Gezondheidsrisico’s blauwalgen sneller en beter in beeld met nieuwe technieken

ma 15 april 2019

In aanloop naar het komende zwemseizoen is het blauwalgenprobleem weer actueel. Met nieuwe technieken moet de inschatting van de gezondheidsrisico’s sneller en beter kunnen worden gedaan. Momenteel ontwikkelt STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen, deze methode op verzoek van waterbeheerders en provincies.

STOWA is in februari 2019 gestart met een onderzoek naar het gebruik van DNA-technieken en toxinebepaling bij de monitoring en risicobeoordeling van blauwalg op zwemwaterlocaties. Het onderzoeksinstituut is op zoek naar waterschappen die deze nieuwe methode willen testen tijdens het komende zwemseizoen. De bedoeling is dat de waterbeheerders deze methode in een aantal blauwalggevoelige plassen gaan toepassen en deelnemende kennisinstituten en/of waterschapslaboratoria de analyses uitvoeren.

Het huidige Blauwalgenprotocol uit 2012 wordt dit jaar geüpdatet, maar er is nog geen plaats voor de nieuwe technieken. STOWA hoopt dat de nieuwe monitoringmethode op termijn in het Blauwalgenprotocol kan worden opgenomen. “Deze nieuwe technieken leveren accuratere resultaten op dan de reguliere blauwalgenbemonstering volgens het Blauwalgenprotocol 2012”, aldus Susan Sollie, projectcoördinator STOWA, in H2O. In het najaar worden de resultaten geëvalueerd, waarna een advies aan het Rijk wordt uitgebracht over de implementatie ervan.

Wil je meer weten over de toepassing van deze nieuwe monitoringmethode en ben je werkzaam bij de overheid, de drinkwatersector of een adviesbureau en betrokken bij de blauwalgenproblematiek? Met de praktische cursus Blauwalgen en waterbeheer, in samenwerking met STOWA, krijg je op 14 en 15 mei een goede basis voor de juiste aanpak van jouw specifieke blauwalgenprobleem. Alle aspecten rondom de ecologie, gevaren, oorzaken én maatregelen komen aan bod, waaronder de moderne DNA-technieken en toxinebepalingen.  

 

Deel deze pagina