Constructief ontwerpen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Begin dit jaar is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) ingegaan. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en de aansprakelijkheid van bouwers voor bouwfouten te vergroten. Met de invoering van deze wet worden consumenten beter beschermd tegen gebreken bij nieuwbouw of verbouwprojecten. De wet verplaatst de beoordeling aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger, maar de gemeente blijft wel het bevoegd gezag.

De WKB geldt voor nieuwbouw van bouwwerken in gevolgklasse 1 (de laagste risicoklasse, bijvoorbeeld bouwprojecten voor woningen en eenvoudige bedrijfspanden) en geldt in eerste instantie voor grondgebonden woningen, kleine bedrijfspanden en kleine infrastructurele werken. Voor verbouwingen gaat deze wet mogelijk gelden vanaf 1 januari 2025.

Wat doet de kwaliteitsborger?

De kwaliteitsborger is een nieuwe rol die we terugzien in het bouwproces. Deze gecertificeerde partij toetst het bouwplan aan het Besluit bouwwerken leefomgeving en ziet toe op de uitvoering binnen de kaders van dat besluit. De kwaliteitsborger wordt aangesteld door de opdrachtgever.
Voor de start van de bouwwerkzaamheden bekijkt een kwaliteitsborger welke risico’s aan het bouwplan zitten. De kwaliteitsborger bepaalt dan welke maatregelen nodig zijn om die risico’s te voorkomen of te beperken en legt dat vast in een borgingsplan.
Tijdens de bouw houdt de kwaliteitsborger toezicht op de bouw. Dit gebeurt bijvoorbeeld door inspecties op de bouwplaats en ook doordat de aannemer zaken rapporteert aan de kwaliteitsborger.
Als de bouw klaar is en als de woning/het pand voldoet aan de minimale bouwtechnische eisen, dan stelt de kwaliteitsborger een verklaring op dat het bouwwerk volgens zijn gerechtvaardigd vertrouwen aan de bouwtechnische eisen voldoet.
Daarbij moet ook een dossier bevoegd gezag zijn gevoegd waarvoor de gemeente 2 weken te tijd heeft die te beoordelen en al dan niet toestemming te geven het bouwwerk te mogen gebruiken. Los daarvan moe er op grond van het BW ook een overdrachtsdossier naar het bevoegd gezag waaruit moet blijken dat aan het contract volledig invulling is gegeven.

Wil je leren hoe je een constructie beoordeelt en hoe je constructief omgaat met de regelgeving bij verbouwingen? Bij PAOTM helpen we je graag verder op dit gebied. Met de cursus Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouwen en afkeuren van bestaande constructies krijg je inzicht in de wettelijke randvoorwaarden en normen en leer je de regelgeving correct toe te passen. Er worden diverse casussen besproken volgens de Wet Kwaliteitsborging.

Vele deelnemers gingen je al voor en waren erg te spreken over de cursus. Een kleine greep uit de beoordelingen:
– “Goed, veel aandacht voor praktische toepasbaarheid en achtergrond van de wetgeving/normen.”
– “Afwisselend in onderwerpen, breed en diep tegelijk. Zeer positief.”
– “Veel kennis overgedragen. Praktijkvoorbeelden geven een goed beeld bij de theorie.”

Beoordeling constructieve veiligheid bij verbouw en afkeuren van bestaande constructies
Ben je als constructief ontwerper, constructeur, projectleider of onderzoeker betrokken bij constructief ontwerpen en wil je meer leren over dit onderwerp? Bekijk dan alle informatie op de cursuspagina.
Heb je inhoudelijke vragen, neem dan contact op met programmamanager Nan Jiang.

Bron: Bouwendnederland

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Programmamanager

Gerelateerde cursussen