Opleidingsprogramma INNW van start

vr 21 oktober 2016

Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen ingevoerd. Wateropleidingen, PAO Techniek en Management en HKV verzorgen de komende twee jaar het opleidingstraject als onderdeel van de implementatie van de Nieuwe Normering Waterveiligheid. Joost Buntsma (STOWA) en Agnes Maenhout (Wateropleidingen) tekenden op 15 december tijdens de Landelijke Beoordelingsdag in de Jaarbeurs Utrecht de overeenkomst voor de uitvoering van het opleidingsplan. PAOTM verzorgt een gedeelte van het opleidingsplan dat op dit moment 14 verschillende cursussen van 1 tot 3 dagen omvat. Veel cursussen behandelen aspecten van het door Deltares en Rijkswaterstaat ontwikkelde instrumentarium WBI. Inschrijven voor een van de cursussen is mogelijk via de website.

Foto: VLNR: Erik de Bruine (PAO Techniek en Management), Agnes Maenhout (Wateropleidingen), Joost Buntsma (STOWA) en Matthijs Kok (TU Delft) bij de ondertekening van de overeenkomst voor het opleidingsplan Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid.

(Foto: Hanne Nijhuis.)

Deel deze pagina