Cursus

Polymeerchemie en -technologie

De opleiding bestaat uit 5 modules, waar de eerste drie de basis vormen. Module 4 en 5 bespreken de stap van polymeren naar kunststof. Hoewel het programma een uitgebalanceerd geheel vormt, is intekenen op losse modules mogelijk.

Basis Modules: Basis kennis Polymeren

Module 1: Polymer Properties & Polymer Processing (2 dagen)
In deze module wordt de relatie gelegd tussen de structuur van polymeren en de fysische eigenschappen (keteneigenschappen, glasovergang, (semi-)kristallijne polymeren, rubber- en vloeibare toestand). Vervolgens wordt deze kennis toegepast bij de behandeling van diverse verwerkingstechnieken van polymeren. De module besluit met de mechanische eigenschappen van polymeren.

Module 2: Polymer Chemistry (2 dagen)
Deze module geeft essentiële achtergrondkennis in de polymeerchemie. Allereerst de chemische structuurkenmerken, polymerisatiemechanismen, en het principe van Flory. Vervolgens een scala aan chemische aspecten van condensatiepolymerisaties en additiepolymerisaties. En tenslotte copolymerisaties en polymerisatietechnieken (o.a. suspensie- en emulsiepolymerisatie).

Module 3: Polymer Characterisation (1 dag)
Deze module behandelt karakterisering van polymeren in oplossing, controle van de kwaliteit van het eindproduct, volgen van een polymerisatie of degradatie, fysisch gedrag van polymeren in oplossingen, vaststelling van de molecuulgrootte van polymeren, en recente ontwikkelingen in de karakterisering (GPC).

Special Topics Modules: Van Polymeer naar Kunststof

Module 4: Additives in Polymers (1 dag)
Deze module behandelt een tweetal typen additieven in polymeren: brandvertragers en stabilisatoren. De module begint met het brandgedrag van polymeren, de samenhang tussen de chemische compositie van een polymeer en zijn LOI-waarde, en methodieken om brandgevaar door middel van additieven te beheersen. Bij de stabilisatie van polymeer-systemen komen de meest gebruikte stabilisatorsystemen aan de orde, zowel m.b.t. de verwerkingsproblematiek als de beheersing van het lange-duur gebruik.

Module 5: Blends & Composites (1 dag)
De dag begint met (on)mengbaarheid van polymeren, oppervlaktespanning van polymeren, en compatibilisering van polymeermengsels. Een overzicht van de belangrijkste praktisch gebruikte blends sluit dit gedeelte af. Met betrekking tot composieten geeft deze module een overzicht van verstijvende minerale vulstoffen en versterkende deeltjes en vezels. Van belang is hierbij de hechting tussen matrix en vulstof voor het uiteindelijk gewenste mechanische gedrag.

Bedoeld voor

Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de keuze en de toepassing van polymeren of te maken hebben met het ontwerp en de fabricage van kunststofproducten, maar niet tot polymeertechnoloog zijn opgeleid. De cursus kan ook dienen voor het opfrissen van weggezakte kennis op dit gebied.

  • U heeft tenminste een HBO-opleiding chemie, chemische technologie of werktuigbouwkunde. Voor module 3 is voorkennis op het niveau van module 2 nodig.
  • Voor de modules 4 en 5 is voorkennis nodig op het niveau van module 1 en/of 2.

Resultaat

Na de cursus kunt u de relatie leggen tussen diverse fysische en chemische parameters en de in de praktijk toegepaste verwerkingstechnologieën.

Dat geeft u de mogelijkheid om in projecten daadwerkelijk problemen te kunnen aanpakken, analyseren en optimaliseren vanaf de ontwerp- tot en met de verwerkingsfase.

Deel deze pagina