Cursus

RAM-optimalisatie en ontwerpbeoordeling met FMECA

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid van systemen beoordelen

RAM-optimalisatie (Reliability, Availability, Maintainability) is een kwantitatieve methode om de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid en de onderhoudbaarheid van systemen en installaties te beoordelen. Deze methode is, gecombineerd met FMECA, van belang tijdens het aan- en verkoopstadium.

Inzicht in de manier waarop de grootheden kunnen worden beïnvloed, biedt de mogelijkheid om in het onderhandelingsstadium gespecificeerde eisen te stellen. De eisen worden geformuleerd in een RAM-specificatie, die onderdeel uitmaakt van de offerteaanvraag.

FMECA (Failure Modes Effects Criticality Analysis) is een eenvoudig kwalitatief instrument voor de verbetering van ontwerp- en ontwikkelprestaties. De analysetechniek wordt veelvuldig gebruikt in RAM-specificaties en geeft antwoord op de vraag wat er allemaal fout kan gaan in het ontwerpproces.

Complexe systemen beoordelen, onderhouden en aan- of verkopen

Na afloop van deze cursus:

 • Kun je RAM-specificaties opstellen bij ontwerp, aanschaf en bouw van complexe systemen.
 • Kun je RAM-analyses toepassen in de gebruiksfase (beheer en onderhoud).
 • Ken je de verschillen tussen de RAMS analyses FMECA, RBD en HAZOP.
 • Leer je FMECA en HAZOP (Hazard and Operability) technieken kennen.
 • Kun je faalscenario’s van processen en systemen vaststellen en rangschikken.

Bedoeld voor

Ingenieurs (academisch of hbo niveau) betrokken bij de aan- of verkoop van complexe installaties, technici verantwoordelijk voor onderhoud, betrouwbaarheid en veiligheid van nieuwe technische installaties en ontwerpers, ontwikkelaars en constructeurs geïnteresseerd in de toepassing van de FMECA-methode.

Deel deze pagina

 • Programma

  Theoretische kennisoverdracht wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en toepassingsgerichte oefeningen.

  Eerste cursusdag: FMECA en HAZOP

  HAZOP (Hazard and Operability stury) en FMECA zijn algemeen erkende technieken, waarmee men op verantwoorde wijze faalscenario’s van processen en systemen vaststelt. Het gaat hierbij om methodische aanpakken. FMECA staat altijd aan het begin van een risicoanalyse. Het is een kwalitatieve benadering, die relatief weinig tijd kost en ondanks zijn kwalitatieve eigenschappen toch de mogelijkheid schept om faalscenario’s naar gewicht te rangschikken.

  Tweede cursusdag: RAM-optimalisatie

  RAM optimalisaties dienen plaats te vinden tijdens ontwerp, aanschaf en bouw van complexe systemen. Door het uitvoeren van studies zal moeten worden onderzocht of de vooraf gestelde (RAM)doelen gehaald kunnen worden. Hierbij komen de volgende begrippen komen aan de orde:

  • Betrouwbaarheid en beschikbaarheid; faaldata in de praktijk en in de literatuur; risico’s die van dimensie verschillen (risicomatrix); voorziene en onvoorziene beschikbaarheid en hoe die af te schatten; de plaats van deze begrippen binnen de RAM optimalisatie wordt duidelijk gemaakt.
  • Reserve onderdelen en redundanties; kosten baten analyses
  • Onderhoud, Reliability Centered Maintenance (RCM)

  • RAMS: introductie, toegevoegde waarde en toepassing in processen

  • RAMS aspecten: Samenhang en nader toegelicht.

  • RAMS analyses in ontwerpfase
     – FMECA
     – RBD
     – HAZOP
     – De verschillen op een rij

  • Spare part analyse

  • RAMS analyses in gebruiksfase (Beheer en onderhoud)

  • RAMS analyse op basis van veldgegevens

  • Root Cause Analyses

  • Het onderhoudsconcept

  • Praktijk cases

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,3
  “Goed. Zo veel meer inzichten gekregen.”
  J.J. Palthe (Provincie Zuid-Holland)
  “Veel leerpunten, goede voorbeelden.”
  T. Keurhorst (Witteveen+Bos)
  “Deze cursus was goed georganiseerd. Ik had wel verwacht dat het meer intensief zou zijn.”
  Clara Torbeyns (Infrabel)
  “Goede mix van theorie en praktijk.”
  Marinus Vellekoop (Hoogheemraadschap van Delfland)
  “Docent heeft goede kennis, presenteert goed, didactische vaardigheden.”
  Paul Middelburg (ECT Delta Terminal BV)
  “Goede cursus, erg veel aan gehad m.b.t. kennis over RAM. Aansprekende praktijkvoorbeelden om de theorie te ondersteunen.”
  Bram Rekelhof (Witteveen+Bos)