Cursus

Damwandconstructies en bouwputten

Ontwerp, uitvoering, verzekering en onderhoud

Het ontwerp van een bouwput moet altijd op verschillende aspecten worden beoordeeld, zoals veiligheid, vervormingen en financiën. De vervorming van de grondkering en de omgeving zal extra aandacht vragen naarmate een bouwput dieper wordt of zich dichter bij aangrenzende objecten bevindt.

Een verantwoord ontwerp van een bouwput kent hoofdproblemen zoals het maken van een grondkering, het droog houden van de bouwput en het voorkomen van ontoelaatbare beïnvloeding van de omgeving. In de cursus leer je de juiste oplossing kiezen met methodieken voor het op waarde schatten van de risico’s.

Uitvoering, juridische aspecten, verzekeringen en onderhoud van damwanden, bouwputten en grondkeringen komen uitgebreid aan de orde. Voor de ontwerpuitgangspunten geldt het handboek CUR166 Damwandconstructies als leidraad. De uitwerking en het in een breder kader passen van de oplossingen worden in twee realistische situaties uitgewerkt en geoefend.

Damwanden en bouwputten verantwoord ontwerpen

Door het volgen van deze cursus:

 • krijg je inzicht in de hoofdproblemen voor een verantwoord ontwerp van damwanden en bouwputten
 • leer je de juiste keuzen te maken ten aanzien van diverse technische aspecten
 • wordt je ingeleid in de methodieken voor het kwantificeren van risico’s die aan de verschillende oplossingen zijn verbonden
 • wordt ook jij een specialist in dit vakgebied

In de cursus wordt gebruik gemaakt van het Handboek damwandconstructies (deel 1 en 2) en de Richtlijn meten en monitoren van bouwputten. Deze dient de cursist mee te nemen of aan te schaffen bij cursus, het is mogelijk deze literatuur bij je inschrijving mee te bestellen tegen kostprijs. 

Bedoeld voor

 • Ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus
 • Medewerkers van vergunningverlenende en toezichthoudende instanties
 • Werkvoorbereiders en calculators van aannemers in grondwerk en funderingstechniek
 • Verzekeraars van bouwprojecten


Hybride cursus: klassikaal, maar ook online te volgen

Deze cursus wordt (onder voorbehoud van de dan geldende restricties) klassikaal gegeven conform de RIVM-richtlijnen vanwege COVID-19, maar is in verband hiermee ook online te volgen. Geef s.v.p. bij het inschrijven aan hoe je de cursus wilt volgen.

 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ing. H.J. Everts (Everts Geotechniek BV), Mevr. Dr.ir. M. Korff (Deltares)
  Cursusdata: 3, 4, 10 en 11 juni 2021
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.695,00 excl. btw
  Prijs is inclusief catering. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de publicaties Damwandconstructies (deel 1 en 2). Deze dien je zelf mee te nemen of bij te bestellen bij de cursus vóór 20 mei 2021.
  Studiepunten: 20 (PDH's Bouw- en Waterbouwkunde)
  20 (PDH's Geotechniek)
  12 (Kenniseenheden Constructeursregister)
  Roosterinformatie: klassikale cursus, ook online te volgen
 • Programma

  VOORLOPIG PROGRAMMA

  Dag 1

  Algemene beschouwing over de problematiek bij ontwerp en uitvoering van diepe bouwputten in een bebouwde omgeving     

  Grondonderzoek en grondparameters

  Benadering van de veiligheidsaspecten in theorie en in praktijk: Stappenplan  van het CUR-Handboek           

  Omgevingsbeïnvloeding

  Vergunningen

  Dag 2

  Onderafdichting van bouwputten

  Stempelramen en verankeringen

  Het inbrengen van damwanden

  Introductie praktische oefeningen

  Bemalingen: welke modellen zijn in welke gevallen nodig, respectievelijk voldoende

  Eindige Elementen Methode

  Onderwaterbetonvloeren

   

  Dag 3

  Praktische oefeningen in groepen

  In de grond gemaakte ankers

  Berekeningsmethoden; elastisch ondersteunde ligger

  Nieuwe ontwikkelingen damwanden

  Case Bouwput Phoenixgarage te Delft

   

  Dag 4

  Bespreking praktische oefeningen

  Ontwerpaspecten van diepwanden

  Beheer en onderhoud van damwandconstructies

  De jurist in de bouwput; aansprakelijkheden en procedures

  De verzekeraar aan de kant

  Geotechnische normalisatie en Eurocode

   

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,3
  “Cursus waarbij veel aspecten van bouwputten op een praktische wijze worden toegelicht.”
  Mark Vugts (ARCADIS 's-Hertogenbosch)
  “Leerzaam: meer achtergrondinformatie voor ontwerpberekening verkregen en leuke combinatie met de praktijk.”
  Lisette Hellinga (BT Geoconsult BV)
  “Super interessante en leerzame cursus, waar alle facetten van het onderwerp tot in de uitvoering van bouwputten aan bod komen.”
  Job Janssen (ABT BV)
  “Voor geotechnici een brede opfriscursus en een kans om de laatste ontwikkelingen bij te houden.”
  cursist van Witteveen+Bos Deventer
  “Goede verhouding breedte-diepte en theorie-praktijk, met goede verwijzingen naar verdiepende literatuur. Sterk aanbevolen!”
  cursist van BAM Advies & Engineering