Cursus

Projectbeheersing

Leer integraal en risicogestuurd denken en handelen

Projectbeheersing is méér dan het op orde hebben van de lijstjes. Voor een succesvol verloop van projecten is goed projectmanagement cruciaal. Projectbeheersing omvat het zicht krijgen en houden op een diversiteit aan aspecten als de planning, de raming, risico’s, scope, kwaliteit en het vastleggen en ontsluiten van informatie. De manager projectbeheersing fungeert als een spin in het web: zorgt dat stuurinformatie wordt gegenereerd, geanalyseerd en verwerkt tot bruikbare stuurinformatie voor alle teamleden en ook als beslisinformatie voor de opdrachtgever.

Projectbeheersing geeft belangrijke input voor de sturing van het project en draagt bij aan het succesvol behalen van de projectdoelstellingen. Integraal en risicogestuurd denken en handelen is één van de randvoorwaarden om projectbeheersing succesvol te laten zijn. 

Grip op projectbeheersing

Tijdens de cursus wordt geleerd:

 • de handvatten voor het inrichten van de risicogestuurde projectbeheersing
 • welke stuur- en beslisinformatie belangrijk zijn
 • het meten van de stand van zaken
 • de rol van de managerprojectbeheersing in het geheel,
 • de samenhang van alle aspecten
 • op planning, raming, scope en informatiemanagement wordt ingezoomd
 • op risicomanagement, kwaliteitsmanagement, verantwoording en rapportage wordt ingezoomd
 • vaardigheden en competenties benodigd bij projectbeheersing

Doelgroep

Managers projectbeheersing en een ieder die belast is met invulling (te gaan) geven aan (de aspecten) van projectbeheersing

 

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Ir. A.H.H.J. van den Berg (Twynstra Gudde)
  Cursusdata: 12, 13 , 19 en 20 maart
  Prijs: € 1.675,00 excl. btw
 • Programma

  Dag 1: Projectbeheersing: de basis

  • inventariseren leerdoelen

  • Overview aspecten projectbeheersing
  • Rollen en verantwoordelijkheden

  • Inrichten van PB; meten van de stand van zaken eigen project (Peilstok)

  • Praktijkverhaal

  Dag 2: Inzoomen op de verschillende onderdelen

  • Scopemanagement

  • Planningsmanagement

  • Raming en kostenmanagement

  • Informatiemanagement

  • casus risicomanagement

  Dag 3: Inzoomen op de verschillende onderdelen (vervolg)

  • Risicomanagement
  • Kwaliteitsmanagement

  • Verantwoording en rapportages

  Dag 4*: Vaardigheden en competenties, personal skills

  • Inventarisatie ontwikkelpunten/situaties
  • Aan de slag

  Gedurende de cursus wordt theorie afgewisseld met cases en oefeningen

  * Deze cursus is ook zonder dag 4 te volgen, u ontvangt dan een korting op de cursusprijs. Bij inschrijving kunt u dit vermelden bij 'opmerkingen'