Cursus

Basiscursus aquatische ecologie

Een kijkje onder water voor niet-ecologen

De aquatisch ecologische toestand van het oppervlaktewater is relevant voor eigenlijk alle functies die het watersysteem kent. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft aan dat een verslechtering van de waterkwaliteit niet is toegestaan. Deze cursus behandelt de basisprincipes van de aquatische ecologie en geeft daarmee een kijkje onder water voor niet-ecologen.   

De cursus begint met een beschouwing op het belang van een goede waterkwaliteit. Vervolgens bekijken we verschillende watertypen en de diverse ecosysteemtoestanden die daarin kunnen voorkomen. We gaan in op de monitoring, de KRW en het uitvoeren van een systeemanalyse met de Ecologische Sleutelfactoren.

De doelgroep voor deze cursus is breed, en in het bijzonder bedoeld voor mensen zonder ecologische achtergrond. Je wordt gevraagd, wat vanuit jouw werkveld de relatie is met aquatische ecologie. Hier komen we gedurende de cursusdag op terug. Tijdens de dag is er alle gelegenheid om vragen te stellen en om in groepjes jouw eigen vragen of casus te bespreken. 

Basisbegrip van aquatische ecologie

Door het volgen van deze cursus krijg je:

 • kennis van het belang van een goede ecologische toestand voor de diverse functies van een oppervlaktewater;
 • inzicht in de basisprincipes van de aquatische ecologie: het voedselweb en verschillende ecosysteemtoestanden;
 • kennis van monitoring;
 • inzicht in het belang van de Kaderrichtlijn Water (KRW);
 • inzicht in het belang van het uitvoeren van systeemanalyses;
 • bekendheid met de Ecologische Sleutelfactoren.


Bedoeld voor

Beleidsmakers en specialisten bij waterschappen, gemeentes, provincies etc. en adviesbureaus die in hun werk in aanraking komen met aspecten van de ecologische waterkwaliteit, en daarvan een breder begrip willen hebben. Na deze cursus is de cursus Aquatisch Ecologische Systeemanalyse een goed vervolg voor meer diepgang.
 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. J.J. Mandemakers MSc (Witteveen+Bos)
  Cursusdata: 14 juni 2022
  Dagindeling: dagcursus
  Locatie: Delft
  Goed bereikbaar met auto en trein
  Prijs: € 625,00 excl. btw
  Prijs is inclusief alle cursus materialen en catering.
  Roosterinformatie: Klassikaal cursus
  1 hele dag vanaf 9:00 tot 17:30uur.
 • Programma

  Programma
   

  • Gezond water is belangrijk!
   Jeroen Mandemakers
    
  • Ecosysteemtoestanden
   Jeroen Mandemakers
    
  • Meten
   Martin Droog, Dactylis
    
  • Voedselweb
   Jeroen Mandemakers
    
  • Systeemanalyse
   Martin Droog, Dactylis
    
  • Werksessie
   Martin Droog en Jeroen Mandemakers