Cursus

Blauwalgen en waterbeheer

De kennisbasis voor monitoring op maat

De massale bloei van blauwalgen zorgt jaarlijks voor de nodige overlast in oppervlaktewateren waaronder zwemwater en stadsvijvers. Dit gaat gepaard met risico’s voor mens, dier en ecosysteem. Maar wat zijn nu precies deze risico’s, en hoe bepalen we dat? Het antwoord bestaat uit veel aspecten, waarvan de achtergronden in deze cursus aan bod zullen komen.

Deze praktische cursus zal zorgen voor een goede kennisbasis om de oorzaken en gevolgen van blauwalgen beter te begrijpen. We zullen bespreken waarom blauwalgen zo succesvol zijn, wat ze precies giftig maakt, en wat de verwachte effecten zijn met klimaatverandering. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de beschikbare monitoringstechnieken, zowel die van vandaag, als die van de toekomst. Dit zal helpen met het kritisch kunnen evalueren van methodes en het interpreteren van gegevens.

Deelnemers worden aangemoedigd om hun eigen cases in te brengen voor wat betreft interpreteren van meetgegevens. Deze worden in de afrondende workshop onder begeleiding van de cursusleider besproken.

Meer inzicht in blauwalgen

Als cursist kun je antwoorden verwachten op de volgende vragen:

 • Waarom is de blauwalg zo succesvol?
 • Wat zijn de relaties tussen blauwalgen en het voedselweb?
 • Wat is het effect van klimaatverandering op blauwalgenbloei?
 • Welke gifstoffen worden er geproduceerd en wat is de werking?
 • Hoe werken de bestaande monitoringstechnieken?
 • Wat zijn monitoringstechnieken van de toekomst?
 • Hoe nauwkeurig zijn mijn monitoringsgegevens?

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam bij de overheid (waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes), in de drinkwatersector en bij adviesbureaus die betrokken zijn bij de blauwalgenproblematiek.

 

Deel deze pagina

 • Programma

  19 mei 2021 - Achtergrond

  • Een succesverhaal van levende fossielen: fysiologie en ecologie van blauwalgen
   Petra Visser, UvA
    
  • Controle van bovenaf: belang van begrazing en infecties op blauwalgen
   Thijs Frenken, NIOO
    
  • Moleculen van overlast: werking en effecten van gifstoffen
   Miquel Lurling, WUR
    
  • Terug naar de toekomst: effecten van klimaatverandering op blauwalgen
   Dedmer van de Waal
    
  • Risicobeoordeling blauwalgen volgens het nieuwe handboek van de Wereldgezondheidsraad (WHO)
   Bas Ibelings (online lezing), University of Genève

   

  20 mei 2021 - Monitoring

  • Fluorescentiemetingen doen of niet doen? Achtergrond en toepassing
   Corina Carpentier, Sensileau
    
  • Flow-cytometrie op locatie: kansen voor blauwalgenmonitoring
   Machteld Rijkeboer, Rijkswaterstaat
    
  • Meten van gifstoffen: mogelijkheden van nu en de toekomst
   Els Faassen, WUR
    
  • Meer meten is meer weten? Kansen met hoogfrequente monitoring
   Miguel Dionisio-Pires, Deltares
    
  • Workshop Monitoringsdata – Basis van besluit
   Dedmer van de Waal, NIOO
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 7,9
  “Leerzaam. Enkele kennisleemtes weten op te vullen. Mooi alle kennis in Nederland in 2 dagen.”
  P. Doornbos (Waterschap Drents Overijsselse Delta)
  “Goed, verschillende onderdelen van de problematiek kwamen aan bod.”
  Louise Vanysacker (De Watergroep)
  “Veel kennis aanwezig bij sprekers. Veel verschillende aspecten komen aan bod.”
  B. Darwinkel (Provincie Groningen)
  “Nuttig om vanuit verschillende invalshoeken te discussiëren.”
  Martin van der Maar (Waterschap Noorderzijlvest)
  “Informatief, goed te volgen, positief.”
  Lilith Kramer (Deltares)
  “Veel informatie opgedaan over blauwalg. Nieuwe inzichten gekregen.”
  R. Feenstra (Wetterskip Fryslân)
  “Soms best technisch, maar wel herkenbaar en veel geleerd.”
  Tamara Labrovic-Hoogland (Gemeente Rotterdam)