Cursus

Life Cycle Costing (LCC) in de gww en bouw

Handvatten om LCC binnen je eigen project toe te passen

Life Cycle Costing (LCC) helpt je om in iedere projectfase uit verschillende scenario’s een gefundeerd besluit te nemen aan de hand van toekomstige kosten en opbrengsten en (rest)levensduren. Je leert daarbij ook rekening te houden met RAMSSHEEP, waaronder milieuaspecten en de wijze van aanbesteden.

Tijdens deze cursus krijg je meer inzicht in de methodiek LCC en hoe je dit kunt implementeren binnen je eigen project in de bouw of grond-, weg- en waterbouwsector (gww). De initiële investering en het ontwerp bepalen de kosten voor de gehele levensduur; objectieve vergelijking van alternatieven levert aanzienlijke kostenbesparing op.

LCC ondersteunt de besluitvorming en is in combinatie met functioneel specificeren, system engineering en integrale projecten (ontwerp, bouw en onderhoud in één opdracht) een krachtig hulpmiddel om de aanleg, kosten én gebruiksperiode te overzien.

Duurzaam investeren over de gehele levensduur

Na het volgen van de cursus:

 • Heb je voldoende bagage om binnen je eigen project of organisatie LCC te implementeren of te verbeteren.
 • Weet je wat LCC is, waarom je het toepast, wanneer dit zinvol wordt gebruikt, waar je de benodigde informatie vandaan moet halen en hoe je de berekeningen maakt en presenteert.
 • Kun je begrippen als SSK, asset management, systems engineering en de M-component (Maintain) bij contracten relateren aan LCC.
 • Besef je het belang van RAMS(HE) aspecten bij het nemen van beslissingen met LCC.

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor iedereen die als ontwerper, engineer, projectleider, manager en/of kostendeskundige betrokken is bij het maken van keuzen uit verschillende technische oplossingen en/of bij het nemen van investeringsbeslissingen waarbij levensduurkosten een rol spelen. De scope is hierbij de infrastructuur, kunstwerken, gebouwen en installaties.

Deel deze pagina

 • Programma

  Dag 1
  Voor deze dag graag een calculator of laptop meenemen voorzien van Excel)

  • Introductie en kennismaking
   Albert Timmerman, RoyalHaskoningDHV
  • LCC waarom? Toelichting van de begrippen en basisprincipes
   Albert Timmerman, RoyalHaskoningDHV 
  • Assetmanagement en de link met LCC
   Eric Delhez, RoyalhaskoningDHV
  • Financiële begrippen m.b.t. LCC (met case)
   Albert Timmerman, RoyalHaskoningDHV
  • SSK en NEN 2699 en de relatie met LCC
   Albert Timmerman, RoyalHaskoningDHV
  • De NCW formules voor LCC (met case)
   Albert Timmerman, RoyalHaskoningDHV


  Dag 2
  Voor deze dag graag een laptop voorzien van Excel software, en een USB aansluiting meenemen

  • Recapitulatie 1e dag, afstemmen leerdoelen
   Albert Timmerman, RoyalHaskoningDHV
  • Technische en economische afweging rond assets, samenhang met RAMS / risico’s
   Albert Timmerman, RoyalHaskoningDHV
  • LCC toepassen bij grote projecten in de voorbereiding 
   Ton de Vries, RWS
  • Van tender naar projectfase. Onderhoud – de link met LCC
   Allart Bosch, Volkerinfra Asset Management
  • Aan de slag: de aanbesteding (case)
   Cursisten (met ondersteuning van Allart Bosch, Ton de Vries en Albert Timmerman)
  • Wrap-up, evaluatie trainingsdoelen, evaluatie cursus en afsluiting
   Albert Timmerman, RoyalHaskoningDHV
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,7
  “Goede diepgang, zeker enthousiast van geworden.”
  Geurt Jan van der Meiden (Vialis BV)
  “Goed. Werken met modules/sprekers bevalt goed. Insteek vanuit praktijk is waardevol.”
  Jan Verkammen (Waterschap Hollandse Delta)
  “Interessante cursus die ik kan toepassen in mijn beroepspraktijk. Wel erg gericht op Weg- en Waterbouw.”
  Peter Sjoerdsma (Vitens NV)