Projectmanagement en procesmanagement

“Systems engineering is meer dan alleen het schrijven en beheren van eisen of het vastleggen en volgen van processen”

Systems Engineering wordt in steeds meer sectoren succesvol toegepast. Wij spraken met cursusleider Paul Schreinemakers van How2SE over de trends in Systems Engineering, succesvolle projecten en wat hij met de SE-trainingen wil overbrengen.

Welke trends en ontwikkelingen zie jij op het gebied van Systems Engineering?

Bij het zetten van de eerste Systems Engineering (SE) stappen start men veelal met het schrijven en beheren van eisen en het vastleggen en strikt volgen van processen. Keer op keer zie je dat daarna Verificatie en Validatie opportuun worden en zet men ook de eerste stappen in het expliciet maken van ontwerpkeuzes. Hoe volwassener men wordt in het werken met SE hoe meer men gaat werken met systeemarchitectuur. Met deze architectuur wordt de samenhang van het hele systeem vastgelegd, met oog voor de behoefte, het gebruik en de noodzakelijke functionaliteiten, maar ook de afweging van de systeem concepten en toepassing ervan. De systeemarchitectuur wordt beschreven op het abstractere systeem niveau en geeft de restricties en kaders voor het vervolgens uit te voeren ontwerp werk. Vervolgens is de trend ingezet om de systeemarchitectuur én ook de detailontwerpen, realisatie én de verificatie & validatie te modelleren. Dan spreken we van Model Based Systems Engineering (MBSE).

Andere trends die ons als Engineers én als Systems Engineers steeds meer uitdagen zijn de enorme toename van complexiteit van de systemen en de omgeving waarin ze acteren. Denk alleen al aan het Internet of Things met zijn 20 biljoen aangesloten apparaten, Big data en de kunst om de juiste keuzes te maken op basis van de enorme hoeveelheid gegevens, de verschuiving van hiërarchische samenhang van systemen naar een sterke netwerk structuur en de trend dat systemen na oplevering constant aan verandering onderhevig zijn. Amper 20 jaar geleden kocht je een auto die tot aan z’n sloop nagenoeg onveranderd bleef, terwijl huidige auto’s continu via internet met datacentra verbonden zijn en met hoge regelmaat updates in de software krijgen toegestuurd. Tot slot wordt de integratie van mens en systemen steeds intensiever en daarmee almaar complexer.

Kun jij projecten benoemen die door toepassing van SE succesvol zijn verlopen?

Wat mij betreft vind je in verschillende domeinen projecten die succesvol zijn verlopen. Neem bijvoorbeeld legio projecten in de defensie-, lucht- en ruimtevaart industrieën waar de ontwikkeling en het gebruik van de systemen volgens verwachting van klanten én gebruikers waren, terwijl de budgetten en tijdsplanning niet of nauwelijks zijn overschreden. Uiteraard zijn ook in die industrieën projecten denkbaar waar zaken nog steeds behoorlijk uit de hand zijn gelopen. Denk alleen al aan de JSF en de Boeing 737 Max. In de infrastructuur is de Brug bij Millau (Zuid-Frankrijk) een prachtig voorbeeld van een project dat binnen tijd en budget de gevraagde kwaliteit heeft opgeleverd. Dit is met recht een succesvol systeem.

Projecten waar wij als How2SE aan meewerken zijn de Ring van Antwerpen, de Theemsweg bij het Havenbedrijf in Rotterdam, EULYNX – het spoorbeveiligingssysteem bij ProRail en een niet specifiek te benoemen project voor de ontwikkeling van medische apparatuur. Het is voor ons belangrijk dat projecten die we ondersteunen continue aandacht houden voor de integraliteit van het systeem inclusief z’n context en het voldoen aan de behoefte van zowel de klant als de gebruiker ervan.

Wat wil je met de SE-trainingen overbrengen?

Het goed en effectief toepassen van Systems Engineering maakt dat we de balans vinden tussen Processen, de Inhoudelijke kennis & afwegingen en tot slot de Vaardigheid en competentie van de Systems Engineer om op het juiste moment, de juiste informatie met de juiste resolutie boven tafel te krijgen ten behoeve van effectieve besluitvorming. Vooral in domeinen waar Systems Engineering nog maar relatief kort wordt toegepast ligt de focus telkens op het schrijven en beheren van eisen en daarnaast op het vastleggen en strikt volgen van processen. Zoals hiervoor al benoemd is dit maar een klein deel van de dingen die we moeten doen om succesvol en effectief Systems Engineering en Systeem Architectuur toe te passen.

Trainingen op het gebied van SE

Dit najaar geeft Paul Schreinemakers bij PAOTM twee trainingen op het gebied van SE. Tijdens de cursus Introductie Systems Engineering leer je meer over Systems Engineering en hoe je SE kunt toepassen in jouw projecten. Systeemarchitectuur en integraal ontwerpen met SE is een verdiepende cursus waarbij je leert om de juiste technieken en hulpmiddelen toe te passen om de integraliteit van het systeem te blijven bewaken gedurende alle fasen van het project.

Cursusleider

Paul Schreinemakers MSc

How2SE

Download de studiegids

Wil je graag een compleet overzicht van al onze cursussen en opleidingen? Download dan de digitale studiegids!

Gerelateerde cursussen