Menu
Cursus
cursussen | life-cycle-costing Print deze pagina

Life Cycle Costing (LCC) in de gww

De LCC-training voor de bouw en infrastructuur

Life Cycle Costing (LCC) is een methode om technische alternatieven te vergelijken over de gehele levensduur van bouw, beheer onderhoud tot sloop. LCC ondersteunt de besluitvorming en is in combinatie met functioneel specificeren, system engineering en integrale projecten (ontwerp bouw en onderhoud in één opdracht), een krachtig hulpmiddel om  de aanleg én gebruiksperiode te overzien.

De initiële investering en het ontwerp zijn bepalend voor de te verwachten kosten en inkomsten over de levensduur. Technische alternatieven objectief vergelijken over de levensduur met behulp de LCC-methode levert daarbij aanzienlijke kostenbesparingen op.

De basisprincipes en implementatie van Life Cycle Costing in de grond- weg en waterbouwsector (gww) voor een project of organisatie komen in de cursus uitgebreid aan bod. De docenten zijn praktische denkers en doeners die vanuit hun eigen praktijk speken. Zij zijn werkzaam bij de aannemer, de opdrachtgever en het ingenieursbureau.

Duurzaam investeren over de gehele levensduur

Na het volgende van de cursus:

  • Heeft u voldoende bagage om binnen uw eigen organisatie LCC te implementeren of te verbeteren.
  • Weet u wat LCC is, waarom u het toepast, wanneer dit zinvol wordt gebruikt, waar u de benodigde informatie vandaan moet halen en hoe u de berekeningen maakt en presenteert.
  • Kunt u begrippen als SSK, asset management, systems engineering en de M-component (Maintain) bij DBFM-contracten relateren aan LCC.

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor iedereen die als projectleider, manager en/of kostendeskundige betrokken is bij investeringsbeslissingen en levensduurtrajecten  (infrastructuur, ruimtelijke plannen, kunstwerken).