Ik ben op één of meerdere van de cursusdagen verhinderd. Kan een collega mijn plaats innemen?

Dat is mogelijk. Bij (plotselinge) verhindering kun je je kosteloos laten vervangen door een collega, indien dit vooraf per e-mail aan PAOTM is meegedeeld. De vervanging is pas definitief nadat PAOTM dit aan je heeft bevestigd.