Partners

Het overdragen van kennis en expertise doen we niet alleen. PAO Techniek en Management heeft al sinds de oprichting nauwe banden met de technische universiteiten, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en vele bètainstellingen.

PAO Techniek en Management werkt ook nauw samen met toonaangevende kennis- en onderzoeksinstituten zoals TNO, Deltares, COB en SBRCURnet. Daarnaast hebben we partnerships met kennisintensieve bedrijven en overheden zoals Rijkswaterstaat.

Naast de corporate partners wordt per specifiek vakgebied samengewerkt met partijen die een vooraanstaande rol vervullen bij de kennisontwikkeling in deze discipline. Uiteraard werkt PAOTM nauw samen met verschillende faculteiten en kennisintensieve bedrijven. 

Corporate partners

PAOTM heeft corporate partners die voor ons een strategisch belang hebben. 

KIVI is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ingenieurs, opgeleid aan universiteiten en hogescholen, en vormt een hoogwaardig technisch kennis- en kennissennetwerk. 

De banden met de TU Delft zijn veelomvattend en intensief, waardoor PAOTM unieke kennis naar de markt kan brengen als reguliere cursus of in de vorm van mastercollegeseries.

Met TU Eindhoven, de universiteit waar 'innovatie begint',  wordt al vele jaren samengewerkt bij het organiseren van cursussen en mastercollegeseries. 

Universiteit Twente is vertegenwoordigd in het bestuur van PAOTM. High Tech, Human Touch, dat is Universiteit Twente.

Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. De leden van NLingenieurs zijn private bedrijven die ingenieursdiensten leveren.

Op De Bouwcampus werken verschillende partijen aan vernieuwingsthema’s in de bouw. PAOTM is partner van de Bouwcampus en speelt een actieve participerende rol binnen de samenwerking. 

KIVI
TU Delft
TU Eindhoven
TU Twente
Deltares
Rijkswaterstaat
TNO
NLingenieurs
De Bouwcampus