Cursus

Chemische technologie - Fysische transportverschijnselen

Massaoverdracht, warmteoverdracht en flow

Toepassingen van transportprocessen in scheidingsprocessen in de modules Absorptie en Strippen, Destillatie, Vloeistof-Vloeistofextractie, Filtratie en Membraanscheidingsprocessen, Kristallisatie en Deeltjesgroottereductie, Bezinking, Sedimentatie en Centrifugatie, Drogen.

Leerdoelen Massaoverdracht
Na afronding van deze chemie cursus kan de cursist het volgende:

 • Voer een eenvoudige massabalans uit op een vloeibaar proces
 • Specificeer een regelvolume voor het oplossen van vloeistofmechanische problemen
 • Leid de algemene massabalansvergelijking af
 • Leid de energiebalans af op basis van thermodynamische principes
 • Leg het concept van de kinetische-energiecorrectiefactor uit
 • Gebruik de kinetische-energiecorrectiefactor voor verschillende stroomregimes en problemen
 • Pas de energiebalans toe op het ontwerp van een pomp
 • Breid de algehele energiebalans uit om de algehele mechanische energiebalans af te leiden
 • Leg uit hoe het concept van arbeid en energie wordt toegepast op pompen en leidingsystemen
 • Bereken de energie die nodig is om een ​​pomp in een leidingsysteem te laten werken
 • Leid de Bernoulli-vergelijking af
 • Leg de beperkingen van de Bernoulli-vergelijking uit
 • Gebruik de Bernoulli-vergelijking om de vloeistofafvoersnelheid uit een tank te berekenen
 • Leid de algehele momentumbalans af en beschrijf elke krachtterm in de balans
 • Pas de algehele momentumbalans toe om vloeistofmechanica-problemen in één en twee dimensies op te lossen
 • Leg het concept van een shell-momentumbalans uit
 • Pas een schaalmomentbalans toe op een vloeibaar element dat in een cirkelvormige pijp stroomt
   

Leerdoelen Warmteoverdracht
Na afronding van deze cursus kan de cursist het volgende:

 • Gebruik zowel de Amerikaanse als de SI-eenheid van energie bij het oplossen van problemen met warmteoverdracht
 • Pas het principe van behoud van energie toe (d.w.z. energiebalans) voor reagerende en niet-reagerende systemen
 • Erken dat een temperatuurverschil het drijvende potentieel is voor warmteoverdracht
 • Ken het verschil tussen een warmtestroom en een warmtesnelheid
 • Realiseer je dat warmteoverdracht kan plaatsvinden door een van de drie basismechanismen van warmteoverdracht: geleiding, convectie en straling
 • Begrijp de basisprincipes van de wet van Fourier en de gelijkenis met andere processen voor snelheidsoverdracht
 • De fysische betekenis van thermische geleidbaarheid en de basismechanismen ervan in gassen, vloeistoffen en vaste stoffen uitleggen
 • Gebruik de afkoelingswet van Newton om de warmteflux op te lossen die wordt gegenereerd door convectie
 • Leg de fysieke betekenis van een warmteoverdrachtscoëfficiënt uit
 • Gebruik de Stefan-Bolztmann-vergelijking om op te lossen voor de warmteflux die wordt gegenereerd door straling
 • Los problemen op waarbij warmte wordt overgedragen door geleiding in verschillende materialen/vloeistoffen in serie of parallel
   

Leerdoelen Flow
Na afronding van deze cursus kan een cursist het volgende:

 • Leg het concept van slepen uit
 • Identificeer stromen rond vaste stoffen, in tegenstelling tot stromen in leidingen en pijpen
 • Onderscheid maken tussen huidslepen en vormslepen
 • Schets en verklaar stromingsgedrag rond een ondergedompeld object
 • Leg uit hoe grenslaagscheiding wordt waargenomen in stromen rond vaste stoffen
 • Bereken de luchtweerstandscoëfficiënt en de weerstandskracht voor stromingen rond vaste stoffen
 • Leg uit hoe het stromingsgedrag kan variëren als het vaste object een cilinder, bol of schijf is
 • Identificeer industriële voorbeelden van stromen rond ondergedompelde objecten
 • Leg het concept van een gepakt bed uit
 • Bereken de leegte en vaste-volumefractie van een gepakt bed
 • Gebruik de Blake-Kozeny-vergelijking om de drukval in een gepakt bed voor laminaire stroming te berekenen
 • Gebruik de Burke-Plummer-vergelijking om de drukval in een gepakt bed voor turbulente stroming te berekenen
 • Gebruik de Ergun-vergelijking om de drukval in een gepakt bed te berekenen
 • Leg het concept van equivalente diameters uit
 • Leg het concept van vormfactoren uit, in het bijzonder bolvormigheid
 • Leg het verschil uit tussen een gefluïdiseerd en een gepakt bed
 • Leg de verschillen uit tussen deeltjesfluïdisatie en borrelende fluïdisatie
 • Bereken de minimale fluïdisatiesnelheid voor een wervelbed
 • Bereken de leegte van een wervelbed bij verschillende fluïdisatiesnelheden
 • Bereken de minimale bubbelsnelheid voor een wervelbed
   

Interesse in aanpalende cursussen? Bekijk hier ons aanbod cursussen in Chemische technologie

Deel deze pagina

 • Informatie
  Cursusleider(s): Dhr. Drs.ir. J.M. Krop
  Cursusdata: 17 januari 2024
  Prijs: € 845,00 excl. btw
  Roosterinformatie: 1 cursusdag
  Taal
  Dit programma wordt in het Engels gegeven.