Chemische technologie – Fysische Transportverschijnselen

€ 845 excl. btw
1 dag
Cursus
Engels

Deze cursus gaat in op toepassingen van transportprocessen in scheidingsprocessen.

Massaoverdracht, warmteoverdracht en flow

Toepassingen van transportprocessen in scheidingsprocessen in de modules Absorptie en Strippen, Destillatie, Vloeistof-Vloeistofextractie, Filtratie en Membraanscheidingsprocessen, Kristallisatie en Deeltjesgroottereductie, Bezinking, Sedimentatie en Centrifugatie, Drogen.

Leerdoelen Massaoverdracht

Na afronding van deze chemie cursus kan de cursist het volgende:

 • Voer een eenvoudige massabalans uit op een vloeibaar proces
 • Specificeer een regelvolume voor het oplossen van vloeistofmechanische problemen
 • Leid de algemene massabalansvergelijking af
 • Leid de energiebalans af op basis van thermodynamische principes
 • Leg het concept van de kinetische-energiecorrectiefactor uit
 • Gebruik de kinetische-energiecorrectiefactor voor verschillende stroomregimes en problemen
 • Pas de energiebalans toe op het ontwerp van een pomp
 • Breid de algehele energiebalans uit om de algehele mechanische energiebalans af te leiden
 • Leg uit hoe het concept van arbeid en energie wordt toegepast op pompen en leidingsystemen
 • Bereken de energie die nodig is om een ​​pomp in een leidingsysteem te laten werken
 • Leid de Bernoulli-vergelijking af
 • Leg de beperkingen van de Bernoulli-vergelijking uit
 • Gebruik de Bernoulli-vergelijking om de vloeistofafvoersnelheid uit een tank te berekenen
 • Leid de algehele momentumbalans af en beschrijf elke krachtterm in de balans
 • Pas de algehele momentumbalans toe om vloeistofmechanica-problemen in één en twee dimensies op te lossen
 • Leg het concept van een shell-momentumbalans uit
 • Pas een schaalmomentbalans toe op een vloeibaar element dat in een cirkelvormige pijp stroomt

Leerdoelen Warmteoverdracht

Na afronding van deze cursus kan de cursist het volgende:

 • Gebruik zowel de Amerikaanse als de SI-eenheid van energie bij het oplossen van problemen met warmteoverdracht
 • Pas het principe van behoud van energie toe (d.w.z. energiebalans) voor reagerende en niet-reagerende systemen
 • Erken dat een temperatuurverschil het drijvende potentieel is voor warmteoverdracht
 • Ken het verschil tussen een warmtestroom en een warmtesnelheid
 • Realiseer je dat warmteoverdracht kan plaatsvinden door een van de drie basismechanismen van warmteoverdracht: geleiding, convectie en straling
 • Begrijp de basisprincipes van de wet van Fourier en de gelijkenis met andere processen voor snelheidsoverdracht
 • De fysische betekenis van thermische geleidbaarheid en de basismechanismen ervan in gassen, vloeistoffen en vaste stoffen uitleggen
 • Gebruik de afkoelingswet van Newton om de warmteflux op te lossen die wordt gegenereerd door convectie
 • Leg de fysieke betekenis van een warmteoverdrachtscoëfficiënt uit
 • Gebruik de Stefan-Bolztmann-vergelijking om op te lossen voor de warmteflux die wordt gegenereerd door straling
 • Los problemen op waarbij warmte wordt overgedragen door geleiding in verschillende materialen/vloeistoffen in serie of parallel

Leerdoelen Flow

Na afronding van deze cursus kan een cursist het volgende:

 • Leg het concept van slepen uit
 • Identificeer stromen rond vaste stoffen, in tegenstelling tot stromen in leidingen en pijpen
 • Onderscheid maken tussen huidslepen en vormslepen
 • Schets en verklaar stromingsgedrag rond een ondergedompeld object
 • Leg uit hoe grenslaagscheiding wordt waargenomen in stromen rond vaste stoffen
 • Bereken de luchtweerstandscoëfficiënt en de weerstandskracht voor stromingen rond vaste stoffen
 • Leg uit hoe het stromingsgedrag kan variëren als het vaste object een cilinder, bol of schijf is
 • Identificeer industriële voorbeelden van stromen rond ondergedompelde objecten
 • Leg het concept van een gepakt bed uit
 • Bereken de leegte en vaste-volumefractie van een gepakt bed
 • Gebruik de Blake-Kozeny-vergelijking om de drukval in een gepakt bed voor laminaire stroming te berekenen
 • Gebruik de Burke-Plummer-vergelijking om de drukval in een gepakt bed voor turbulente stroming te berekenen
 • Gebruik de Ergun-vergelijking om de drukval in een gepakt bed te berekenen
 • Leg het concept van equivalente diameters uit
 • Leg het concept van vormfactoren uit, in het bijzonder bolvormigheid
 • Leg het verschil uit tussen een gefluïdiseerd en een gepakt bed
 • Leg de verschillen uit tussen deeltjesfluïdisatie en borrelende fluïdisatie
 • Bereken de minimale fluïdisatiesnelheid voor een wervelbed
 • Bereken de leegte van een wervelbed bij verschillende fluïdisatiesnelheden
 • Bereken de minimale bubbelsnelheid voor een wervelbed

Cursusleider

drs. ir. Johan Krop

PAOTM wordt gemiddeld beoordeeld met een

8,3

Programmamanager

Waarom PAOTM

 • De nieuwste postacademische kennis en kunde
 • Toegespitst op vraagstukken die spelen in een technische omgeving
 • Interactief en direct toepasbaar in de praktijk
 • Topdocenten vanuit wetenschap, onderzoek en bedrijfsleven

Veelgestelde vragen

Eerstvolgende data

Chemical Engineering - Physical Transfer Phenomena

Startdatum: 17 januari 2024
Locatie: Delft
Prijs: € 845 excl. btw
Inschrijven

Staat je gewenste datum er niet tussen?

Schrijf je in voor de interesselijst. We informeren je zodra een nieuwe datum is gepland.

Inschrijven interesselijst

Onze corporate partners

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief informeren we je maandelijks per e-mail over cursussen, opleidingen, nieuws en ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden van PAOTM. Kies daarbij zelf over welke onderwerpen je informatie wilt ontvangen!

Schrijf je nu in

Download de studiegids

In de studiegids staan, naast het cursusaanbod, ook de thema’s die we komend jaar verder gaan ontwikkelen. Wil je een compleet overzicht van onze cursussen en opleidingen in jouw vakgebied(en)? Vraag de Studiegids aan en ontvang hem digitaal.