Cursus

RAM Optimalisatie en Ontwerp Beoordeling met FMECA

RAM (Reliability Availability Maintainability) optimalisatie is een kwantitatieve methode om de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid en de onderhoudbaarheid van systemen en installaties te beoordelen. Inzicht in de wijze waarop deze grootheden kunnen worden beïnvloed, biedt de mogelijkheid om in het onderhandelingsstadium gespecificeerde eisen te stellen. Vervolgens worden deze eisen geformuleerd in een RAM specificatie, die onderdeel uitmaakt van de offerteaanvraag.

FMECA (Failure Modes Effects Criticality Analysis) is een eenvoudig en kwalitatief instrument voor de verbetering van ontwerp- en ontwikkelprestaties. Deze analysetechniek, die veelvuldig wordt gebruikt in RAM specificaties, geeft antwoord op de vraag wat er allemaal fout kan gaan in het ontwerpproces. Middels 'criticality' schattingen kan deze analysetechniek op objectieve wijze gekwantificeerd worden.

Theoretische kennisoverdracht wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en toepassingsgerichte oefeningen.

Resultaat

De cursus verschaft u inzicht in de betrouwbaarheid van complexe technische installaties, zodat het opstellen van eenvoudige specificaties tot de mogelijkheden behoort. Dit is vooral van belang tijdens het aan- of verkoopstadium. Daarnaast wordt u vertrouwd gemaakt met de FMECA-methode voor het in de ontwerpfase systematisch onderzoeken van mogelijke faalrisico's en faaleffecten.

Bedoeld voor

 • Ingenieurs, die betrokken zijn bij de aan- of verkoop van grote, complexe installaties
 • Technici, die verantwoordelijk zijn voor onderhoud, betrouwbaarheid en veiligheid van nieuwe technische installaties
 • Ontwerpers, ontwikkelaars en constructeurs, die geïnteresseerd zijn in de toepassing van de FMECA-methode.
 • U heeft een academische- of HBO-achtergrond, dan wel een door ervaring verkregen gelijkwaardig kennisniveau.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. R. Korver
  Cursusdata: 8 en 9 mei 2019
  Prijs: € 1.290,00 excl. btw
 • Programma

  Eerste cursusdag: FMECA en HAZOP

  HAZOP (Hazard and Operability stury) en FMECA zijn algemeen erkende technieken, waarmee men op verantwoorde wijze faalscenario’s van processen en systemen vaststelt. Het gaat hierbij om methodische aanpakken. FMECA staat altijd aan het begin van een risicoanalyse. Het is een kwalitatieve benadering, die relatief weinig tijd kost en ondanks zijn kwalitatieve eigenschappen toch de mogelijkheid schept om faalscenario’s naar gewicht te rangschikken.

  Tweede cursusdag: RAM Optimalisatie

  RAM optimalisaties dienen plaats te vinden tijdens ontwerp, aanschaf en bouw van complexe systemen. Door het uitvoeren van studies zal moeten worden onderzocht of de vooraf gestelde (RAM)doelen gehaald kunnen worden. Hierbij komen de volgende begrippen komen aan de orde:

  • Betrouwbaarheid en beschikbaarheid; faaldata in de praktijk en in de literatuur; risico’s die van dimensie verschillen (risicomatrix); voorziene en onvoorziene beschikbaarheid en hoe die af te schatten; de plaats van deze begrippen binnen de RAM optimalisatie wordt duidelijk gemaakt.
  • Reserve onderdelen en redundanties; kosten baten analyses
  • Onderhoud, Reliability Centered Maintenance (RCM)

  • RAMS: introductie, toegevoegde waarde en toepassing in processen

  • RAMS aspecten: Samenhang en nader toegelicht.

  • RAMS analyses in ontwerpfase
     – FMECA
     – RBD
     – HAZOP
     – De verschillen op een rij

  • Spare part analyse

  • RAMS analyses in gebruiksfase (Beheer en onderhoud)

  • RAMS analyse op basis van veldgegevens

  • Root Cause Analyses

  • Het onderhoudsconcept

  • Praktijk cases

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,8
  “Goed. Zo veel meer inzichten gekregen.”
  J.J. Palthe (Provincie Zuid-Holland)
  “Veel leerpunten, goede voorbeelden.”
  T. Keurhorst (Witteveen+Bos)
  “Deze cursus was goed georganiseerd. Ik had wel verwacht dat het meer intensief zou zijn.”
  Clara Torbeyns (Infrabel)
  “Prettig, voldoende ruimte om vragen te stellen.”
  Anoniem