Een miljoen huizen dreigen te verzakken

ma 18 maart 2019

Onlangs werd bekend dat er minimaal een miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken, met name op veen- en kleigronden. Verergerd door de droge zomer van 2018, waarbij laag grondwater de funderingsproblemen heeft vergroot. Aanpak vergt bewuste keuzes die per gebied kunnen verschillen.

“Door de klimaatverandering en de droge zomer van 2018 is de situatie nu alarmerend”, aldus Dick de Jong, bouwkundig ingenieur en directeur van Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in NRC. De probleemwoningen staan in alle provincies in Nederland, verdeeld over minstens 83 verschillende gemeenten. Met name huizen van voor 1970 lopen risico, waarvan een op de vier dreigt te verzakken.

De verergerde funderingsproblematiek door de ernstige droogte heeft ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil zeer sterk is gedaald en nog steeds niet op het oude niveau terug is. Daardoor klinkt de bodem op een aantal plaatsen in het land verder in, met name in veen- en kleigronden. Zowel voor huizen die ‘op staal’ zijn gefundeerd als huizen met houten paalfunderingen betekent dit dat ze kunnen verzakken.  

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat de schade door bodemdaling tot 2050 kan oplopen tot 22 miljard euro, waarvan 16 miljard euro voor funderingsherstel zullen zijn. “We moeten bewuste keuzes maken, dat is het belangrijkst”, aldus Gilles Erkens, geoloog en onderzoeker bij Deltares en Universiteit Utrecht in Nemo Kennislink. “Wat verstandig is kan per gebied verschillen. Je zou eigenlijk per perceel een keuze moeten maken. Het effect op de bodemdaling weten we nog niet goed genoeg, dus we moeten volop inzetten op onderzoek.”

Ben jij betrokken bij beoordeling, ontwerp en/of beheer van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem? Of krijg je te maken met infrastructurele beheerplannen van derden? Leer in de cursus Slappe bodem: ontwerp en beheer onder meer welke thema’s belangrijk zijn voor een integrale gebiedsstrategie, wat de kansen én risico’s van verschillende ophoogtechnieken zijn en hoe uitgebreid grondonderzoek en zettingsprognoses uitgevoerd moeten worden. De cursus vindt plaats op 15 en 16 mei 2019.

 

Deel deze pagina