Menu
Cursus
cursussen | regisseren-van-de-openbare-ruimte Print deze pagina

Regisseren van de openbare ruimte

Integraal beheer van de openbare ruimte en verder

De essentie van beheer is het zorgen voor een openbare ruimte die schoon en heel is. Het is zaak om de hiervoor beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Hiertoe worden prestaties / te behalen kwaliteitsniveaus gedefinieerd en wordt bij het bepalen van de inzet steeds meer gelet op risico’s. Steeds meer wordt duidelijk dat beheer een belangrijke bijdrage kan leveren aan tal van beleidsdoelstellingen van de gemeente. Denk aan duurzaamheid / klimaatadaptatie, aan arbeidsparticipatie, aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van winkelgebieden en aan het stimuleren tevredenheid en sociale samenhang.

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie, de benodigde kennis en houding, de werkprocessen en het beleids- en beheerinstrumenten. In sommige gevallen zal de rol van de gemeentelijke beheerorganisatie flink veranderen. Diverse gemeenten kiezen er voor om uitvoerende taken van het beheren van de openbare ruimte bij één externe partij te leggen. Hiernaast krijgen bewoners en ondernemers een steeds grotere rol bij het beheer van de openbare ruimte.

Naast theorie traint u tijdens deze cursus de praktijk door spelsimulaties en u leert van de ‘best practices’ van diverse gemeenten waarmee u handvatten krijgt om beheer van de openbare ruimte 'toekomstbestendig' te maken.

Handvatten voor 'toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte'

Na het volgen van de cursus

 • Weet u hoe u het beheer van de openbare ruimte in uw organisatie kunt vormgeven volgens de laatste inzichten. Hierbij gaan we in op de essenties van assetmanagement, integraal beheer, maatschappelijk beheer en toekomstgericht beheer van de openbare ruimte
 • Kent u methoden om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten en bij te sturen waarbij ook rekening wordt gehouden met de beleving ervan door gebruiker
 • Kent u de werkmethoden voor het afwegen van belangen en eisen bij het ontwerpen en beheer
 • Maakt u bewuster keuzes voor het invullen van bezuinigingen
 • Heeft u kennis van de juridische aspecten van beheer
 • Heeft u kennis van de state of the art als het gaat om beleids-en beheerinstrumenten, prioriterings- en programmeringsmethodieken
 • Herkent u mogelijkheden om met bewoners en ondernemers samen te werken

Bedoeld voor

Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
Bestuurders - raadsleden en wethouders -, verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

 • InCompany
  Aanvraag cursus incompany of op aanvraag
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,5
  “Veel theorie, goed om weer eens op hoog abstractieniveau te bepalen waar we nu naar toe gaan in beheer.”
  Alette Barel (Gemeente Breda)
  “Leerzaam, vooral ook de interactie met de overige deelnemers.”
  Quintin Michielsen (Gemeente Oss)
  “Goede cursus om kennis weer op te frissen.”
  Giel Hakman (PLAN terra BV)
  “Als nieuweling in het werkveld is er een breed palet aan onderwerpen aan de orde geweest. Cursus geeft mijns inziens een goed beeld van relevante zaken.”
  Marcel Peters (Gemeente Nijmegen)
  “Inhoudelijk volledig. Old-school aanpak met veel collegevorm presentaties. Inspiratie op hoofdlijn om mee te kunnen verdiepen waar wenselijk.”
  Ivo Derksen (Gemeente Breda)
  “Intensief, veel informatie volgens veelal klassieke lesmethode. Positief dat er gastsprekers waren.”
  Cursist van Gemeente Nijmegen