Watermanagement en waterzuivering

Water in circulaire economie (WICE)

De watersector maakt een transitie naar een regime voor het terugwinnen van energie, nutriënten en hulpbronnen. In vergelijking met vroeger werden drinkwaterbedrijven gezien als zuiveringsinstallaties om het ongezuiverde water te behandelen en bruikbaar te maken voor drinkdoeleinden. En afvalwaterinstallaties worden alleen gebruikt om de verontreinigende stoffen uit afvalwater te verwijderen. Nu worden zowel drink- als afvalwatervoorzieningen beschouwd als motoren voor de terugwinning van energie en nutriënten en spelen ze een centrale rol in de richting van een circulaire economie en het bereiken van de doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

Onze WICE-themacursussen zijn speciaal ontwikkeld om de onderwerpen energieterugwinning te behandelen, zowel warmte- als koudeterugwinning uit oppervlakte-, drink- en afvalwater en ook van huishoudens zoals warmteterugwinning uit douches. Voor het opslaan van de teruggewonnen energie worden in Nederland veelal Aquifer Thermal Energy Storage systemen (ATES) gebruikt. Als we het hebben over energieterugwinning, komen verschillende vragen naar boven, zoals: wat houdt deze technologie in? hoeveel potentieel is er? Welke rol speelt het als we het hebben over energietransitie en overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. Naast energie krijgt nu ook de terugwinning van nutriënten en materialen uit afval- en drinkwaterzuiveringsprocessen aandacht.

Ons WICE-thema biedt de cursussen over alle bovengenoemde onderwerpen. De cursussen behandelen het gerelateerde en nieuwste onderzoek dat is gegenereerd op het gebied van circulaire economie in de watersector. En belicht ook de collectieve rol van waterschappen, waterschappen en gemeenten bij het behalen van het doel van de Nederlandse overheid om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Dit thema maakt deel uit van ons cursusaanbod in Watermanagement en waterzuivering.

Water in circulaire economie (WICE) bestaat uit