Fieldlab Hoofddorp voor onderzoek geluidsadaptief bouwen

di 15 juni 2021

Sinds dinsdag 15 juni verrijst in de gemeente Haarlemmermeer een compleet nieuwe wijk als fieldlab. Honderdtwintig zeecontainers simuleren een woonwijk waar onderzoek wordt gedaan naar geluidsadaptief bouwen. Er wordt gekeken hoe nieuwe woonwijken zo ontworpen en gepositioneerd kunnen worden dat geluidsoverlast van vliegverkeer zoveel mogelijk kan worden beperkt.

Geluidshinder temperen door maatregelen aan de grond

De gemeente Haarlemmermeer slaat hiervoor de handen ineen met de TU Delft en het AMS Instituut, dat wetenschappelijk onderzoek doet naar innovaties in stadsontwikkeling. In het fieldlab in Hoofddorp wordt onderzocht welk effect het ontwerp van wijken en huizen kan hebben op het dempen van vliegtuiggeluid. Hierbij wordt gekeken naar de positie van de woning, het ontwerp en het gebruik van materialen voor onder andere gevelbekleding of ramen. Er wordt ook gekeken wat de rol is van openbaar groen, groene tuinen en bestrating in de woonwijken. De gemeente doet al langer onderzoek naar het beperken van geluidshinder van vliegtuigen door maatregelen op de grond. Zo werden in 2017 naast de Polderbaan al ribbels in het weiland neergelegd om grondgeluid van taxiënde vliegtuigen te verstrooien.

Wonen en vliegen slimmer combineren

De uitkomsten uit het onderzoek bieden een kans voor de gemeente Haarlemmermeer om wonen en vliegen slimmer te combineren en de leefomgevingskwaliteit in luchthavenregio’s te verbeteren.

Jurgen Nobel, wethouder woningbouw van de gemeente Haarlemmermeer over het onderzoek: “De luchthaven geeft economische voorspoed, maar de geluidshinder is ook onmiskenbaar. We willen de komende jaren duizenden woningen bijbouwen. Ik hoop dat de resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan een betere kwaliteit van onze leefomgeving.”

Martijn Lugten leidt vanuit de TU Delft het onderzoek: “We zullen metingen uitvoeren op het gebied van geluid, wind en temperatuur. De opstelling wordt gebouwd van zeecontainers en zal de komende twee tot drie jaar blijven staan. De resultaten van het onderzoek zijn openbaar beschikbaar.”

Resultaten die in de loop van het onderzoek worden opgedaan, zullen stapsgewijs worden toegepast in nieuwe woonrijken die de komende jaren in de gemeente gebouwd zullen worden.

Expert worden op het gebied van geluid en voorkomen van geluidsoverlast

Ben je actief op het gebied van geluid, trillingen en geluidsoverlast en wil je een echte expert worden op dit vlak? Meld je dan aan voor de SKB-opleiding Milieugeluid onder leiding van dr.ir. Wim Soede (Ardea Acoustics & Consult).
 
Bronnen: Parool en InforMeer 
Foto: voorbeeld van containerwijk

None

Deel deze pagina