Cursus

IBOR - Beleid- en beheerinstrumenten

Werkproces van visie naar realisatie naar evaluatie

Als beheerder van de openbare ruimte ben je verantwoordelijk het beheer en onderhoud op de juiste manier te organiseren en dien je vragen te beantwoorden die binnen jouw stad spelen. Maar hoe kan je dat het beste organiseren, welke beleidsinstrumenten kan je hiervoor gebruiken?

De cursus beleid- en beheerinstrumenten helpt je jouw visie en maatschappelijke vragen te vertalen naar concrete plannen. Op zowel strategisch, operationeel en tactisch sturingsniveau en waarbij kwaliteit en budget gewaarborgd blijven. Er wordt gekeken naar het resultaat van diverse innovatieve en inspirerende voorbeeldplannen uit het land en hoe je deze kunt toepassen in je eigen praktijk.

Inzicht in beleid- en beheerinstrumenten

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de volgende onderwerpen.

 • Wat is de meerwaarde van beleid?
 • Welke beleid- en beheerinstrumenten zijn er op diverse abstractieniveaus (strategisch, operationeel, tactisch) mogelijk?
 • Welke kaders en sturingsprincipes heb je nodig om beheer goed vorm te geven?
 • Hoe betrek je inwoners, ondernemers en de raad bij het beleid? Hoe realiseer je coproductie?
 • Welke kansen en mogelijkheden biedt de Omgevingswet?
 • De programmering van projecten in de openbare ruimte: verschillende vormen (integraal, sectoraal, operationeel, meerjarig), werkprocessen en afwegingsmethodieken (o.a. risico matrices).
 • Handboeken of leidraden voor de inrichting en het beheer van openbare ruimte en de wijze waarop zij handvaten bieden om beleidsdoelen concreet vorm te geven.
 • Bestekken als nieuwe vorm van aanbesteden en als middel voor realisatie van beleid (bijvoorbeeld duurzaamheid en participatie).

Bedoeld voor 

 • Managers, beleidsmedewerkers, beheerders, opzichters, ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs, aannemers en opdrachtgevers, verantwoordelijk voor of betrokken bij de planvorming, het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in stedelijk gebied.
 • Professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, woningcorporaties en waterschappen verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.
 • Bestuurders - raadsleden en wethouders - verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

Deel deze pagina