Watermanagement en waterzuivering

Oppervlaktewater

Nederland heeft voldoende oppervlaktewater te verwerken. Het beheer van oppervlaktewater vereist inzicht in de waterstromen, de chemische en ecologische omgevingen van oppervlaktewaterlichamen en de factoren die deze waterlichamen beïnvloeden; zoals effecten van klimaatverandering en effecten van antropogene activiteiten.

Naast het beheer van de kwantiteit van de open waterlichamen (rivieren, kanalen, meren en kleine waterkanalen) is ook de kwaliteit van het water van groot belang. Niet alleen vanuit ecologisch en esthetisch perspectief, maar ook voor de kwaliteit van het oppervlaktewater die een cruciale rol speelt voor drinkwaterbedrijven. De meeste waterbedrijven in Nederland onttrekken ongezuiverd water uit rivieren voor drinkwatervoorziening. De aanwezigheid van opkomende zorgwekkende stoffen in het rivierwater, zoals uit huishoudelijk en industrieel afvalwater, farmaceutische en agrarische afvalstoffen, vormt een bedreiging voor het drinkwater en voor het aquatisch ecologisch ecosysteem zelf. Verder kan het gebruik van oppervlaktewater voor landbouwdoeleinden ertoe leiden dat deze stoffen in ons voedselweb terechtkomen. Dit zijn de onderwerpen die begrip behoeven, gebaseerd op de fundamentele kennis van deze onderwerpen en de laatste ontwikkelingen in onderzoek op deze gebieden.

Daarom bieden we in ons thema oppervlaktewater de fundamentele kennis van aquatisch ecologische systeemanalyse, beheer van blauwalgen in oppervlaktewaterlichamen, opkomende zorgwekkende stoffen in oppervlaktewater en een cursus over natuurvriendelijke oevers. Deze cursussen behandelen de fundamentele kennis van het onderwerp, het beheer, de regelgeving en de oplossing van de problemen. De cursussen zijn een mix van theorie en praktijk, door te werken met modellen, workshops en levendige discussies over de praktijkvoorbeelden van de deelnemers en de docenten.

Dit thema maakt deel uit van ons cursusaanbod in Watermanagement en waterzuivering.

Oppervlaktewater bestaat uit