Projectmanagement en procesmanagement

Grip houden op beheer en onderhoud door middel van datagedreven assetmanagement

Hoe houd je optimaal grip op het beheer en onderhoud van assets? Rijkswaterstaat doet dat door middel van datagedreven assetmanagement. Wat houdt het precies in en welke voordelen biedt het?

Datagedreven assetmanagement is het integraal uitvoeren van assetmanagement waarbij de nadruk lig op het digitale aspect en datagedreven processen, met als doel het optimaal beheren en onderhouden van de fysieke assets.

Specifiek gaat het om 4 kerngebieden:

 1. het digitaliseren en verbeteren van processen;
 2. de juiste inzet van systemen en tools;
 3. het gebruik van data voor inzicht en besluitvorming en ;
 4. het bevorderen van innovatie en omarmen van nieuwe technologieën.

Voordelen

Datagedreven assetmanagement maakt het beheer en onderhoud aan bruggen, tunnels en sluizen efficiënter en beter voorspelbaar. Slimmer gebruik van bestaande data en het aanboren van nieuwe databronnen helpen om in het assetmanagement de afweging te maken tussen prestaties, kosten en risico’s.

Door datagedreven assetmanagement krijgt Rijkswaterstaat beter zicht op de toestand en levensduur van de infrastructuur, kan daardoor anders sturen, het onderhoud beter voorspellen waardoor het ook betaalbaarder wordt. Tevens draagt het bij aan duurzaamheidsdoelstellingen; hierdoor worden geld en capaciteit bespaard, maar bouwt Rijkswaterstaat waardevolle kennis op die gedeeld worden met vergelijkbare assets.

Samenwerkingsovereenkomst

Rijkswaterstaat zette het afgelopen jaar verdere stappen om deze kennisdeling te verbeteren. Tijdens de Infratech 2023 tekende zij met vijf beherende aannemers Istimewa, BAM Infra, Heijmans, SPIE en Vialis een samenwerkingsovereenkomst om data te delen binnen 6 projecten (een brug, tunnel en enkele gemalen en sluizen). Binnen deze samenwerking gaat het om ervaringen te delen en van elkaar te leren om zo tempo en tractie te houden op de ontwikkeling van datagedreven assetmanagent.

Eerste pilots

In een aantal pilots bij natte kunstwerken, beweegbare bruggen en tunnels is ervaring opgedaan, waarbij het beheer en onderhoud met behulp van actuele data, artificial intelligence en dashboarding op landelijk en regionaal niveau is getest. De kernvraag hierbij was: ‘werkt het?’.

De volgende periode staat de ‘uniformeringsfase’ centraal. In deze fase creëert Rijkswaterstaat de organisatorische, procesmatige en technische randvoorwaarden om datagedreven assetmanagement binnen de hele organisatie bij natte kunstwerken, beweegbare bruggen en tunnels te doen. De kernvraag in deze fase is: ‘hoe werken we als Rijkswaterstaat ermee?’. Een flinke uitdaging.

Ga je ook aan de slag met deze uitdaging?

Bij PAOTM helpen we je graag verder om hiermee aan de slag te gaan tijdens de cursus Datagedreven en prestatiegestuurd assetmanagement van infrastructuur. Ir. Govertine de Raat van Rijkswaterstaat en ir. Arno Willems van Iv-Infra geven je inzicht in assetmanagement van infrastructuur, het sturen op prestaties en de (on)mogelijkheden van datagedreven assetmanagement aan de hand van uitleg en diverse oefeningen.

Bron: Rijkswaterstaat

Cursusleiders

 • ir. Govertine de Raat MSc

  RWS Rijkswaterstaat Corporate Dienst
 • ir. Arno Willems

  Iv-Infra BV

Waarom PAOTM

 • De nieuwste postacademische kennis en kunde
 • Toegespitst op vraagstukken die spelen in een technische omgeving
 • Interactief en direct toepasbaar in de praktijk
 • Topdocenten vanuit wetenschap, onderzoek en bedrijfsleven

Gerelateerde cursussen