Voor het eerst meer hernieuwbare dan fossiele energie

vr 16 april 2021

Voor het eerst is in de Europese Unie meer elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen (38%) dan uit fossiele brandstoffen (37%). Vooral de hoeveelheid wind- en zonne-energie groeide. In Nederland was op 5 april jl. naar schatting 60% van alle elektriciteit afkomstig uit deze groene bronnen, blijkt uit cijfers van Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland.

Sinds begin dit jaar wordt in Nederland record na record gebroken. Er zijn recent zoveel windmolens op zee bijgeplaatst dat er in vergelijking met vorig jaar ruim twee keer zoveel energie wordt opgewekt. Ook zonne-energie neemt sterk toe, als gevolg van het groeiende aantal zonnepanelen. En daarmee ontstaan er steeds meer mogelijkheden voor de energiedrager groene waterstof en het toepassen van duurzame energie in de gebouwde omgeving en de industrie.

Grote stappen
"Maart maakte heel even de toekomst waar", jubelde een persbericht van Energieopwek begin deze maand. Op 26 maart dit jaar werd korte tijd 77% van alle stroom duurzaam opgewekt. In 2030 zal de stroomproductie gemiddeld voor 70% uit hernieuwbare bronnen moeten bestaan, is afgesproken in het Klimaatakkoord. Dat lijkt steeds beter voorstelbaar, maar er zijn nog grote stappen te zetten en uitdagingen te trotseren.

De uitdaging
Met de toenemende hoeveelheid hernieuwbare energie gaat de weersafhankelijkheid van de stroomproductie een uitdaging vormen. Dat zal het geval zijn op dagen zonder wind en zon. Voor die dagen moet je energie - gewonnen op andere momenten - opslaan.
Het KNMI rekende recent uit om hoeveel dagen het gaat. Voor alleen windenergie is er te weinig wind op maximaal 44 dagen per jaar. Voor alleen zonne-energie is dat maximaal 99 dagen. Hoe vaak dat samenvalt is moeilijk te voorspellen. Echter - uitgaand van toch nog enige productie op de bijna wind- en zonloze dagen - zou kunnen worden volstaan met een reserveopslag van acht keer de gemiddelde dagproductie. Dat er reserves nodig zijn en dat de juiste toepassingen gekozen moeten worden staat buiten kijf.

Groene waterstof
De toename van de hoeveelheid wind- en zonne-energie, kan de productie van waterstof sterk bevorderen. Waterstof wordt gezien als één van de oplossingen voor een fossielvrije energievoorziening. De kosten voor de productie ervan zijn op dit moment nog hoog ten opzicht van de winning van blauwe of grijze waterstof. BloombergNEF, een studiecentrum dat zich toelegt op de energietransitie, verwacht dat daar in de toekomst verandering in zal komen. Tegen 2030 zou groene waterstof goedkoper worden dan blauwe waterstof, en tegen 2050 zou groene waterstof zich op het prijsniveau van grijze waterstof moeten bevinden. En – uiteindelijk - zelfs goedkoper worden dan aardgas.

Jouw keuzemogelijkheden voor de energietransitie
Werk jij in je professionele omgeving mee aan duurzaamheid en doelen voor de energietransitie? Bijvoorbeeld door het (gaan) toepassen van waterstof? Volg dan de cursus Waterstof voor professionals, zodat je alle mogelijkheden en beperkingen van deze energiedrager leert kennen. Wil je leren hoe de energiemarkt in elkaar zit, hoe energieomzetting in diverse apparaten en energieopslag en –transport werkt om duurzame keuzes te maken binnen jouw werkveld? Volg dan de cursus Duurzame energiesystemen voor professionals, met bezoek aan demonstraties bij The Green Village.

Bron: NOS, Metro

None

Deel deze pagina