Projectmanagement en procesmanagement

Verbeter je samenwerking met de juiste contractvorm

Een succesvol project valt of staat met goede samenwerking, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend in een aanbesteding of bouwproject. Elke betrokken partij heeft zijn eigen belangen. Daarom is het belangrijk goede afspraken te maken en deze afspraken vast te leggen in een contract. Waar men voorheen enkel samenwerkte volgens traditionele contractvormen, zijn er vandaag de dag veel meer modellen voorhanden om de samenwerking op de juiste manier te organiseren. Tijd voor een overzicht.

Traditionele contractvorm

Dit model gaat uit van de klassieke driehoek opdrachtgever-architect-aannemer. De opdrachtgever zoekt een architect die het ontwerp maakt en vervolgens een aannemer die het ontwerp volgens het bestek uitvoert. Op deze manier heeft de opdrachtgever maximale controle over het werk en is daarmee ook verantwoordelijk voor de voorgeschreven constructies, werkwijzen, orders, aanwijzingen en vergunningen. Een ietwat starre vorm van samenwerking.

Geïntegreerde contractvormen

Daarom zie je tegenwoordig steeds meer geïntegreerde contracten waarbij het ontwerp en de bouw in één hand verenigd zijn. Binnen een geïntegreerd contract stelt een opdrachtgever alleen de eisen en randvoorwaarden op. De opdrachtnemer is vervolgens verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de realisatie van het object. Hij draagt ook de risico’s op het gebied van kwaliteit, tijd, veiligheid en geld. Omdat dit een behoorlijke omschakeling kan zijn voor zowel opdrachtgever en –nemer kan de leidraad Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC) hierbij handvatten bieden.

Nieuwere samenwerkingsvormen

Ook de geïntegreerde contractvormen bevatten wat haken en ogen, daarom zie je steeds meer nieuwe contractvormen ontstaan.

Het bouwteam
Het bouwteam als samenwerkingsvorm tussen opdrachtgever, ontwerper en aannemer is de afgelopen jaren aan een opmars bezig. Waar voorheen de aannemer pas kort voor realisatie aan tafel kwam, is de aannemer tegenwoordig steeds vaker al tijdens de ontwerpfase in een project betrokken om bij te dragen met zijn kennis. Verder mag de aannemer na het ontwerp een prijsaanbieding doen. Als deze prijsaanbieding redelijk is, zal hij het werk in de regel gegund krijgen. Deze samenwerkingsvorm leidt in de praktijk vaak tot snellere oplevering en betere kostenbeheersing.

Systeemberichte contractbeheersing
Bij Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) houdt een opdrachtgever op afstand controle en toezicht op het werk van een opdrachtnemer. Het is gericht op een verminderde inspanning aan de zijde van de opdrachtgever, terwijl het van de opdrachtnemer vraagt het juist meer. Niet alleen een kwaliteitssysteem wat in een projectmanagementplan toegelicht wordt, maar ook de adequate inrichting van een projectorganisatie die zich bewust is van aantoonbaarheid, het voorkomen van optredende risico’s en focus heeft op continu verbeteren.

Tweefasen-contracten
Projecten in bouw, infra en GWW worden steeds complexer en kennen meer risico’s en onzekerheden die op voorhand niet goed in te schatten zijn. Een tweefasen-contract kan hierbij uitkomst bieden. Bij deze contractvorm werken opdrachtgever en opdrachtnemer het project na gunning eerst gezamenlijk verder uit om onzekerheden en risico’s te reduceren. Pas daarna komen zij een prijs overeen. Na deze eerste fase volgt het beslismoment om wel of niet door te gaan met de daadwerkelijke uitvoering: fase twee van het contract. Deze nieuwe aanpak vraagt om een andere manier van contracteren en samenwerken.

Kies de contractvorm die bij jou past
Om de kracht van samenwerking goed tot zijn recht te laten komen en je project succesvol tot een einde te brengen moet je de juist contractvorm kiezen. PAOTM helpt je daar graag bij met een breed aanbod cursussen op het gebied van project- en contractmanagement. Denk bijvoorbeeld aan de cursussen:

•    Samenwerken in Bouwteams
•    Systeemgerichte Contract Beheersing
•    Tweefasen-contracten
•    Masterclass Management van complexe projecten
•    Risicomanagement bij bouw en infrastructuur
•    Technisch Management bij bouw- en infraprojecten

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen