Projectmanagement en procesmanagement

Programmatisch werken aan de opgaven van morgen

In gesprek met Tufail Ghauharali over werken aan complexe opgaven

We staan in Nederland voor de uitdaging veel opgaven tegelijk aan te moeten pakken. Denk aan verduurzaming, klimaatadaptatie, vervanging en renovatie van infrastructuur, funderingen van woningen, drinkwatertekorten. Opgaven die veelal onderling met elkaar verweven zijn en een hierdoor een innovatieve aanpak vragen. Hoe zorg je ervoor dat je handvatten hebt om die complexe opgaven op te pakken en op een effectieve en efficiënte manier kunt benaderen? Zonder steeds het wiel opnieuw uit te moeten vinden? Daarvoor moet je opgavegericht werken. PAOTM sprak erover met Tufail Ghauharali en hoe hij samen met Jaap de Koning de kennis over deze aanpak wil delen.

Tufail Ghauharali en Jaap de Koning zien opgavegericht en programmatisch werken als middel om de doelen van onze tijd eerder te behalen en willen samen met sprekers uit de praktijk kennis over deze aanpak graag delen in een nieuwe serie masterclasses van PAOTM. Eerder organiseerden ze al een serie masterclasses over het managen van complexe projecten, maar nu gaan ze een stap verder: werken in complexe bouwopgaven.

“Nu proberen we iets meer uit te zoomen. Waar gaan we naartoe in Nederland, wat zijn relevante opgaven, wie heeft daar een rol in en hoe zorg je dat dit allemaal op elkaar aangesloten is? Dat vertellen Jaap en ik niet, maar we nodigen iemand uit die in zo’n opgave aan de slag is. Zo zal Francien Bouwmeister van de Gemeente Amsterdam toelichten hoe ze de hele vervangingsopgave voor bruggen en kademuren succesvol aanpakken. Daar kunnen we van leren en dit extrapoleren naar andere projecten. Dergelijke complexe projecten moet je echt op een andere manier aanpakken, want anders ben je jaren bezig met de voorbereiding. Dit vraagt om een andere manier van aanbesteding en realisatie.”

Op die manier ga je projecten seriematig en misschien ook wel parallel aanpakken zodat je de opgaven van morgen haalt.

“In de basis kijken we naar: hoe organiseer je nu zo’n opgave? En hoe zorg je dat je de juiste mensen hebt met de juiste skills om deze opgave vorm te geven? Welke (digitale) hulpmiddelen heb je hiervoor nodig? En wie is er (eind)verantwoordelijk? En hoe zorg je voor een lerend vermogen zodat het ook voor andere opgaven toepasbaar wordt en schaalvergroting realiseert? Dat je de kennis die je in Amsterdam hebt opgedaan bij de bruggen en kademuren kunt delen en toepassen bij andere grote opgaven als drinkwatertekorten. Eigenlijk zijn deze opgaven weer onderling met elkaar verbonden: te weinig grondwater zorgt ervoor dat woningen gaan verzakken en funderingen eronder gaan lijden. Tegelijkertijd willen we klimaatadaptief werken en met de energietransitie aan de slag en kampen we ook nog eens met een arbeidstekort. Ik hoef je niet uit te leggen dat dat echt best wel complex is om dat allemaal in elkaar te verweven. Daarvoor is een ruim blikveld nodig, lenigheid in het denken over opgaven en een goede inventarisatie van je projectomgeving aan de voorkant. Op die manier ga je projecten seriematig en misschien ook wel parallel aanpakken zodat je de opgaven van morgen haalt.“

Leren, inspireren en praktische handvatten tijdens nieuwe masterclasses

Tufail wil samen met Jaap nu een nieuw concept neerzetten waarin telkens een innovatieve opgave of programmatische aanpak wordt besproken om elkaar te inspireren, van elkaar te leren, kennis te delen maar ook praktische tips en tricks mee te geven zodat toekomstige opgaven effectiever en efficiënter doorlopen kunnen worden.

“In eerste instantie starten we met een masterclass over de programmatische aanpak en concrete casestudie over de bruggen en kademuren in Amsterdam. Vanuit daar kijken we welke andere opgaven interessant zijn en vragen deelnemers naar de vervolgbehoeften. Deze masterclass is vooral bedoeld voor programmamanagers, projectmanagers, assetmanagers, maar ook data of informatie officers.“

De masterclass is nog volop in ontwikkeling. Wil je op de hoogte blijven van de eerste editie? Meld je dan aan op de interesselijst voor Werken in complexe bouwopgaven. Heb je een complexe opgave die interessant kan zijn voor een masterclass, neem dan contact op met programmamanager Mariëlle Elenbaas.

Cursusleiders

  • ir. Tufail Ghauharali

    Akida BV
  • drs. ing. Jaap de Koning

    Witteveen+Bos

Programmamanager

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen