taken corporaties
   E. Heida, Woningcorporaties Elkien en M. Timmerman, Wetland Wonen
  • Rol en taken waterschappen i.r.t. funderingen
   D. Kern, Staf Deltacommissaris e.a.
  • Toelichting project Binnenlanden-west – Wetland wonen/KCAF                                        
       

  Hoofdmodule   B.   Funderingsonderzoek                       

  Module B1. Funderingsonderzoek - bovengronds - 2 december 2021
  Locatie: Fugro Leidschendam

  • Inleiding, introductie funderingsconstructies (palen, staal)
   B. van der Kwaak, Hanselman
  • Bouwopbouw (alg. negatieve kleef, sondering, geotechnische berekeningen, draagvermogen)
   M. Profittlich, Fugro, KCAF PFO
  • Houtaantasting en monsteranalyse
   R. Klaassen, SHR, KCAF PFO
  • Bovengrondse meettechnieken (lintvoegmetingen, vloerveldmetingen, scheurdetectie en scheuranalyse, Code Oranje)
   B. van der Kwaak, Hanselman
  • Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek
   D. Zandbergen, KCAF              
  • Grondwater (stedelijk grondwaterbeheer, relatie funderingen paal/staal)
   B. den Doelder, Gemeente Rotterdam   
  • Film inspectie (Fugro/BVL)


  Module B2.  Funderingsonderzoek - ondergronds en berekeningen - 9 december 2021
  Locatie: Rotterdam  gemeente (in de buurt van graaflocatie n.t.b.)

  • Constructieve paalberekeningen
   E. de Wit, adviseur/inspecteur Gemeente Schiedam, e.a.
  • Toetsingscriteria
   M. Profittlich, Fugro, KCAF PFO
  • Casus Rotterdam (houten palen)
   B. Hebink, Fugro i.s.m. Woonstad               
  • Casus Rivierenland (op staal)
   A. de Prouw en F. van Lier, BVL Bouwadvies                   
  • Locatie bezoek project 1 te Rotterdam (n.t.b.)
  • Locatie bezoek project 2 te Rotterdam (n.t.b.)
                           

  Hoofdmodule   C.   Aanpak lokaal – governance, beleid    

  Module C1.  Aanpak bebouwd gebied - 13 januari 2022
  Locatie: Schiedam stadskantoor

  • Beleidsinstrumenten lokaal - de praktijk
   D. de Jong, KCAF
  • FunderMaps NL en lokaal
   D. Zandbergen, KCAF         
  • Actief grondwaterbeheer stedelijk gebied
   docent n.t.b.                  
  • Vervangende nieuwbouw een optie/dilemma
   M.J. Oosting, Fijn Wonen
  • Praktijkmiddag Rotterdam en Schiedam
   Inleiding vooraf van Eelco Schippers (Schiedam)

   

  Module C2.  Aanpak landelijk gebied - 20 januari 2022
  Locatie: gemeente Weststellingwerf

  • Bodem/water problematiek landelijk gebied
   M. Bootsma en M. Nederlof, Wetterskip Fryslân                
  • Aanpak Veenweides Midden Holland en Fryslân   
   W. Visser, KCAF en A. Hartman en M. Nederlof, Wetterskip Fryslân          
  • Problematiek kleigebieden
   H. van Meerten, Deltares                 
  • Praktijkmiddag Friesland Veenweide: Groote Veenpolder, loket Fryslân               

   

  Hoofdmodule   D.   Uitvoeringsaspecten – aan de slag     

  Module D1. Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau - 1 februari 2022
  Locatie: Gouda gemeentehuis

  • Procesgang, draaiboek, regievoering, kostenaspecten
   D. de Jong, KCAF            
  • Overzicht herstelmethodes en relatie met duurzaamheid
   M. Born, KCAF                         
  • Uitvoeringsbegeleiding en verzekeringen
   F. van Lier, BVL Bouwadvies
  • Inleiding aanpak Gouda - Stevige Stad (binnenstad)
   L. Jacobs, Gemeente Gouda
  • Excursie Gouda             


  Module D2.  Funderingsherstel uitvoeringsaspecten - 8 februari 2022
  Locatie: TU Delft - Bouwcampus              

  • Overzicht uitvoerende partijen herstel, branche NVAF, kwaliteitsvordering
   J. Estié, dir. NVAF                  
  • Bodemverbetering bij funderen op staal
   A. Knufman en R. Melis, Uretek              
  • Tafelmethode/VDM constructie
   F. van Dijk, dr. Van Dijk Maasland
  • Schroefinjectiepalen
   spreker n.t.b.
  • Verplaatsingen - aardbevingsbestendig herstel
   T. Bresser, dir. Fa. Bresser
  • Rondleiding Stevinlab TU Delft          

                 

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,5
  “Goede cursus, ik heb veel bijgeleerd. Ik vond wel het ene onderdeel net iets nuttiger dat het andere, maar dat is ook een kwestie van persoonlijke interesses.”
  Jessica Sloof (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
  “Positief ervaren. Veel interactie en daadwerkelijk gericht op de praktijk.”
  Henk van den Berg (BVL Bouwadvies BV)
  “Voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen of het hebben van discussie. Ook voldoende variatie in het programma. Daarbij was het interessant een case met een werkgroep uit te voeren.”
  Michiel IJskes (ABT BV)
  “De cursus vond ik leuk om te volgen en nuttig als aanvulling op mijn werk. De onderdelen uit de praktijk spraken mij het meest aan en zou ik meer willen aanbevelen.”
  Cursist werkzaam bij de Gemeente Rotterdam