Cursus

Workshops ontwerpen, voorbereiden en leiden

Faciliteren van groepen

Faciliteren van workshops is steeds vaker nodig: ontwerpen, voorbereiden en leiden. Door de complexiteit in projecten heb je bij faciliteren te maken met diverse groepen: kleine en grotere groepen, met experts, bestuurders, burgers, ambtenaren… Dat vraagt om andere competenties dan waar de meesten van ons in zijn geschoold.

Je leert in deze cursus een aantrekkelijk, gevarieerd en effectief programma te ontwerpen. Contact maken met deelnemers en ze enthousiasmeren. Luisteren naar wat er écht speelt. Bijsturen of juist de teugels laten vieren. Resultaat bereiken in groepen met tegenstellingen in belangen.

Voorafgaand aan de cursus formuleer je zelf leerdoelen voor het faciliteren van workshops. We gaan vooral hands on aan de slag, met je eigen casuïstiek als oefenmateriaal. Door het werken in kleine groepjes is er maximale gelegenheid om te oefenen - en daar draait het om bij leren faciliteren!

De twee trainers verzorgen al jaren trainingen ‘Faciliteren' voor deelnemers die vanuit een technische achtergrond en know how de rol van facilitator verder willen ontwikkelen. Wouter Stapel vanuit de achtergrond van consultant (ingenieur) met een ruime ervaring als facilitator. Anita Mulder vanuit de achtergrond van trainer/coach en facilitator.

Lees het interview met Wouter Stapel.

Leren faciliteren

Na afloop van deze cursus ben je in staat

 • een vraagstuk te vertalen in een praktische opzet voor een workshop/groepsbijeenkomst
 • passende werkvormen te ontwikkelen en in te zetten
 • met zelfvertrouwen de rol van facilitator, als begeleider van een groepsproces, in te zetten
 • interventies toe te passen om het groepsproces te versnellen, verdiepen en van richting te doen veranderen
 • vormen van weerstand te herkennen en te hanteren

 

Bedoeld voor

Experts, projectleiders, procesmanagers en consultants die enige ervaring hebben met het begeleiden van workshops en andere groepsbijeenkomsten of hier binnenkort mee gaan starten. 

Deel deze pagina

 • Programma
  • Startbijeenkomst (13.00-17.30 uur):
   • Kennismaken met elkaar, faciliteren (eerste oefeningen), leerdoelen, programma en werkwijze.
   • De ‘Faciliteer-kapstok’ - wat zijn de ingrediënten voor een goede voorbereiding?
   • Formeren voorbereidingsgroepjes rondom casuïstiek van deelnemers.
   • Borrel en napraten / onderling afspraken maken voor de voorbereiding op het vervolg
  • Voorbereiden tweedaagse training:
   • Programma uitwerken en draaiboek opstellen voor (eigen) casus.
   • Met voorbereidingsgroepje afstemmen / feedback geven (face to face of b.v. Skype).
  • Tweedaagse traing - dag 1 (9.00- 19.30 uur - daarna diner):
   • Draaiboeken onder de loep: werkvormen, opbouw/volgorde, leerstijlen van deelnemers, energieniveau etc.
   • Oefenen van diverse gespreksvaardigheden met technische medewerkers om de samenwerking te versterken en doelstellingen te realiseren Podium pakken. Spelen met de status die je, afhankelijk van de situatie, nodig hebt om de rol van facilitator te pakken en te krijgen.
   • Oefenen met de start van een workshop: duidelijkheid creëren en juiste sfeer neerzetten.
   • Interventies doen: Wat is een interventie, wat voor soorten interventies zijn er en wanneer en hoe zet je deze in?
   • Oefenen met eigen casuïstiek. In twee parallelle groepen zodat iedereen ruim aan de beurt komt.
  • Tweedaagse training - dag 2 (9.00-17.00 uur):
   • Energizers: Zelf ontwerpen en uitvoeren van een energizer - werkvorm om het energieniveau van de groep te verhogen.
   • Vervolg oefenen met eigen casuïstiek. In twee parallelle groepen zodat iedereen ruim aan de beurt komt.
   • Afronden: Leeropbrengsten uitwisselen, acties voor ná de training, evaluatie.
 • Downloads