Drinkwaterbedrijven: drinkwaterbronnen onder toenemende druk

zo 15 september 2019

Uit het afgelopen week gepubliceerde rapport van Onderzoeksinstituut KWR blijkt dat de Nederlandse drinkwaterbronnen onder toenemende druk staan. ‘Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen’, aldus Vewin-voorzitter Peter van der Velden, uit wiens handen het rapport aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is overhandigd.

Het produceren van drinkwater vergt een steeds grotere inspanning als verbetering uitblijft, waarschuwen de drinkwaterbedrijven. Zij maken zich zorgen over de toename van bestaande en nieuwe bedreigingen. De in 2018 door de minister van IenW ingestelde ‘versnellingstafels’, met als doel de verbetering van de waterkwaliteit te versnellen, juichen de drinkwaterbedrijven toe.

Onder meer klimaatverandering heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de drinkwaterbronnen, door de concentraties van verontreinigingen bij bijvoorbeeld lage rivierafvoeren die kunnen toenemen. Verder is uit recente studies gebleken dat concentraties van natuurlijk organisch materiaal (NOM) in oppervlaktewater steeds hoger worden. Dit alles vraagt meer van de drinkwaterzuivering. Een manier om de zuiveringen efficiënter te laten werken is het verwijderen van natuurlijk organisch materiaal. Dit kan op verschillende manieren, maar ionenwisseling lijkt de meest effectieve te zijn.

Ben jij betrokken bij de drinkwaterzuivering? Op 4 en 5 november leer je in de nieuwe internationale cursus Natural organic matter in drinking water alles over de laatste ontwikkelingen en innovaties rondom NOM-karakterisering en -verwijdering, naar aanleiding van het Europese DOC2C’s onderzoeksproject. Zo leer je meer over het gedrag van NOM in natuurlijk water, de invloed van NOM op behandelingsprocessen, de principes van NOM-verwijderingsprocessen (zoals ionenwisseling en coagulatie) en de mogelijkheden en uitdagingen van pekelbehandeling (en hergebruik). Daarnaast kan de cursus ook worden aangevuld met een bezoek aan Aquatech en een extra cursusdag in het teken van haalbaarheidsstudies van het onderzoeksproject DOC2C’s bij PWNT Andijk. 

Deel deze pagina