Cursus

Aanpak funderingsproblematiek

Van onderzoek naar herstel van houten paalfunderingen en funderingen op staal

Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben  een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

Grondwaterstanddaling, lekke drainerende rioolbuizen, verkeerd afgestelde drainages, bemalingen en bouwputten kunnen voor soms ernstige problemen zorgen met de fundering op houten palen of op staal. Zo kunnen houten palen gaan rotten bij waterstandsdalingen en hun draagkracht verliezen. Er kan vervolgens scheurvorming ontstaan in metselwerkconstructies en de stabiliteit van de gehele constructie kan in gevaar komen. Daarbij komt dat klimaateffecten de problematiek verergert.

De financiële gevolgen van deze problemen en het eventuele funderingsherstel kunnen voor de eigenaren en bewoners desastreus uitpakken. De cursus wisselt theorie en praktijk af met elke cursusdag een excursie in een andere gemeente.

Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Aanpak problemen fundering en funderingsherstel

Je leert in de cursus:

 • Wat het effect van droogte en andere klimaatrisico’s zijn.
 • Wat oorzaken zijn van funderingsproblemen.
 • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt.
 • Hoe schade te beperken: Preventie
 • Hoe de fundering hersteld kan worden.
 • Hoe je inzicht kunt krijgen waar risico’s aanwezig zijn
   

Programmareeks

Deze cursus bestaat uit 4 modules. Je kunt je ook opgeven voor alleen Module B en D tezamen:


Aansluitend op de modules worden er 4 praktijkmiddagen georganiseerd, waar cursisten met korting aan kunnen deelnemen. Een praktijkmiddag bestaat uit een excursie en/of projectbezoek met toelichting en uitleg.

Bedoeld voor

(Aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Losse modules

  Funderingsonderzoek en - herstel € 1.395,00 excl. btw Start 11 mei 2021
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. D.A. de Jong (KCAF Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek), Dhr. F.P.W. van der Kwaak (Hanselman Expertises BV)
  Cursusdata: Start 15 april 2021
  Dagindeling: 10 middagen + 4 praktijkmiddagen
  Locatie: Online
  Prijs: € 2.500,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en 4 praktijkmiddagen in het najaar
  Studiepunten: 10 (PDH's Geotechniek)
  10 (PDH's Bouw- en Waterbouwkunde)
  3 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  10 (Studie-uren NVM Wonen)
  6 (PE-punten NIVRE)
  Roosterinformatie: Online cursus met fysieke praktijkdagen in het najaar
  In samenwerking met: Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)
 • Programma

  Programma

  Hoofdmodule   A.   Introductie Funderingsproblematiek

  Module A1. Achtergronden Funderingsproblematiek - 15 april 2021

  • 01           Geschiedenis /typologie/faalfactoren                            45 min                 
  • 02           Aantasting houten paalfunderingen                               45 min                   
  • 03           Delfstoffenwinning en funderingsschade                      45 min                    
  • 04           Funderingen op staal-faalfactoren                                  45 min                  


  Module A2. Omvang problematiek en droogte, klimaatrisico’s - 22 april 2021

  • 05           Omvang risicogebieden in NL/funderingsloket            30 min                
  • 06           Invloed bodem(daling) op funderingen                         60 min               
  • 07           Invloed klimaat en droogte                                              45 min             
  • 08           FunderMaps NL en funderingslabel                               45 min              
    

  Module A3. Aanpak Funderingsproblematiek - 29 april 2021

  • 09           Verantwoordelijkheden, juridische aspecten               45 min                  
  • 10           Overzicht Aanpak Overheden                                         45 min               
  • 11           Rol en taken corporaties                                                  45 min                
  • 12           Rol en taken waterschappen i.r.t. funderingen           45 min                  

   

  Hoofdmodule   B.   Funderingsonderzoek                       

  Module B1. Funderingsonderzoek – bovengronds (dagcursus) - 11 mei 2021

  • 13           Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek       45 min                  
  • 14           Nieuwe richtlijn funderingsonderzoek KCAF/f3O        90 min                    
  • 15           Bovengrondse meettechnieken                                      45 min                 
   (lintvoegmetingen, vloerveldmetingen, scheurdetectie en scheuranalyse, Code Oranje)


  Module B2.  Funderingsonderzoek  ondergronds - 20 mei 2021

  • 16           Grondwateraspecten bij funderingsschade                  60 min                 
  • 17           Inspectie ondergronds, putten graven eisen               60 min                   
  • 18           Analyse houtmonsters                                                      60 min              
    

  Module B3.  Funderingsonderzoek  berekeningen en analyse - 27 mei 2021       

  • 19           Geotechnische aspecten/berekeningen                       45 min                  
  • 20           Constructieve/paal berekeningen                                  45 min             
  • 21           Analyses , workshop conclusievorming onderzoek     90 min              

   

  Hoofdmodule   C.   Aanpak lokaal – governance, beleid    

  Module C1.  Aanpak bebouwd gebied - 3 juni 2021

  • 22           beleidsinstrumenten lokaal                                             45 min                   
   (faciliteren, begeleiding, subsidies, financiering, handhaven)
  • 23           Analyse bebouwingsproblematiek                                  45 min                
  • 24           Actief grondwaterbeheer stedelijk gebied                    45 min                  
  • 25           Vervangende nieuwbouw een optie/dilemma             45 min                

   

  Module C2.  Aanpak landelijk gebied - 10 juni 2021

  • 26           Bodem/water problematiek landelijk gebied              45 min                
  • 27           Aanpak Veenweides                                                          45 min               
  • 28           Aanpak kleigebieden                                                        45 min                 
  • 29           Combi Aanpak met duurzaamheid                                 45 min                   

   

  Hoofdmodule   D.   Uitvoeringsaspecten – aan de slag     

  Module D1. Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau - 17 juni 2021

  • 30           procesgang/draaiboek/regievoering                             45 min                
  • 31           Juridische aspecten, mandeligheid, VvE’s                      45 min                    
  • 32           Overzicht herstelmethodes                                             45 min               
  • 33           Kosten, verdeelsleutels, financiering, fondsen            45 min                    
    

  Module D2.  Funderingsherstel uitvoeringsaspecten - 24 juni 2021

  • 34           Tafelmethode – voorbeelden + berekeningen            45 min                 
  • 35           Bodemverbetering bij f. op staal                                     45 min                  
  • 36           Uitvoeringsbegeleiding                                                     45 min                    
  • 37           Garanties, Schadeafwikkeling, verzekeringen             45 min                

                 

  PRAKTIJKMIDDAGEN NAJAAR 2021     

  Voorlopig programma:

  P 1 : funderingsonderzoek, inspectieput, houtbemonstering, analyses,  - Haarlem

  P 2 : excursie aanpak stedelijk gebied gemeente Rotterdam en corpo’s

  P 3 : Excursie (Veenweides)  Fryslan :  aanpak landelijk gebied en corpo

  P 4:  Excursie Groningen : aanpak schades en pilot vervangende nieuwbouw

  P 5 ; Excursie Brabant, Limburg Zeeland; funderingen op staal 

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,5
  “Goede cursus, ik heb veel bijgeleerd. Ik vond wel het ene onderdeel net iets nuttiger dat het andere, maar dat is ook een kwestie van persoonlijke interesses.”
  Jessica Sloof (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
  “Positief ervaren. Veel interactie en daadwerkelijk gericht op de praktijk.”
  Henk van den Berg (BVL Bouwadvies BV)
  “Voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen of het hebben van discussie. Ook voldoende variatie in het programma. Daarbij was het interessant een case met een werkgroep uit te voeren.”
  Michiel IJskes (ABT BV)
  “De cursus vond ik leuk om te volgen en nuttig als aanvulling op mijn werk. De onderdelen uit de praktijk spraken mij het meest aan en zou ik meer willen aanbevelen.”
  Cursist werkzaam bij de Gemeente Rotterdam