Cursus

Aanpak funderingsproblematiek

Van onderzoek naar herstel van houten paalfunderingen en funderingen op staal

Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben  een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

Grondwaterstanddaling, lekke drainerende rioolbuizen, verkeerd afgestelde drainages, bemalingen en bouwputten kunnen voor soms ernstige problemen zorgen met de fundering op houten palen of op staal. Zo kunnen houten palen gaan rotten bij waterstandsdalingen en hun draagkracht verliezen. Er kan vervolgens scheurvorming ontstaan in metselwerkconstructies en de stabiliteit van de gehele constructie kan in gevaar komen. Daarbij komt dat klimaateffecten de problematiek verergert.

De financiële gevolgen van deze problemen en het eventuele funderingsherstel kunnen voor de eigenaren en bewoners desastreus uitpakken. De cursus wisselt theorie en praktijk af met elke cursusdag een excursie in een andere gemeente.

Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Aanpak problemen fundering en funderingsherstel

Je leert in de cursus:

 • Wat het effect van droogte en andere klimaatrisico’s zijn.
 • Wat oorzaken zijn van funderingsproblemen.
 • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt.
 • Hoe schade te beperken: Preventie
 • Hoe de fundering hersteld kan worden.
 • Hoe je inzicht kunt krijgen waar risico’s aanwezig zijn
   

Programmareeks

Deze cursus bestaat uit 4 modules. Je kunt je ook opgeven voor alleen Module B en D tezamen:


Aansluitend op de modules worden er 4 praktijkmiddagen georganiseerd. Voor deelname hieraan is geen afzonderlijke aanmelding nodig. Een praktijkmiddag bestaat uit een excursie en/of projectbezoek met toelichting en uitleg.

Bedoeld voor

(Aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren

Deel deze pagina

 • Modules
    omschrijving prijs start

  Losse modules

  Funderingsonderzoek en - herstel € 1.525,00 excl. btw 30 januari, 6 februari, 12 en 19 maart 2024
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. D.A. de Jong (KCAF Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek), Dhr. F.P.W. van der Kwaak
  Cursusdata: 16, 23, 30 januari, 6, 27 februari, 5, 12 en 19 maart 2024
  Dagindeling: 10:00-16:00
  Locatie: Verschillende locaties - onder voorbehoud afhankelijk van bouwlocatie die bezocht wordt.
  Prijs: € 2.750,00 excl. btw
  Studiepunten: 3 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  10 (Studie-uren NVM Wonen)
  6 (PE-punten NIVRE)
 • Programma

  Hoofdmodule A. Introductie Funderingsproblematiek

  Dag 1: Achtergronden Funderingsproblematiek

  • Geschiedenis /typologie/faalfactoren
  • Omvang risicogebieden in NL/funderingsloket
  • Delfstoffenwinning en funderingsschade
  • Funderingen op staal-faalfactoren
  • Aantasting houten palen
  • Rondleiding Nebest


  Dag 2: Klimaatrisico’s en rol van partijen

  • Verantwoordelijkheden, juridische aspecten
  • Invloed klimaat en droogte
  • Invloed bodem(daling) op funderingen
  • Toelichting project Binnenlanden-west - Genemuiden Wetland wonen/KCAF
  • Rol en taken corporaties
  • Overzicht Aanpak Overheden


  Hoofdmodule B. Funderingsonderzoek


  Dag 3: Funderingsonderzoek - bovengronds

  • Inleiding, introductie funderingsconstructies (palen, staal)
  • Bodemopbouw (alg. negatieve kleef, sondering, geotechnische berekeningen, draagvermogen)
  • Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek
  • Bovengrondse meettechnieken (lintvoegmetingen, vloerveldmetingen, scheurdetectie en scheuranalyse, Code Oranje)
  • Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek
  • Grondwater (stedelijk grondwaterbeheer, relatie funderingen paal/staal)
  • Film inspectie


  Dag 4: Funderingsonderzoek - ondergronds en berekeningen

  • Constructieve paalberekeningen
  • Toetsingscriteria
  • Rol waterbeheerders bij bodemdaling en funderingsopgave
  • Locatie bezoeken


  Hoofdmodule C. Aanpak lokaal – governance, beleid    


  Dag 5: Aanpak bebouwd gebied

  • Het Servicepunt Woningverbetering
  • Beleidsinstrumenten lokaal inclusief vervangende nieuwbouw
  • FunderMaps NL en lokaal
  • Actief grondwaterpeil beheer - Wat en waarom, ervaringen Schiedam en Rotterdam als voorbeelden die ook in de excursie voorkomen
  • Excursie Schiedam - funderingen en actief grondwaterpeilbeheer
  • Rondleiding Kleiwegkwartier


  Dag 6: Aanpak landelijk gebied

  • Bodem/water problematiek landelijk gebied
  • Aanpak Veenweides Midden Holland en Fryslân
  • Problematiek kleigebieden
  • Praktijkmiddag Friesland Veenweide: Groote Veenpolder, loket Fryslân


  Hoofdmodule D. Uitvoeringsaspecten – aan de slag


  Dag 7: Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau

  • Procesgang, draaiboek, regievoering, kostenaspecten
  • Overzicht herstelmethodes en relatie met duurzaamheid
  • Uitvoeringsbegeleiding en verzekeringen
  • Inleiding aanpak Gouda - Stevige Stad (binnenstad)
  • Excursie Gouda


  Dag 8: Funderingsherstel uitvoeringsaspecten 

  • Overzicht uitvoerende partijen herstel, branche NVAF, kwaliteitsvordering
  • Bodemverbetering bij funderen op staal
  • Tafelmethode/VDM constructie
  • Schroefinjectiepalen
  • Verplaatsingen - aardbevingsbestendig herstel
  • Rondleiding Stevinlab TU Delft
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,4
  “Goede cursus, ik heb veel bijgeleerd. Ik vond wel het ene onderdeel net iets nuttiger dat het andere, maar dat is ook een kwestie van persoonlijke interesses.”
  Jessica Sloof (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
  “Positief ervaren. Veel interactie en daadwerkelijk gericht op de praktijk.”
  Henk van den Berg (BVL Bouwadvies BV)
  “Voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen of het hebben van discussie. Ook voldoende variatie in het programma. Daarbij was het interessant een case met een werkgroep uit te voeren.”
  Michiel IJskes (ABT BV)
  “De cursus vond ik leuk om te volgen en nuttig als aanvulling op mijn werk. De onderdelen uit de praktijk spraken mij het meest aan en zou ik meer willen aanbevelen.”
  Cursist werkzaam bij de Gemeente Rotterdam