Cursus

Configuratiemanagement

Beheer van productiegegevens volgens internationale standaarden

De principes van Configuratie Management zijn in de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld binnen defensie en lucht- en ruimtevaart met als doel om technisch inhoudelijk grip te houden op de uitvoering van grote projecten. Daar waar het volgen van de CM-principes in het verleden een aanzienlijke administratieve last mee zich meebrachten, is door de komst van met name ERP en PDM/PLM systemen het mogelijk geworden om de administratie door het systeem uit te laten voeren.
Ook in branches als infrastructuur en de machinebouw wordt ontdekt dat een oriëntatie op het CM-gedachtengoed een logische eerste stap is bij de (her)inrichting van technische bedrijfsvoering. Niet alleen wordt hierdoor veel tijd bespaard in de definitiefase, ook zal de (proces)kwaliteit van het uiteindelijke systeem in veel gevallen aanzienlijk toenemen doordat gebruik wordt gemaakt van bewezen processen.

Typische vragen waarop Configuratie Management u een antwoord kan geven zijn:

 • Welke configuratie van onze machine is geleverd aan klant A?
 • Wat is de status van wijziging B op ons nieuwe ontwikkelproject?
 • Welke wijzigingsvoorstellen staan nog open op onderdeel C?
 • Op welke onderdelen van de stuklijst moet ik expliciet wijzigingenbeheer uitvoeren?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ook inkoop, productie en onderhoud worden betrokken in het wijzigingsproces?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de software- en de hardwareontwikkeling voor onze nieuwe machine synchroon blijven lopen?
 • Op welke momenten moet ik ontwerp-reviews organiseren en welke baselines zijn hiervoor nodig?

De basisprincipes van Configuratie Management worden beschreven in internationale standaarden zoals ISO 10.007 en EIA 649. In de cursus wordt met name stilgestaan bij de vraag hoe deze basisprincipes in de praktijk op een efficiënte en effectieve wijze toegepast kunnen worden.
Naast de benodigde theoretische achtergronden is er in deze cursus ruimte voor discussie op basis van cases zodat je zelf kunt ervaren hoe de verschillende elementen in de ‘praktijk’ ingevuld worden.

Bedoeld voor

De cursus is gericht op personen die werkzaam zijn als (aankomend) leidinggevende in engineering, productievoorbereiding, productie en op diegenen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van informatiesystemen ten behoeve van engineering en productie ondersteuning (PDM/PLM en ERP), met name in bedrijven die actief zijn in de industrie, infrastructuur en binnen defensie en lucht- en ruimtevaart.

Resultaat

De cursus geeft een overzicht van de basisprincipes van Configuratie Management (CM) conform de internationale standaarden en de bijbehorende ‘good practices’. Je leert te beoordelen of - en hoe - CM toepasbaar is in jouw eigen organisatie.

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. D. Terleth (ADSE Consultancy & Engineering Services)
  Cursusdata: 29 en 30 oktober 2019
  Locatie: Delft
  Prijs: € 1.290,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1

  • Introductie
  • CM ontstaansgeschiedenis en hoofdproces
  • Configuratie Identificatie
  • Configuratie Wijzigingen en Beheersing

  Dag 2

  • Configuratie Status Accounting
  • Configuratie Planning en Audit
  • Toepassing van CM in de eigen organisatie
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,6
  “Inhoudelijk volledig aansluitend op mijn behoefte.”
  Thijs Arisz (Damen Shipyards Gorinchem)