Menu
Cursus
cursussen | binnenvaart-en-vaarwegen Print deze pagina

Binnenvaart en vaarwegen

Ontwikkelingen, mogelijkheden, techniek en beleid tot praktijk

'Nederland heeft een belangrijk deel van haar welvaart te danken aan haar ligging in het Deltagebied. Door deze gunstige ligging aan zee en rivieren heeft de scheepvaart zich sterk kunnen ontwikkelen. De laatste jaren zit de grootste groei in het vervoer van containers. Naast goederenvervoer is recreatievaart een factor die van groot economisch belang is. Een andere ontwikkeling is de toename van de afmetingen van de schepen. Deze groei is economisch natuurlijk prachtig, maar zet wel grote druk op de infrastructuur. Betrouwbaarheid en bereikbaarheid zouden in de knel kunnen komen, terwijl dit juist van essentieel belang is. Er wordt dan ook alles aan gedaan om de scheepvaart en het vaarwegennetwerk betrouwbaar en bereikbaar te houden. Adequaat uitvoeren en afstemmen van beheer en onderhoud, verkeersmanagement en informatievoorziening worden hierbij ingezet. Tal van mensen bij gemeenten, waterschappen, provincies, havens en rijksoverheid hebben in hun dagelijkse praktijk met deze uitdagingen te maken.'

Nederland beschikt over een uitgebreid hoofdvaarwegennet dat de belangrijkste economische kerngebieden, het onderliggende vaarwegennet en het Trans-Europese vaarwegennet met elkaar verbindt. Het transport over water en het recreatief gebruik van de vaarwegen zal de komende jaren verder groeien. Dit leidt tot grotere diversiteit van de schepen en dus verschillen in afmetingen, snelheden, manoeuvreerbaarheid, uitrusting, kennis en kunde van de schipper.

Om onder de veranderende omstandigheden een veilige verkeersafwikkeling en een robuust netwerk te blijven bieden, spelen modern verkeersmanagement en de implementatie van River Information Services een belangrijke rol. Tijdens de cursus maakt u kennis met de hierboven benoemde onderwerpen.

Resultaat cursus binnenvaart en vaarwegen

 • U krijgt een inleiding tot de binnenscheepvaart en het Nederlandse en Europese vaarwegennetwerk
 • 'Binnenscheepvaart en vaarwegen' wordt vanuit verschillende perspectieven belicht. Aspecten van beleid, techniek en praktijk komen aan bod
 • Na afloop hebt u een actueel inzicht in de belangrijkste thema's en de potentie van de binnenscheepvaart, technische kennis met betrekking tot vaarwegen en vaarweggebruik en inzicht in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, nationaal en internationaal

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor degenen die beroepsmatig met de binnenvaart en het onderwerp vaarwegen te maken hebben, zoals:

 • medewerkers en projectleiders bij ingenieursbureaus, rijksoverheid, provincies, gemeenten, havenbedrijven en waterschappen
 • (beleids)medewerkers van binnenscheepvaartondernemingen
 • (beleids)medewerkers van andere logistieke dienstverleners in de scheepvaart
 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Drs. O.C. Koedijk (RWS Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL), locatie Rijswijk), Mevr. M.M. Vader-Brouwer (RWS Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL), locatie Utrecht)
  Cursusdata: 23, 24, 30 en 31 mei 2018
  Prijs: € 1.600,00 excl. btw
  (o.v.)
 • Programma
  Woensdag 14 juni   -   BINNENVAART EN LOGISTIEK
  00 - Inleiding
  Drs. O.C. Koedijk
  01 - Geschiedenis en kenmerken van de scheepvaart
  Drs. B. Toussaint
  02 - Beleid en projecten op de Nederlandse en Europese vaarwegen
  Drs. H.M. Cramer
  03 - Belang van de binnenvaart
  Drs. B. Verkade
  04 - Recreatievaart
  M. Maarleveld
  05 - Klimaateffecten op de scheepvaart: Deltaprogramma
  Ir. H.D. Verweij
   
  Donderdag 15 juni   -   PRAKTIJKDAG
  06 - Verkeersbegeleiding verleden en heden
  J. van Dijke
  07 - Bezoek Verkeerscentrale & shiphoppen
  A.J.A. Westrik
  08 - Toekomst verkeersbegeleiding in Nederland en Europa
  Ir. I.A.A. ten Broeke
   
  Woensdag 21 juni  -  VAARWEGINFRASTRUCTUUR
  09 - Nederlandse projecten en het MIRT
  Ir. T. Verhappen
  10 - Ontwerp van vaarwegen: theorie en praktijk
  Ir. B. Wijdeven
  11 - Praktijk: actueel project Beatrixsluizen
  Ir. L.G. Wijnker
  12 - Goederenvervoer, logistiek en binnenvaart
   Dr. B. Kuipers
  13 - Haven Rotterdam als motor binnenvaart
  Drs. A. Korteweg
   
  Donderdag 22 juni   -   TECHNIEK, MILIEU EN VEILIGHEID
  14 - Veiligheid
  Dr. T. van Brummelen
  15 - Binnenvaart en milieu
  I.W.M. van Leeuwen
  16 - Wet- en regelgeving: inleiding, nieuwe binnenvaartwet, scheepafvalstoffenverdrag
  Drs.ing. R.F.E. Weekhout-Gunsing
  17 - Hydrodynamica en simulatie
  Ir. F.S.H. Verkerk
  18 - Praktijk in de sleeptank en op de simulator
  Ir. F.S.H. Verkerk
 • InCompany
  Aanvraag cursus incompany of op aanvraag
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8
  “De cursus geeft een beeld over de diverse aspecten van de binnenvaart en vaarwegen, van vroeger, nu en de huidige ontwikkelingen.”
  Hans van Eck (Rijkswaterstaat)
  “Breed, alle facetten komen aan bod. Prima: afwisseling van locaties.”
  Martine Vader (Rijkswaterstaat)
  “Zeer breed georienteerde cursus waardoor je in relatief korte tijd goed inzicht krijgt in binnenvaart.”
  Brian Langenberg (Rijkswaterstaat)
  “Veel theorie die ik in de praktijk kan gebruiken. De volledige theoriedagen waren wel zwaar.”
  Paul Meijer (Rijkswaterstaat)