Werktuigbouwkunde, materiaalkunde en maritiem

In de schijnwerpers: werktuigbouwkunde, materiaalkunde en maritieme techniek

Duurzaamheid, veiligheid en economische vooruitgang zijn voorbeelden van maatschappelijke onderwerpen waar met actuele kennis en kunde kan worden bijgedragen aan haalbare oplossingen. PAOTM werkt aan de ontwikkeling van een breed scala van postacademische cursussen die engineers de mogelijkheid geven permanent te leren en zo de samenleving verder te brengen. In het vakgebied van werktuigbouw- en materiaalkunde gaan de veranderingen snel en is specialistische kennis onmisbaar. Programmamanager dr. Soheil Sabooni weet daar alles van. Als engineer in materiaalkunde, met brede ervaring in onderzoek en in de industrie, werkt hij bij PAOTM aan het uitbreiden van het netwerk van professionals om samen vraagstukken in de markt te signaleren en de nodige kennis te bundelen en verspreiden. Hij vertelt over het belang van het vakgebied en de cursussen die je kunt volgen.

In de afgelopen decennia heeft er wereldwijd een verschuiving plaatsgevonden naar een meer op kennis gebaseerde economie. Bedrijven die zich hebben aangepast aan de snelle veranderingen in de wereld van nieuwe technologieën, kunnen competitief blijven. Voor het maken van breed toepasbare plannen is multidisciplinaire kennis essentieel.

Over welke disciplines hebben we het dan?
In 2017 heeft de topgroep Sleuteltechnologieën een lijst opgesteld van 50 sleuteltechnologieën die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie en het oplossen van huidige of toekomstige maatschappelijke uitdagingen.  De belangrijkste technologieën zijn geclusterd:

1- Geavanceerde materialen
2- Fotonica en lichttechnologieën
3- Kwantumtechnologieën
4- Digitale technologieën
5- Chemische technologieën
6- Nanotechnologieën
7- Biowetenschappelijke technologieën
8- Engineering- en fabricagetechnologieën

De meeste van deze categorieën vallen binnen de discipline werktuigbouwkunde en materiaalkunde en daarom moeten ingenieurs in dit vakgebied goed geschoold zijn met de bijbehorende kennis.

Samenwerking die het vakgebied overschrijdt is dus noodzakelijk. In welke disciplines zie je toepassingen hiervan?
Een verscheidenheid aan technische materialen wordt momenteel gebruikt als bouwstenen in verschillende industrieën. Materials Science en Engineering combineren de basiskennis van toegepaste wetenschappen met de opkomende toepassingen van verschillende technische disciplines zoals lucht- en ruimtevaart, chemie, civiele techniek, computertechniek, elektrotechniek, elektronica en werktuigbouwkunde.

Welke ontwikkelingen spelen er momenteel in de markt?
Van alle technische ontwikkelingen op het gebied van werktuigbouwkunde en materiaalkunde staan ​​enkele disciplines uitgebreid onder de aandacht. De energietransitie (waterstof en brandstofcellen), duurzaamheid en recycling, onderhoud en veiligheid van constructies en infrastructuren, kunstmatige intelligentie en geavanceerde fabricagetechnieken zoals additive manufacturing behoren tot de belangrijkste ontwikkelingen in de markt. Deze terreinen zullen onze samenleving in de nabije toekomst in belangrijke mate beïnvloeden en dienen daarom goed te worden aangepakt. Daarvoor is specialistische kennis nodig die actueel en snel toepasbaar is.

Met de kennis uit een PAOTM-cursus combineer je actuele theorie en praktische kennis die je direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Hoe zorgt PAOTM daar precies voor?
Als non-profit organisatie streeft PAOTM naar een optimale kennisoverdracht door het aanbieden van hoogwaardige, kortlopende cursussen op academisch niveau. De docenten van de cursussen in de disciplines werktuigbouw- en materiaalkunde zijn experts die werkzaam zijn bij technische universiteiten in Nederland, industrieën en overheidsorganisaties. Op deze manier maakt PAOTM een goede combinatie van theorie en praktijk. Naast de kennisoverdracht van de docenten, worden vooral de interactie- en netwerkmogelijkheden tussen de deelnemers van verschillende bedrijven hoog gewaardeerd

Gerelateerde cursussen

Download de studiegids

In de studiegids staan, naast het cursusaanbod, ook de thema’s die we komend jaar verder gaan ontwikkelen. Wil je een compleet overzicht van onze cursussen en opleidingen in jouw vakgebied(en)? Vraag de Studiegids aan en ontvang hem digitaal.