Bouwkunde

Bouw aan je kennis over de woningmarkt

De prijzen van koopwoningen zijn de afgelopen maanden gestegen. Een belangrijke reden van deze stijging is de sterke loonstijging en de aanhoudende krappe woningmarkt. Een hoger loon heeft invloed op de betaalbaarheid van de woning én op de leencapaciteit. Tegelijkertijd werden er in de afgelopen maand relatief weinig woningen te koop gezet, waardoor het krap blijft in de woningmarkt. Ook dit duwt de huizenprijzen verder omhoog. In 2025 zullen de huizenprijzen naar verwachting verder stijgen met 3,5%. Daarentegen nam het nieuwbouwaanbod toe en bereikte zelfs het hoogste niveau sinds 2016, wat ook noodzakelijk is om te voldoen aan het grote woningvraag.

Als professional werkzaam in de sector is het belangrijk dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de woningmarkt en blijft bouwen aan je eigen kwaliteiten. PAOTM helpt je daar graag bij met postacademische cursussen in de woningmarkt.

Recente ontwikkelingen in het wonen
De bouwproductie van woningen staat onder druk en ook de stikstof- en PFAS-problematiek leidt vooralsnog tot een forse vertraging van het aantal te bouwen huizen. Daarnaast dalen de koopprijzen, hebben consumenten steeds minder vertrouwen in de woningmarkt en neemt het aantal woningtransacties licht af. Hierdoor is het met name voor starters en midden inkomensgroepen steeds moeilijker een huis te kopen en stijgen ook de wachttijden voor een sociale huurwoning. Deze ontwikkelingen staan in schril contrast met de beleidsuitgangspunten van de politiek, waar juist een forse groei van de woningproductie wordt gewenst. In de PAOTM cursus Recente ontwikkelingen in het wonen brengen top docenten recente ontwikkelingen in het wonen met elkaar in verband, reiken zij nieuwe beleidsinstrumenten aan en komen de effecten van nieuw beleid aan de orde.

“Tijdens de cursus bespreken topsprekers uit de wetenschap en de praktijk de nieuwste opgaven en oplossingen op het gebied van het wonen en is ruim de gelegenheid voor een eigen inbreng.”, aldus Peter Boelhouwer – cursusleider Recente ontwikkelingen in het wonen.

Trends in de woonruimteverdeling
De druk op de sociale huursector is steeds verder toegenomen. Steeds meer woningzoekenden met een laag inkomen, maar ook huishoudens met een bescheiden middeninkomen doen voor hun huisvesting een beroep op woningcorporaties, met oplopende wachttijden als gevolg. Deze ontwikkelingen stellen gemeenten en corporaties voor flinke beleidsmatige uitdagingen, hoe zorgen ze ervoor dat spoedzoekers tijdig een woning kunnen vinden? Tijdens de PAOTM cursus Trends in de woonruimteverdeling wordt kritisch gekeken naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen.

“Zeer interessante informatie over de ins & outs van de huidige woningmarkt en de trend naar de toekomst toe” – Cursist werkzaam bij de overheid

Portefeuille- en assetmanagement voor woningcorporaties
Het portefeuillebeleid is een van de belangrijkste beleidsthema’s bij corporaties. Het doel is vastgoed en diensten zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Tijdens de PAOTM cursus Portefeuille- en assetmanagement voor woningcorporaties leert men zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen en uit te voeren, daarnaast wordt inzicht gegeven in hoe verschillende soorten corporaties hun portefeuillebeleid en assetmanagement ontwikkelen.
Er zijn veel verschillende corporaties in Nederland, allemaal erg verschillend van elkaar. Daarom is het van belang dat die verschillen aan de orde komen tijdens de cursus. ‘Er wordt een groot aantal sprekers uitgenodigd van geheel verschillende corporaties en andere partijen, en elk met eigen deskundigheid. De sprekers tonen heel veel praktijkvoorbeelden, en laten zien welke keuzes zij gemaakt hebben en waarom’, aldus Henk Heeger, cursusleider Portefeuille- en assetmanagement.

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen