Watermanagement en waterzuivering

Drinkwater

In Nederland is het veilig om kraanwater te drinken. Wij zijn een van de weinige landen in de wereld die geen desinfectiemiddel (chlorering) gebruiken als secundaire behandelingsstap voorafgaand aan de distributie van water binnen leidingnetten. De uitgebreide behandelingsmethoden worden gebruikt om het water te behandelen. Deze behandelingsmethoden verschillen per zuiveringsinstallatie en omvatten het gebruik van zandfiltratie of adsorptie of membraantechnologieën zoals omgekeerde osmose om het oppervlaktewater te zuiveren voor drinkdoeleinden. Anderzijds worden de continue monitoring en het frequente onderhoud van de drinkwaterdistributienetten uitgevoerd. In deze niet-gechloreerde systemen is het bereiken van de biologische stabiliteit van groot belang om veilig water aan de kraan van de klant te leveren. Hiervoor is het essentieel om te weten wat de microbiële en chemische eigenschappen van het drinkwater zijn. Welke microben zijn aanwezig? Hoeveel en welke voedingsstoffen zijn er? Wat zijn de factoren die de drinkwaterkwaliteit beïnvloeden?

Dit zijn allemaal vragen waar drinkwaterbedrijven dagelijks mee te maken hebben om de veilige drinkwatervoorziening bij de kraan van klanten te behouden. Dit vereist de meest actuele kennis van nieuwe drinkwaterbehandelingsmethoden om met nieuwe zorgwekkende stoffen, verontreinigende stoffen in regen- of oppervlaktewater om te gaan. De informatie over het gebruik van de nieuwste ontwikkelingen en innovatieve technieken voor het monitoren van de distributienetten. Daarom is het doel van ons thema drinkwater om deze vragen via onze cursussen aan te pakken. Waar experts in het veld u de nieuwste kennis kunnen geven op basis van onderzoek en innovatie in het specifieke onderwerp van zorg. Dit helpt bij het oplossen van jouw vragen over drinkwaterbehandeling, distributie en beheer. Zoals kennis van recente ontwikkelingen in methoden als membraantechnologieën en adsorptie. Behoud van de biologische stabiliteit van drinkwater tijdens distributie en het begrijpen van de microbiologie van deze systemen door gebruik te maken van de huidige technieken zoals DNA-sequencing en toepassing van bio-informatica voor het meten van de drinkwaterkwaliteit.

Naast het gebruik van de nieuwste monitoringtools en het upgraden van de infrastructuur voor drinkwaterdistributie is er behoefte aan digitale innovatie in de watersector. Digitalisering strekt zich uit van geautomatiseerde detectie van lekken in de pijpleidingen tot het gebruik van instrumenten voor geautomatiseerde distributie, doorstroming en controle van de watervoorziening. Dit vereist inzicht in het gebruik van digitale toepassingen, het kiezen en installeren van de nauwkeurige sensoren, om de juiste dataset te verkrijgen voor tijdige en vroege waarschuwingen en oplossingen voor de opkomende problemen in waterbedrijven. Voor dit doel beginnen we met twee nieuwe cursussen, die gaan over het gebruik van sensoren en datatools en de beweging naar slimme waterinfrastructuur door digitalisering van waterbedrijven.

Dit thema maakt deel uit van ons cursusaanbod in Watermanagement en waterzuivering.

Gerelateerde cursussen