Cursus

IBOR - Financiele aspecten van beheer

Handvatten voor financiële aansturing van beheer

Er is veel geld gemoeid bij het beheer van de openbare ruimte. Het beheer maakt in veel gemeenten al gauw een vijfde deel uit van de totale begroting. Wat moet de beheerder weten van deze financiën? En op welke onderdelen en thema’s mag hij of zij vertrouwen op de ondersteuning van financiële collega’s?

In deze cursus krijg je een (basis)training over de onderdelen die de moderne beheerder nodig heeft voor een effectieve financiële aansturing van het beheer. Je krijgt handvaten aangereikt om in samenwerking met je financiële collega’s tot strategische voorstellen te komen voor de financiering van het beheer. Je leert in verschillende fasen (van planvorming tot bestaand onderhoud) rekenen aan het beheer van de openbare ruimte en daarbij voldoen aan de financiële regels. Daarnaast komen er vele succesvolle voorbeelden aan bod.

Rekenen aan beheer openbare ruimte

Vragen die in de financiële cursus aan de orde komen:

 • Hoe kunnen en moeten de verschillende vormen van beheer (service-, regulier, groot onderhoud en vervanging) worden gefinancierd? Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen een voorziening en reserve? 
 • Op welke wijzen kan je rekenen aan beheer en onderhoud en welke tools zijn hiervoor beschikbaar? 
 • Hoe kan je financiën koppelen aan de te leveren beheerprestaties en welke mogelijkheden voor benchmarking zijn hiervoor beschikbaar? 
 • Welke eisen worden er vanuit financieel perspectief en het toezicht gesteld aan een beheerplan? 
 • Wat zijn de gevolgen van het nieuwe Besluit, Begroten en Verantwoorden (BBV) voor de beheerder? 
 • Op welke manieren kan de vervangingsgolf van verouderde openbare ruimte worden gefinancierd? 
 • Hoe kun je draagvlak creëren voor het gewenste financieel beleid? Hoe maak je de opgaven begrijpelijk en inzichtelijk voor je bestuurders.

Bedoeld voor 

 • Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, opzichters, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
 • Professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties en waterschappen verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.
 • Bestuurders - raadsleden en wethouders - verantwoordelijk voor de openbare ruimte.
 • Budgetbeheerders, budgethouders, projectcontrollers.

Deel deze pagina

 • Programma

  De cursus bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen: 

  1.      Basisbegrippen gemeentelijke financiën voor beheerders 

  2.      Wettelijke kaders, P&C-cyclus en de BBV 

  3.      Rekenen aan beheer en benchmarking 

  4.      Financiering van de vervangingsopgave