Cursus

Workshop Systeemgerichte Contractbeheersing

'Meer kwaliteit door samenwerking'
'Hebt u te maken met innovatieve contracten maar weet u niet precies wat er van u verwacht wordt? Wilt u als opdrachtgever werken volgens systeemgerichte contractbeheersing? Of bent u opdracht-nemer die informatie over uw kwaliteitsborging moet aanleveren? Wilt u weten hoe u het best met elkaar kunt communiceren om samenwerking in een realisatieproject te laten slagen? Dan is de Workshop Systeemgerichte Contractbeheersing beslist iets voor u.'

De voortschrijdende professionalisering van opdrachtgevers en opdrachtnemers van civiele infrastructuurprojecten, leidt ertoe dat de rollen van de opdrachtnemer (aannemer) en de opdrachtgever veranderen. De opdrachtnemer (aannemer) wordt steeds deskundiger en is steeds beter in staat zijn processen te beheersen en goed functionerende producten te ontwerpen en te bouwen met een garantie voor een redelijke termijn. De rol van de opdrachtgever kan zich beperken tot het functioneel formuleren van hetgeen hij wil hebben en het na opdrachtverlening risico gestuurd controleren of de opdrachtnemer zich aan zijn beloften houdt. De opdrachtgever hoeft dus geen deskundige (alles wetende) opdrachtgever meer te zijn die zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het werk en daar dus dagelijks op toe moet zien. 

Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de werkwijze van de contractpartners. De opdrachtnemer moet, meer dan voorheen, aantoonbaar het ontwerp en de bouwprocessen beheersen. De opdrachtgever moet in staat zijn om een risico-inventarisatie uit te voeren en op basis daarvan te toetsen of de opdrachtnemer zijn processen beheerst, zijn producten keurt en afwijkingen registreert en herstelt. Dit heet Systeemgerichte Contractbeheersing. Samenwerken is daarbij essentieel. Bij samenwerking ontstaat begrip voor elkaars rol en het belang van goede kwaliteitsinformatie. 

Resultaat

Door oefeningen raakt u vertrouwd met de principes van Systeemgerichte Contractbeheersing.

Na afloop van de workshop bent u in staat om te opereren in een contractbeheersteam van een opdrachtgever of opdrachtnemer in een civiel infrastructuurproject.

Bedoeld voor

Alle sleutelfunctionarissen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemerszijde die betrokken zijn bij ontwerp, voorbereiding en realisatie van civiele infrastructuurprojecten.
 

Deel deze pagina

 • Reviews
  Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,3
  “Deze cursus geeft veel nieuwe informatie die heel nuttig is voor mijn toekomstplannen voor de rol van toetser. Geeft een goede doorkijk naar de SCB methodiek.”
  Marieke van Boven (Royal HaskoningDHV Nederland)
  “Holistisch en tegelijkertijd praktisch toepasbaar!”
  cursist van TriMaya BV
  “Positief: veel informatie, intensief, en in de praktijk goed toepasbaar.”
  Martin van Molenbroek (Royal HaskoningDHV)
  “Leerzame cursus. Prettig, plezierig en inhoudelijk goed gegeven.”
  cursist van Gemeente Leeuwarden