Watermanagement en waterzuivering

De kwaliteit en distributie van ons drinkwater staan onder druk

Kennisdeling over thermische energie uit water staat steeds hoger op de agenda. Met ervaring en inzicht uit inmiddels talrijke projecten tekenen de mogelijkheden en beperkingen van aquathermie zich duidelijker af. In het kader van de bijdrage die aquathermie kan leveren aan de Europese energievoorziening werd onlangs het Amsterdam International Water Week (AIWW) webinar Thermal Energy Recovery from Water georganiseerd, met een bijdrage over microbiële effecten van thermische energie uit drinkwater van PAOTM-programmamanager Jawairia Ahmad. In de presentatie lag de focus op de winning van koude uit drinkwater voor koelingsdoeleinden, en het effect daarvan op de microbiologische kwaliteit van het drinkwater.

Naast programmamanager voor ons cursusaanbod op het gebied van water, promoveert Jawairia aan de TU Delft op 14 december 2022 op het gebied van drinkwaterkwaliteit vanuit de drinkwatertransportleiding.

In Nederland wordt het drinkwater gedistribueerd zonder behoud van het resterende desinfectiemiddel binnen de drinkwaterdistributiesystemen (DWDS’s). Om de drinkwaterkwaliteit en specifiek de microbiële drinkwaterkwaliteit binnen DWDS’s te behouden, wordt biologisch stabiel drinkwater geproduceerd en gedistribueerd langs de 120.000 km lange distributienetwerken. Aan de andere kant is het tegenwoordig een hele uitdaging om het biologisch stabiele drinkwater te onderhouden en te distribueren. Er zijn veel factoren die een rol spelen, zoals stijging van de drinkwatertemperatuur door een hogere omgevingsluchttemperatuur, gebruik van drinkwater als energiebron voor het terugwinnen van koude of warmte, aanwezigheid van opkomende verontreinigingen die zorgwekkend zijn in het oppervlaktewater, PFAS en andere micro-verontreinigende stoffen die nieuwe en bijgewerkte drinkwaterbehandelingsmethoden vergen voor hun verwijdering. Daarom is het erg belangrijk om te begrijpen hoe we te midden van al deze uitdagingen drinkwater kunnen blijven leveren zonder desinfectiemiddel en zonder de drinkwaterkwaliteit in gevaar te brengen.

Onze cursus Biological stability of drinking water distribution systems behandelt alle bovengenoemde aspecten in 3 dagen. Naast theorielessen, zullen ook groepsoefeningen en excursies tijdens de cursus worden georganiseerd. Dit is een door IWA ondersteunde cursus.

De techniek en mogelijkheden van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED) komen aan bod in onze cursus Aquathermie. Herin komen niet alleen de techniek en potentie van Aquathermie aan de orde, maar ook de business case en juridische aspecten van dergelijke projecten worden besproken.

Cursusleider

dr. ir. Emmanuelle Prest

PWNT

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen