Data-analyse en programmeren

“Met de juiste toepassing van data kun je je onderscheiden in de markt en gaan voorlopen.”

Hendrik-Jan de Kort is operationeel manager bij SPIE Nederland. SPIE brengt de wereld waarin we wonen, werken en leven in beweging.  De geboden oplossingen helpen gebouwen optimaal presteren, maken steden slimmer, faciliteren de energietransitie en verduurzamen industriële activiteiten. Hendrik-Jan is – binnen e-fficient building – verantwoordelijk voor de activiteiten applicatieontwikkeling, applicatiebeheer en Quality Assurance.

Waarom hebben jullie deze incompany training gevolgd?

Binnen SPIE Nederland zijn voor het thema Digitalisatie een aantal expedities opgestart. Voor de expeditie Artificial Intelligence (AI) en Business Intelligence (BI) is Hendrik-Jan expeditieleider. SPIE onderzoekt hoe ze in de toekomst nog efficiënter de AI-technieken kan gebruiken. Een onderdeel is AI-kennisopbouw en van daaruit is de training ontstaan. “We willen ons een beeld vormen van wat er komt kijken bij een algoritme, wat je ermee kunt en wat de waarde van data is”.

Het team dat de incompany volgt bestaat uit het expeditie team aangevuld met medewerkers uit andere disciplines waaronder de IT-architect, technische engineers en technisch consultants: een gemêleerd gezelschap, allen bezig met data. ‘”We willen echt onder de motorkap kunnen kijken”. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om überhaupt te kunnen beginnen met voorspelbare algoritmen? Een belangrijke toepassing voor SPIE kan zijn dat zij, op basis van machine learning, voorspelbaar onderhoud kan uitvoeren.

Heeft de cursus de groep verder gebracht?

Er is een goede bewustwording ontstaan van wat het allemaal inhoudt. Iemand uit de groep zei letterlijk “De romantiek van AI is er nu wel vanaf gegaan”. Met andere woorden: je moet er keihard voor werken en het is best ingewikkeld. De deelnemers hebben inzicht gekregen wat je allemaal met data zou moeten gaan doen en welke afwegingen ze moeten maken om te komen tot een recept waarmee je voorspellingen kan doen. Het gaat dus om functie en inzicht, en ook over het operationele deel: er echt mee aan de slag gaan. De opgedane kennis wordt in de huidige expeditiefase toegepast, waarbij ontdekken en uitproberen centraal staat.

Hoe gaat het vervolg eruit zien?

De incompany bestond uit een aantal intensieve dagen. Op basis van een eigen dataset wil het team het geleerde herhalen en dat uiteindelijk doortrekken. Welke modellen kun je toepassen en welke wiskundige en statistische grootheden kies je voor een model dat de hoogste waarschijnlijkheid gaat voorspellen? En dan is er nog de vertaling naar een toepassing die iemand kan gaan gebruiken (user interface). Dat stukje wil het team ook ontdekken. “Het moet een showcase worden, we willen er het land mee in kunnen: kijk, dit is er allemaal op de achtergrond gebeurd, dit is ons eindresultaat en zo kun je er als gebruiker gebruik van maken.”

Het expeditie team AI wil de kennis ook overbrengen naar het management en de lagen eronder. Met de kennishouders, het expeditie team en een kennisteam gaan we de businesscase uitwerken. En dat gaan we dan gebruiken om bewustwording binnen de organisatie te gaan creëren. Dat is het idee. En om te oefenen, dat je alles doorleeft”. Ze gaan dus eerst echt zelf aan de slag en de PAOTM-cursusleider blijft beschikbaar om vragen te stellen. “Het is letterlijk een ontdekkingstocht. We maken steeds een stap om uiteindelijk verstandig beleid te kunnen gaan maken”.

Hebben jullie al een idee welke software jullie zullen gebruiken?

Het idee is dat Orange gebruikt gaat worden, met op de achtergrond Python. Vanuit de expeditie wordt uitgezocht hoe dan verder. PyTorch of Microsoft Azure zou bijvoorbeeld het verband kunnen maken tussen het algoritme en de end user.

Hoe zijn jullie bij PAOTM terecht gekomen?

Dat gebeurde via SPIE Building Solutions, voorheen bekend als Strukton Worksphere. “Zij hadden al naar tevredenheid met PAOTM zaken gedaan en raadden een incompany aan.”

Waarom kozen jullie voor een incompany, en niet inschrijven voor een open cursus?

Een belangrijke afweging was dat binnen het opleidingsbudget ruimte was voor of vier deelnemers individueel een externe opleiding laten volgen of een groep van tien een incompany klassikale training geven. Naast deze financiële afweging is ook het doel van de expeditie dat het binnen SPIE gaat leven. Vandaar dat een incompany een logische keuze was. SPIE heeft ook rondgekeken naar andere aanbieders. Twee dingen gaven de doorslag om voor PAOTM te kiezen:  advies van collega’s en het eerste contact was positief. “Het gevoel was goed, de communicatie verliep prettig. Dan hoef ik niet verder te zoeken.”

Heb je de incompany vorm als meerwaarde gezien, dat jullie mensen met elkaar de cursus volgden?

“Jazeker, dat was ook één van de redenen waarom ik de cursus graag op die manier wilde”. SPIE Nederland telt ongeveer 5.500 medewerkers verdeeld over vier marktsegmenten (e-fficient buildings, smart city, energies en industry services). Het doel is dat vanuit heel SPIE Nederland mensen met elkaar in contact komen en elkaar weten te vinden, om intern een netwerk van kennishouders te creëren.

Merk je nu dat collega’s elkaar sneller opzoeken?

Er is een netwerkteam opgezet, waarin mensen al een en ander posten. Ook is er hulpvraagomgeving gemaakt en natuurlijk is er de oefen businesscase. “Op die manier ga ik proberen het levend te houden. De valkuil is de waan van de dag, dan is het moeilijk om er de tijd voor te vinden”. Dat wil SPIE dus voorkomen.

Zou je deze cursus aan anderen aanbevelen?

Hendrik-Jan zou de cursus zeker aanbevelen. Met een belangrijk aandachtspunt: als je kiest voor een vergelijkbare postademische incompany over dit onderwerp moeten de deelnemers vakken als wiskunde en statistiek hebben gehad en hun kennis op dit gebied recent hebben geüpdatet. De cursusleider heeft daar voorafgaand aan de training mee geholpen. “Je moet echt begrijpen wat er gebeurt, dat was wel pittig!”

Ter afsluiting

Hendrik-Jan: “Wat ik positief en belangrijk vind, is dat wij als organisatie voor de lange termijn – met het management – de juiste keuzes maken m.b.t. de toepassing en het belang van data  in onze dienstverlening. Met deze trajecten kunnen we voor gaan lopen, of in ieder geval onderscheidend vermogen in de markt behouden, want dat is eigenlijk waarom je dit als bedrijf wil doen. Je hebt ook te maken met externe factoren waardoor het goed kunnen begrijpen van data en het optimaal gebruiken van data steeds belangrijker wordt. En ik ben dus blij dat we daar als expeditie de eerste stap in hebben gezet.”

Cursusleider

Data-analyse en programmeren

dr. Koo Rijpkema

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

“Lesgeven staat voor mij voor het delen van kennis en passie, mensen inspireren en fascineren door de toepassing van statistiek.”

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen