Cursus

Van RAW naar UAV GC

Daadwerkelijk kunnen profiteren van de UAV-GC betekent dat vroegtijdig over de (wijze van) marktbenadering moet worden nagedacht en besloten om niet achteraf alsnog met gedetailleerde eisen en voorschriften te eindigen. Dit betekent iets voor de aanpak van een project. Wanneer moeten welke keuzes worden gemaakt? wanneer moeten beslissers betrokken worden en waarover moeten ze dan beslissen? Een vraag die zeker aan de orde komt.

Binnen de UAV-GC standaard moeten nog projectspecifiek keuzes gemaakt worden, die passen bij de aard en eigenschappen van het specifieke bouwproject. Deze keuzes hebben gevolgen voor rol- en taakverdeling, verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden, en de aard van de specificaties en de wijze van contractbeheersing. Hoe kun je deze keuzes nu onderbouwd maken? 

Ook voor de aanbesteding geldt dat er verschillende keuzemogelijkheden zijn. Met de nieuwe Aanbestedingswet is gunnen op basis van EMVI weliswaar leidend ten opzichte van ‘laagste prijs’, maar het opstellen van eenduidige, transparante en objectieve EMVI-criteria en een systematiek van weging vraagt om afgewogen keuzes.

Kiezen voor UAV-GC impliceert ook een andere wijze van contractbeheersing dan directievoering (RAW systematiek). Door systeemgerichte contractbeheersing wordt het contract met de opdrachtnemer gemanaged waarbij de kwaliteitsborging van het op te leveren werk bij de opdrachtnemer ligt. Dit houdt overigens niet in dat u nooit meer op het werk mag komen of geen aanwijzingen meer mag geven. Kennis en inzicht in deze systematiek van contractbeheersing en de bijpassende vaardigheden zijn nodig om een UAV-GC contract in de uitvoering goed te kunnen managen.

Resultaat

“Goedkoper, sneller, meer risico’s naar de markt, stimuleren van innovatie, met een kleinere organisatie meer realiseren”, zijn redenen die vaak genoemd worden om te kiezen voor UAV-GC in plaats van (standaard) RAW. Of die nu (deels) waar zijn of niet: als gekozen wordt voor UAV-GC in plaats van de (standaard) RAW dan heeft dat consequenties voor de voorbereiding, de aanbesteding en realisatie van een project. En deze consequenties beperken zich niet alleen tot het opstellen van een ander soort contract (Design&Construct, Engineering&Construct) met functionele specificaties. Deze keuze heeft ook gevolgen voor de besluitvorming binnen de organisatie van de opdrachtgever, de voorbereiding, aanbesteding en de uitvoering (contractbeheersing) van het betreffende project. Bewust kiezen voor en succesvol werken met de UAV-GC kan alleen indien al deze gevolgen goed worden overzien. 

Tijdens deze cursus krijgt u praktijkgericht inzicht in wat het betekent om te kiezen voor een UAV-GC contract:

 • voor de inhoud van het contract (verschillen tussen RAW en UAV-GC); 
 • de effecten op de eigen organisatie; 
 • hoe het UAV-GC contract projectspecifiek kan worden gemaakt op basis van risico-analyse en risico-allocatie;
 • voor de wijze van specificeren; 
 • voor de organisatie van de aanbesteding (selectie en gunning);
 • hoe de contractbeheersing via systeemgerichte contractbeheersing werkt;
 • de gevolgen voor besluitvormingstraject en voorbereidingsfase van het project.

Bedoeld voor

Beslissers, projectleiders, adviseurs en leidinggevenden die met nieuwe contractvormen aan de gang gaan.

Deel deze pagina

 • Programma

  Programma (onder voorbehoud)

  Dag 1

  • Inleiding: verschillen RAW-systematiek – UAV-GC (contractueel, aanbesteding en organisatie) 
  • Projectspecifiek maken van de UAV-GC standaard op basis van risico-analyse en risico-allocatie 
   Oefening met het maken van projectspecifieke keuzes 
  • Wijze van specificeren 
   Oefening met het formuleren van functionele eisen
  • Aanbesteden van UAV-GC contract (selectie en gunning) 

  Dag 2

  • Contractbeheersing via systeemgerichte contractbeheersing, inclusief oefeningen 
  • Gevolgen voor organisatie, besluitvormingstraject en voorbereidingsfase van het project 
  • Ervaringen met UAV – GC, de andere zijde
  • Evaluatie
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,6
  “Duidelijke uitleg over de methode waarop het contract gebruikt dient te worden. Sprekers met veel inhoudelijke kennis, prettig voor gesprek en discussie. ”
  deelnemers incompany voor Gemeente Rotterdam