Technisch beheer woningen kans tot verduurzamen

vr 18 juni 2021

Verschillende woningcorporaties gaan op verschillende wijze om met het technisch beheer op zowel portefeuille- als complexniveau. Allemaal streven zij naar zo efficiënt en doelmatig mogelijk technisch beheer en zullen daarbij afwegingen moeten maken:

  • Welke prestaties willen we realiseren?
  • Wat en wie beïnvloeden die keuze?
  • Hoe is het proces objectief en transparant te maken?
  • En waarom stellen we bepaalde maatregelen (nog) uit?

 

Bijna energieneutrale herbouw in Den Haag

In Mariahoeve kiest Staedion voor de bouw van 43 duurzame sociale huurappartementen op de plek waar eerder 36 sociale huurwoningen stonden. Doordat het een vierlaags gebouw is, bleek de ruimte voor zonnepanelen op het dak te beperkt om volledig nul-op-de-meter te bouwen. Wel zijn de gasloze appartementen voorzien van vloerverwarming, een warmtepomp voor de opwekking van warmte en warm water en tripple glas. Ze krijgen daardoor een energielabel dat vergelijkbaar is met A+. Ook zijn ze rollatorproof en is er voorzien in scootmobielparkeerplaatsen. Zo zal het gebouw ook duurzaam bewoond kunnen worden.

Kleurenflats in Zaandam klaar voor de toekomst

Woningcorporatie ZVH koos in 2009 ook bijna voor sloop van de Kleurenflats in Zaandam. Uiteindelijk werd in 2014 alsnog besloten tot renovatie waarbij de bewoners een grote rol kregen. De wensen en input van de bewoners over de plussen en minnen van de flats zijn een belangrijk uitgangspunt geweest bij de ingrepen. Daardoor worden de flatwoningen nu zowel comfortabeler als energiezuiniger. De flat wordt hierbij voorbereid op warmtekoudeopslag of het warmtenet door de tijdelijke plaatsing van twee nieuwe grote centrale ketels. Wanneer er een alternatieve bron beschikbaar is worden deze verwijderd en zal de flat in een keer over kunnen op de nieuwe bron. Zo kunnen de reeds ruim 50 jaar oude flats weer minstens 30 jaar mee.

De juiste keuzes voor elke corporatie

Loop je vast in de afwegingen voor het sturen, budgetteren en prioriteren van technisch beheer? Leer de ‘juiste’ beslissingen maken voor het technisch beheer van woningen die nog enige tijd door geëxploiteerd worden in de cursus Technisch beheer van woningen onder leiding van Henk Heeger (Havensteder).

Bron: Cobouw
Foto: Ooijevaar | Bevlogen Bouwers

None

Deel deze pagina