Veel Limburgers onvoldoende voorbereid op extreme wateroverlast

vr 12 mei 2023

Uit een recente enquête van bureau Enneüs blijkt dat veel Limburgers onvoldoende voorbereid zijn op noodsituaties door extreme wateroverlast, zelfs als ze in het verleden directe schade hebben geleden. Daarnaast zijn veel inwoners ontevreden over de informatievoorziening vanuit de overheid. Het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL), benadrukt dat er nog veel werk te verrichten is op het gebied van waterbewustzijn en voorzorgsmaatregelen voor inwoners, en communicatie door de overheid.

Laag waterbewustzijn

Het waterbewustzijn onder de ondervraagden blijkt laag te zijn, aangezien minder dan 30 procent van hen de kans groot acht om in hun directe leefomgeving te maken te krijgen met een overstroming of andere vorm van extreme wateroverlast. Vooral de financiële gevolgen zorgen voor angst bij de inwoners. De onderzoekers nuanceren wel dat sommige respondenten op een plek wonen die zich hoog of niet in de buurt van water bevindt. Desondanks klinkt het advies om het waterbewustzijn onder Limburgers te vergroten, vooral op locaties die in juli 2021 niet zijn getroffen maar wel het risico lopen op extreme wateroverlast.

Onvoldoende voorbereid op noodsituaties

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat meer dan driekwart van de ondervraagden onvoldoende voorbereid is op noodsituaties door extreme wateroverlast, zelfs als ze in het verleden directe schade hebben geleden. Er zijn echter voorzorgsmaatregelen mogelijk, zoals het afkoppelen van de regenwaterafvoer en het plaatsen van schotten. Mensen weten echter niet goed hoe effectief deze maatregelen zijn en hoe ze deze thuis kunnen toepassen. Daarom raden de onderzoekers aan om de voorbereiding op te nemen in het communicatiebeleid.

Weinig vertrouwen in informatievoorziening

Het onderzoek laat ook zien dat inwoners van Limburg weinig vertrouwen hebben in de informatievoorziening vanuit de overheid. Zo weet een derde niet waar men noodzakelijke informatie kan vinden. De tijdigheid en volledigheid van de informatie schieten tekort, en er heerst onduidelijkheid over wat de overheid wel en niet kan doen en wat van de inwoners wordt verwacht. De onderzoekers adviseren om voorafgaand en tijdens noodsituaties informatie zo breed mogelijk via allerlei kanalen te verspreiden, waaronder sociale media. Voor ouderen die niet met internet kunnen omgaan, moet er een 'analoge' aanpak worden gebruikt, zoals flyers en informatiemomenten op toegankelijke plaatsen.

Bewustzijn voor gevaren en gevolgen van extreem weer

Lia Roefs, gedeputeerde van de Provincie Limburg en voorzitter van de Regionale Actietafel die WRL bestuurlijk aanstuurt, geeft aan dat de onderzoeksresultaten helpen bij het afstemmen van toekomstige maatregelen op de behoeften van de inwoners. “Aanpassingen in het watersysteem in de komende jaren kunnen niet garanderen dat uitzonderlijke wateroverlast helemaal niet meer voorkomt. Daarom is het belangrijk dat we ons allemaal bewust zijn van de gevaren en gevolgen van extreem weer en ons erop voorbereiden”, aldus Roefs.

Aan de slag

Ben jij betrokken bij landelijke of lokale advies- en beleidsvorming en maatregelen op het gebied van wateroverlast en waterveiligheid? Met onze cursus Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast (6 en 13 juni 2023) ga ja succesvol aan de slag met een aantal belangrijke neerslagproducten, ontwikkeld in opdracht van STOWA door KNMI en HKV. Hiermee ben je volledig op de hoogte van de actuele neerslagstatistiek, -reeksen en –gebeurtenissen ken je de toepassingen én beperkingen.

Bron: H2O Waternetwerk

None

Deel deze pagina