Met de juiste energie voorwaarts

vr 10 december 2021

Hoe zal ons energielandschap er in 2050 uitzien? Met alle ontwikkelingen binnen de transitie zijn er tal van oplossingen mogelijk. Naast de initiatieven op grote schaal zijn lokale toepassingen -passend voor specifieke locaties - steeds belangrijker. Maar welke toepassing is de beste?

Voor het bereiken van de doelen van de energietransitie wordt er op grote schaal gewerkt. Omvangrijke installaties, centrales en warmtenetten worden verbeterd. Oplossingen voor de transitie zullen in de toekomst ook steeds meer lokaal gevonden worden. Elke plek vraagt om een eigen antwoord, gedreven door wat de omgeving te bieden heeft. Zo kun je op de ene plaats prima naar aardwarmte boren, elders is de toepassing van waterstof ideaal.

Van grote schaal naar lokaal
In 2050 zullen vooral de burgers en eindgebruikers veel meer eigenaar zijn van energiesystemen. Betrokkenheid is hard nodig om de klimaatdoelen op tijd te behalen. Het managen van de veelzijdigheid aan innovaties en oplossingen en het vinden van de juiste balans daarin vormt een grote uitdaging. We halen nu huizen van het gas, installeren warmtepompen en zonnepanelen, maar hoe zal het lopen met de energievraag van huishoudens en de industrie?

“Het energievraagstuk is in essentie een opslagvraagstuk: de beschikbaarheid van energie in de juiste vorm op het juiste tijdstip.” vertelt cursusleider dr.ir. Sowande Boksteen van de PAOTM-cursus Duurzame energiesystemen voor professionals.

Toename van de vraag
In de komende 30 jaar neemt de energievraag voor industriële processen naar verwachting met 50% toe. En in 2050 zal zo’n 20 tot 25% van de Nederlandse huishoudens gebruik maken van warmtenetten, ten opzichte van zo’n 45.000 huishoudens nu. Er is dus zowel voor de gebouwde omgeving als de industrie nog een lange weg te gaan.  Van geld verdienen als voornaamste doel moeten energiebedrijven maatschappelijk verantwoord te werk gaan en de overheid moet investeren in duurzame oplossingen.

Oplossingen
Behalve (aard)warmte, waterstof, zonne- en windenergie is ook koude winning een van de oplossingen voor de energietransitie. Gekoppeld aan warmte kan er meer stabiliteit in het energiesysteem ontstaan. Uitwisseling van energie van een zwembad met een ijsbaan of het bij elkaar brengen van waterstof met een warmtenet werkt efficiënt. Dus: de juiste toepassing op de juiste plaats is essentieel.

Wat werkt in jouw professionele omgeving?
Heb jij in je werk te maken met energiebeleid en –investeringen en ben je op zoek naar gedegen kennis van de mogelijke praktische toepassingen? In de interactieve cursus Duurzame energiesystemen voor professionals krijg je op laagdrempelige wijze te maken met de techniek achter de energietransitie, zowel voor de gebouwde omgeving als de industrie. Door actuele voorbeelden van toepassingen voor energieomzetting, - opslag en –transport heb je direct handvatten voor jouw situatie.

Wil je kennis opdoen over specifieke energiebronnen? Volg dan de cursus Waterstof voor professionals, Aquathermie of Geothermie.

Bronnen:
Duurzaam Gebouwd
Binnenlands Bestuur

None

Deel deze pagina