Cursus

Beveiliging van elektriciteitsnetten

Storingen in elektriciteitsnetten, zoals kortsluitingen, zijn niet te vermijden. Beveiligingen zorgen ervoor dat de gevolgen voor de totale energielevering minimaal zijn door zo snel mogelijk het gestoorde deel van het net af te schakelen. Problemen ontstaan als een beveiliging faalt. Bij het ontwerpen en onderhouden van beveiligingssystemen in een net speelt het falen een belangrijke rol. Om dit falen goed te kunnen analyseren is kennis nodig van: de methode van symmetrische componenten, stroomtransformatoren, kritische afschakeltijd, beveiligingsprincipes en algoritmen in digitale relais.
Omdat HVDC-kabels in de nabije toekomst gebruikt zullen worden voor de verbinding van hoogspanningsnetten van buurlanden (Noorwegen, Denemarken) zal speciale aandacht gegeven worden aan de beveiliging van HVDC and AC-kabels met convertors.

Voor het bepalen van de grootte van een smeltveiligheid en de instellingen van maximumstroomtijdrelais kunnen de cursisten oefenen aan de hand van een industrienet.
Teneinde verschillende beveiligingsconcepten met elkaar te kunnen vergelijken is een methode voor het berekenen van de betrouwbaarheid van de energielevering in relatie tot beveiligingssystemen ontwikkeld. In deze cursus komen al deze onderwerpen aan de orde.

De cursus bestaat uit twee dagen met voordrachten door docenten van de Technische Universiteit Delft en een aantal gastsprekers uit het bedrijfsleven. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussies. De omvangrijke cursusmap heeft zowel betrekking op de voordrachten als op andere relevante onderwerpen die de beveiliging en betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten betreffen.

Bedoeld voor

Ingenieurs en HBO’ers met basiskennis van de elektrotechniek die te maken hebben met of geïnteresseerd zijn in de beveiliging van elektriciteitsnetten.

Resultaat

De cursus behandelt elementaire kennis over de beveiliging van elektriciteitsnetten en de betrouwbaarheid in relatie tot de beveiliging.

Deel deze pagina

 • Programma
  • Net-assymetrieen in symmetrische componenten
  • Effecten van kennis en beheer beveiligingssystemen op de beschikbaarheid
  • Distantiebeveiliging
  • Practicum beveiliging van een industrienet
  • Beveiliging van DC systemen (kabel en convertor)
  • Beveiliging van het AC deel van een HVDC convertor (transformatoren en filters)
  • Commutatiefouten in relatie tot AC netten
  • Interactie van HVDC op beveiligingen in AC netten
  • Stroom Transformatoren
  • Betrouwbaarheid en beveiliging