Verantwoord omgaan met giftige stoffen

ma 15 oktober 2018

Er komen regelmatig toxische stoffen terecht in het milieu die schadelijk voor zijn mens en natuur. Binnen bedrijven, tijdens vervoer en bij het verwerken van afvalstoffen is er dagelijks risico op blootstelling. Niet alleen grote bedrijven, waar processen en veiligheid belangrijke pijlers zijn, hebben met zulke risico's te maken.

Vervuiling Gronings kanaal
Vorige week kwam de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) in Groningen in het nieuws wegens het vervuilen van een Gronings afwateringskanaal met aardgascondensaat, een mengsel van giftige en brandbare stoffen dat schadelijk is voor mens en dier. De NAM heeft het overlopen van een lekbak op hun terrein, waarna de stof via het riool in de natuur terecht kwam, niet direct zelf opgemerkt. Gemeente Delfzijl vindt dat de NAM niet zorgvuldig te werk is gegaan. Er volgt een strafrechtelijk onderzoek. De NAM betreurt het incident, zal de schade zover mogelijk herstellen en zegt maatregelen genomen te hebben om herhaling te voorkomen.

FRD-stoffen in Dordrecht
In juni kwam Chemours in het nieuws omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzocht hoe het bedrijf FRD stoffen (zoals GenX voor de productie van teflon) verwerkt. Het bedrijf zou verwerkers en transporteurs niet melden dan er toxische stoffen in het afval zitten, waardoor dit in lucht, grond en water terecht kan komen. Omwonenden konden deelnemen aan bloedtests omdat drinkwater en moestuinen mogelijk besmet waren. Chemours zegt dat er geen invloed is op het milieu omdat 95% van het afval hergebruikt of vernietigd wordt. Later werden er in slootwater rondom het bedrijf verhoogde concentraties van GenX gevonden. Opnieuw is er onderzoek gaande. Volgens de RIVM is de stof schadelijk en mogelijk kankerverwekkend. De rechter acht dit echter niet bewezen en heeft Chemours vrijgesteld van verder te nemen maatregelen.  

Verantwoord omgaan met toxische stoffen
Uit deze voorbeelden blijkt wel dat het risico op schade aan mens en milieu in en rondom bedrijven die werken met giftige stoffen zeer reëel is. Behalve bij de genoemde voorbeelden zijn er tal van bedrijven waar het bewaken van toxische risico's van groot belang is.

Werk jij in de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische of (agro)chemische industrie, of bij de (semi)overheid en kom je in contact met vraagstukken van toxicologische aard? Schrijf je dan in voor onze cursus Toxicologie op 20, 28 en 29 november.
Of heb je in je werk te maken met potentieel kankerverwekkende stoffen? Op 22 januari leer tijdens de cursus Carcinogene stoffen in één dag vast te stellen of een stof kankerverwekkende eigenschappen heeft en hoe je het risico kunt schatten.

Bron: NOS

None

Deel deze pagina