Milieu en veiligheid

Top experts uit Nederland geven een brede kijk op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

In gesprek met Berend Hoekstra, studieleider bij de opleiding Lucht van PAOTM en VVM. 

De landelijk erkende post-hbo opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie is de toonaangevende leergang die professionals van overheden, bedrijfsleven en consultancy voorziet van de nieuwste kennis en inzichten op dit gebied. Studieleider Berend Hoekstra, een ervaren expert met meer dan 25 jaar ervaring in de luchtkwaliteitsbranche, geeft een exclusief interview over de opleiding, de docenten en het belang van luchtkwaliteit.

Berend Hoekstra, senior consultant luchtverontreiniging bij TAUW Nederland, houdt zich zijn gehele carrière bezig met alles op het gebied van luchtverontreiniging. “Luchtverontreiniging is een heel breed onderwerp dat gaat over de uitstoot, verspreiding en depositie van verontreinigende stoffen. Het belangrijkste effect van luchtverontreiniging is dat het schade geeft aan de gezondheid van mens en natuur. Naast gezondheid raakt het ook thema’s als klimaatverandering, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Lucht is een maatschappelijk zeer relevant onderwerp. Luchtverontreiniging is de belangrijkste milieufactor waardoor wij korter leven. Dat maakt het niet alleen een thema dat nú belangrijk is, maar ook zeker voor in de toekomst”, aldus Berend.

Binnen alle domeinen – emissies, luchtkwaliteit en depositie – spelen zeer actuele onderwerpen. Bij emissies  richt de aandacht zich op het minimaliseren van zeer zorgwekkende stoffen. Voor luchtkwaliteit is invulling geven aan een permanente verbetering van de gezondheid via het Schone luchtakkoord een actueel thema. Voor depositie is uiteraard de stikstofdiscussie en aanpak daarvan een zeer actueel onderwerp wat aan bod komt.

De opleiding geeft een stevige basis voor werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. Er worden doorsnedes gemaakt van het werkveld op mondiaal, Europees en nationaal niveau. De opleiding geeft vanuit alle perspectieven de deelnemers een brede kijk op dit complexe werkveld.  Alle perspectieven worden belicht en de grote verbanden worden gelegd. De opleiding is modulair opgezet, het is mogelijk om de studie en examens over meerdere leergangen te spreiden. Dit maakt het volgen van de opleiding beter te combineren met een drukke baan.

Berend: “Deelnemers worden opgeleid om op alle niveaus de basisverdieping te hebben om een gedegen gesprekspartner te zijn, of je nu bij de overheid werkzaam bent of een kritische omwonende bijstaat”.

De deelnemers zijn vaak afkomstig vanuit het Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en technische adviesbureaus. Daarnaast beseffen bedrijven ook steeds meer het belang van de opleiding om de benodigde luchtkennis in huis te krijgen. “De interactie binnen de groep is mooi, een groot sociaal aspect. Een groep die veel van elkaar leert en nadien nog contact onderhoudt. Ze leren van de docenten maar óók veel van elkaar”, aldus Berend.

Berend: “Tijdens de opleiding worden alle thema’s gedoceerd door top experts in Nederland. Denk hierbij – zonder andere docenten te kort te doen – aan Albert Bleeker (RIVM), Reinoud van der Auweraert (TAUW), Willem-Jan Okkerse (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Wim Burgers (Rijkswaterstaat) en Marc Wilmot (Wing). Dit zijn elk experts op hun specifieke deelgebieden zoals industrie, wet- en regelgeving, metingen en modelleren”.

Benieuwd geworden?
Bekijk de post-hbo opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding start op 12 september 2024 in Utrecht, er zijn nog plaatsen beschikbaar.  Of bekijk het volledige aanbod van PAOTM-cursussen op de aanbod pagina.

Cursusleider

Milieu en veiligheid

mr.ir. Berend Hoekstra

TAUW

“Balans aanbrengen tussen de complexe materie van luchtverontreiniging en het omgaan met regels: schakel tussen beleid en uitvoering.”

Programmamanager

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen