Menu
Cursus
cursussen | aanpak-problematiek-houten-paalfunderingen Print deze pagina

Aanpak herstel houten paalfunderingen

De cursus gaat in op de funderingsproblematiek die zich voordoet bij houten paalfunderingen, met name bij woningen.

Op het programma staat:

 • de oorzaken en de omvang van de problematiek
 • de verschillende methodes van onderzoek om de omvang en schade te herkennen en te analyseren
 • het beleid op landelijk en lokaal niveau om schade aan funderingen te herstellen.
 • constructieve aspecten, hersteltechnieken, procesbegeleiding en uitvoeringsaspecten
 • preventieve maatregelen en digitale monitoring

Problemen houten paalfundering en funderingsherstel

Door de komst van een fonds duurzaam funderingsherstel kunnen gedupeerde eigenaren in een aantal gemeentes vanaf 2017 geholpen worden. Dit vereist meer kennis bij diverse betrokkenen.

Bedoeld voor

 • professionals in het werkveld van funderingsonderzoek, (proces)begeleiding, beleidsadvisering en uitvoering funderingsherstel
 • personen werkzaam bij diverse overheden die met de problematiek geconfronteerd worden
 • ingenieursbureaus, consultants, procesbureaus, aannemers
 • geinteresseerde gedupeerden
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. D.A. de Jong ( KCAF Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek), Dhr. F.P.W. van der Kwaak (Hanselman Expertises BV)
  Cursusdata: 5, 12 oktober 2017, 18 januari 2018 en 1 februari 2018
  Dagindeling: 4 bijeenkomsten van 14.00 tot 20.00 uur inclusief diner
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.600,00 excl. btw
  prijs is inclusief het SBRCURnet Handboek Funderingsherstel
  Studiepunten: 10 PDH's Geotechniek
  10 PDH's Bouw- en Waterbouwkunde
  3 Kenniseenheden Constructeursregister
  Roosterinformatie: 4 donderdagen van 14.00 tot 20.00 uur inclusief diner
  In samenwerking met: KCAF Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek
 • Programma

  Dag 1: Funderingsproblematiek algemeen

  Houten paal aantasting schimmel en bacterie aantasting
  R. Klaassen, SHR Hout Research

  Delfstoffenwinning en funderingsschade
  F. van der Kwaak, Hanselman Expertises BV

  Beleid, overheden en financiering algemeen
  D.A. de Jong, KCAF

  Erkenningsregeling funderingsproblematiek
  F. van der Kwaak, Hanselman Expertises BV

  Integrale wijkaanpak funderingsproblematiek. Handboek gemeentes
  D.A. de Jong en KCAF en R. van Workum, Gemeente Schiedam

  Dag 2:     Funderingsonderzoek   

  Funderingsonderzoek: richtlijn 2016, geotechnische aspecten en metingen aan opbouw
  M.J. Profittlich, Fugro Geoservices BV

  Grondwateraspecten
  J. Buma, Deltares

  Oorzaken, omvang, samenhang en impact
  D.A. de Jong, KCAF

  Monitoring, code oranje, satellietmetingen
  F. van der Kwaak, Hanselman Expertises BV

  Dag 3:       Proces, advies en financiële aspecten

  Procesbegeleiding algemeen, Stappenplan, integrale aspecten, draagvlak
  D.A. de Jong, KCAF

  Kostensoorten en kengetallen, woonlasten en energiebesparing
  D.A. de Jong, KCAF

  Juridische aspecten
  W. van Boetzelaer, Aardema van Boetzelaer

  Vereniging van eigenaren en funderingsherstel
  R. van Workum, gemeente Schiedam

  Fonds duurzaam funderingsherstel, richtlijnen
  H. Bouwman, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten    

  Dag 4: uitvoerings aspecten herstel

  Constructieve aspecten funderingsherstel
  spreker nog te bevestigen

  Uitvoeringswijze, bouwbegeleiding
  F. van Lier, BVL Bouwadvies BV

  Garanties, schadeafwikkeling, verzekeringen
  F. van der Kwaak, Hanselman Expertises BV

  Uit de praktijk: innovatieve ontwikkelingen
  F. van Dijk,  Van Dijk Maasland BV

 • InCompany
  Aanvraag cursus incompany of op aanvraag
  *
  *
  *
  *
  *
  *