Cursus

Aanpak aardgasvrije wijken

Technieken en realisatie voor gemeenten

Het Klimaatakkoord heeft grote gevolgen voor de gebouwde omgeving. Duidelijk is dat we van het aardgas af moeten. Maar welke technieken zijn beschikbaar voor het aardgasvrij maken van wijken en welke aanpak past daar bij? Deze cursus fungeert als kompas in de verschillende keuzes die je moet maken om bijvoorbeeld te komen tot een Transitievisie Warmte.

Vertrekpunt voor deze cursus vormt de Leidraad Transitievisie Warmte waarvan de startanalyse op buurtniveau een eerste beeld geeft van vijf aardgasvrije warmtestrategieën. Verschillende docenten bieden je de juiste inzichten en laten ook zien wanneer welke technieken echt kansrijk zijn.

Naast de technische keuzes, komt ook de rol van de gemeente aan de orde. Aan de hand van een praktijkcase wordt je meegenomen in de afwegingen die spelen en de juridische consequenties. Tot slot staan we uitgebreid stil bij burgerparticipatie en omgevingsmanagement. Na deze cursus ken je de stappen van startanalyse naar realisatie van aardgasvrije wijken!

Van kans naar realisatie van aardgasvrije wijken

Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in:

 • De toepassing van de Startanalyse en Handreiking van de Leidraad Transitievisie Warmte
 • Verschillende technieken om duurzaam te verwarmen en koelen zoals aardwarmte, biogas, waterstof
 • Het verschil tussen TEO TEA en TED
 • De business case van warmtenetten
 • Het handelingsperspectief voor de te kiezen gemeentelijke rol bij de ontwikkeling van warmtenetten en juridische consequenties
 • De eerste stappen naar burgerparticipatie en goed omgevingsmanagement

 

Bedoeld voor

Project- en programmaleiders, projectmedewerkers en adviseurs, werkzaam bij gemeenten, provincies en adviesbureaus werkzaam aan de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. H. Staal (Balance )
  Cursusdata: 26 en 27 november 2020
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Amersfoort
  nabij station Amersfoort, goede parkeergelegenheid
  Prijs: € 995,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle materialen en catering
  Roosterinformatie: Optioneel online te volgen, informeer naar de mogelijkheden.
 • Programma

  Programma

   
  Dag 1

  • Leidraad Transitievisie Warmte (Startanalyse & Handreiking)
  • Individuele elektrische warmtepomp en warmtenet met lage temperatuurbron
  • Warmtenet met hoge temperatuurbron
  • Groen gas met hybride warmtepomp of CV-ketel
  • Praktijkvoorbeeld


  Dag 2

  • De businesscase van collectieve strategieën
  • Aanbestedingsrecht en Staatssteun
  • Burgerparticipatie en omgevingsmanagement
  • Uitwerken case
  • Pitchen resultaten en discussie