Cursus

Regisseren van de openbare ruimte

Integraal beheer van de openbare ruimte en verder

De essentie van beheer is het zorgen voor een openbare ruimte die schoon en heel is. Het is zaak om de hiervoor beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Hiertoe worden prestaties / te behalen kwaliteitsniveaus gedefinieerd en wordt bij het bepalen van de inzet steeds meer gelet op risico’s. Steeds meer wordt duidelijk dat beheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan tal van beleidsdoelstellingen van de gemeente. Denk aan duurzaamheid / klimaatadaptatie, aan arbeidsparticipatie, aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van winkelgebieden en aan het stimuleren tevredenheid en sociale samenhang.

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie, de benodigde kennis en houding, de werkprocessen en het beleids- en beheerinstrumenten. In sommige gevallen zal de rol van de gemeentelijke beheerorganisatie flink veranderen. Diverse gemeenten kiezen er voor om uitvoerende taken van het beheren van de openbare ruimte bij één externe partij te leggen. Hiernaast krijgen bewoners en ondernemers een steeds grotere rol bij het beheer van de openbare ruimte.

Naast theorie traint u tijdens deze cursus de praktijk door spelsimulaties en u leert van de ‘best practices’ van diverse gemeenten waarmee u handvatten krijgt om beheer van de openbare ruimte 'toekomstbestendig' te maken.

Handvatten voor 'toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte'

Na het volgen van de cursus

 • Weet u hoe u het beheer van de openbare ruimte in uw organisatie kunt vormgeven volgens de laatste inzichten. Hierbij gaan we in op de essenties van assetmanagement, integraal beheer, maatschappelijk beheer en toekomstgericht beheer van de openbare ruimte
 • Kent u methoden om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten en bij te sturen waarbij ook rekening wordt gehouden met de beleving ervan door gebruiker
 • Kent u de werkmethoden voor het afwegen van belangen en eisen bij het ontwerpen en beheer
 • Maakt u bewuster keuzes voor het invullen van bezuinigingen
 • Heeft u kennis van de juridische aspecten van beheer
 • Heeft u kennis van de state of the art als het gaat om beleids-en beheerinstrumenten, prioriterings- en programmeringsmethodieken
 • Herkent u mogelijkheden om met bewoners en ondernemers samen te werken

Bedoeld voor

Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
Bestuurders - raadsleden en wethouders -, verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1:  Beheer in ontwikkeling: IBOR assetmanagement, maatschappelijk en toekomst gericht beheer 

  • Schets van ontwikkelingen die van grote invloed zijn op beheer van de openbare ruimte. Hierbij in vogelvlucht aandacht voor veranderingen in het gebruik, de beleving en de inrichting van de openbare ruimte, veranderingen in de methodieken, managementfilosofie en rol van de gemeente.
  •  Denk- en doemodel IBOR. Dit bedrijfskundig model geeft handvatten om gemeentebrede beleidsdoelstellingen en de gemeentelijke managementfilosofie te vertalen naar praktisch handelen in het beheer van de openbare ruimte
  • Aan het werk: Een implementatieplan Regisseren openbare ruimte voor de eigen organisatie 
  • Presentatie en gedachtewisseling over Integraal werken in de praktijk;  wat zijn 'afstemmingsopgaven' in het beheer van de openbare ruimte  en hoe kun je hiermee omgaan ?

  Martin van der Zwan

  • Praktijkvoorbeeld - regisseren van de openbare ruimte in gemeente Nijmegen. Hoe heeft het beheer zich in Nijmegen ontwikkeld in de afgelopen jaren, hoe werkt men nu, wat  zijn de ervaringen en welke opgaven ziet de gemeente voor de nabije toekomst ?

  Jan ter Wal  (Gemeente Nijmegen)

  Dag 2:  Beleids- en beheersinstrumentarium voor beheer openbare ruimte

  • Een inzicht in de 'landelijke' toolbox. Presentatie over de verschillende soorten beleidsplannen, beheerplannen, de toepassingsmogelijkheden en de relatie met projectprogrammering en de juitvoering van werkzaamheden op straat.

  Marco Hommel (PLANterra)

  • Het meten van kwaliteit van de openbare ruimte. Welke indicatoren kun je onderscheiden, welke methodieken zijn er om kwaliteit te meten en hoe kun je de beleving van burgers hierin meenemen ? 

  Martin van der Zwan

  • Buitenopdracht: onderzoeken van de kwaliteit van de openbare ruimte 

  Martin van der Zwan

  • Assetmanagement; risicogestuurd /  kapitaalgericht en professioneel beheer. De essenties nader verklaard.

  Marco Hommel

  • Kosten en bekostiging van beheer. Inzicht in de financiële aspecten van beheer. Hierbij nadrukkelijk ook aandacht voor de 'vervangingsopgave' en de veranderde regelgeving / BBI 

  Marco Hommel

  • Integrale programmering van projecten in de openbare ruimte. Toelichting van diverse methodieken en tools en oefenen aan de hand van een spel.

  Marco Hommel

  Dag 3:  Maatschappelijk beheer openbare ruimte en communicatie

  • Burger- EN overheidsparticipatie in de openbare ruimte. Theoretisch kader en pratijkvoorbeelden.

  Martin van der Zwan

  • Arbeidsparticipatie en SROI. Buurtbeheerbedrijf Cambio uit Deventer heeft hier al vele jaren ervaring mee. Bovendien heeft Cambio een zeer belangrijke rol bij het stiumuleren en faciliteren van burgerparticipatie in de openbare ruimte.

  Monica Sluisman (Cambio)

  • Communicatie als krachtig instrument voor beheer openbare ruimte. Welke mogelijkheden zijn er om hiermee te sturen op tevredenheid, participatie en gedragsverandering ?

  Ramona van der Haar, Kwintes Communicatie

  • De openbare ruimte als het buurthuis van de toekomst? Presentatie over de mogelijkheden om bij het beheer van de openbare ruimte bij te dragen aan sociale samenhang,  gezondheid en welzijn. 

  Martin van der Zwan

  • Gastvrijheid in de openbare ruimte. Presentatie, de principes en meerwaarde van gastheerschap en een gesprek over de betekenis hiervan voor het beheer de openbare ruimte. 

  Karoline Wiegerink, Hotelschool The Haque

  Dag 4:  Capita Selecta

  • Beheerbewust Ontwerpen en Ontwerpbewust Beheren van de openbarte ruimte (BOOB). Divers mogelijkheden en praktische tools toegelicht. 

  Martin van der Zwan 

  • Juridische aspecten van beheer. Hierbij wordt onder meer ingegaan op zaken als: openbaarheid, aansprakelijkheid, ondergrondse infrastructuur, burgerparticipatie.

  Jan Lotens (gemeente Amersfoort)

  • Duurzaamheid en beheer. Welke mogelijkheden zijn er om rekening te houden met doelstellingen op het vlak van klimaatadaptatie, ecologie, energie, waterkwaliteit e.d.? Aan de hand van een spel gaan we in gesprek over landelijke voorbeelden en de praktijk in uw eigen organisatie.

  Martin van der Zwan

  • Werken in regie met aannemers. Welke afspraken kunnen we maken? Toelichting op diverse besteks- en aanbestedingsvormen en filosofie van de samenwerking.

  Martin van der Zwan

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,2
  “Veel theorie, goed om weer eens op hoog abstractieniveau te bepalen waar we nu naar toe gaan in beheer.”
  Alette Barel (Gemeente Breda)
  “Leerzaam, vooral ook de interactie met de overige deelnemers.”
  Quintin Michielsen (Gemeente Oss)
  “Goede cursus om kennis weer op te frissen.”
  Giel Hakman (PLAN terra BV)
  “Als nieuweling in het werkveld is er een breed palet aan onderwerpen aan de orde geweest. Cursus geeft mijns inziens een goed beeld van relevante zaken.”
  Marcel Peters (Gemeente Nijmegen)
  “Inhoudelijk volledig. Old-school aanpak met veel collegevorm presentaties. Inspiratie op hoofdlijn om mee te kunnen verdiepen waar wenselijk.”
  Ivo Derksen (Gemeente Breda)
  “Intensief, veel informatie volgens veelal klassieke lesmethode. Positief dat er gastsprekers waren.”
  Cursist van Gemeente Nijmegen